De genezende aanraking

Pierjasi en Catharina
 
Een spiritueel ingestelde vriendin van mij was geïnteresseerd in de healingen die Jezus gaf tijdens zijn leven. Om daar meer van te ervaren, gingen we ons hierop afstemmen door middel van meditatie en aura-reading.

Figuur: De aanraking van de kleren van Jezus door de zieke vrouw (website: kinderwoorddienst
 
Oorspronkelijke tekst van de genezende aanraking
Om ons op de healingen van Jezus af te stemmen namen we één healing als voorbeeld (zie figuur). Mijn vriendin las de bijbehorende tekst in de Bijbel hardop voor:
– Terwijl Jezus ernaartoe [het huis van Jaïrus] ging, verdrong de menigte zich rondom hem.  Nu was er een vrouw die al 12 jaar aan bloedvloeiingen leed, en niemand had haar kunnen genezen.  Ze kwam van achteren naar hem toe en raakte de franje van zijn bovenkleed aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus zei: ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende het en Petrus zei: ‘Meester, de mensen duwen en dringen van alle kanten tegen je aan.’ Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft me aangeraakt, want ik merkte dat er kracht uit me wegging.’ De vrouw besefte dat haar aanraking was opgemerkt. Ze kwam bevend naar hem toe, knielde voor hem neer en legde in het bijzijn van alle mensen uit waarom ze hem had aangeraakt en dat ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar: ‘Je geloof heeft je beter gemaakt, mijn dochter. Ga in vrede’. (Lukas 8:45, 46) –
 
Voorbereidende meditatie
Bij de meditatie zuiverden we eerst onze energielichamen en onze aura’s. Daarna activeerden we ons spirituele hart en maakten contact met ons innerlijk licht. We stemden ons af op de Christ-force energie en lieten die om en door ons heen stromen. Dat voelde aan als een liefdevolle, heel prettige, zachte energie vol koestering.
 
De aura-reading
Daarna richten we ons door middel van aurareading op beelden van Jezus van de episode uit de Bijbeltekst. We zagen een figuur opdoemen in stralend licht. De ervaring was voor mijn spirituele vriendin heel sterk. Ze zag eerst Jezus als een in het wit geklede gestalte. En daarna als een stralend licht waarmee ze één werd. Ze ging dus helemaal in Jezus op. Een ervaring van totale vrede, vreugde en vervulling.
Zelf zag ik de vage contouren van Jezus omgeven door een stralend licht dat ik herkende van eerdere aura-readingen. Ik ‘zag’ dat er meer mensen om hem heen waren, maar dat hij zoekend rondkeek. Het leek alsof hij op iemand wachtte en zich afvroeg waar die persoon gebleven was.
 
De aanraking van de kleding van Jezus
En dan, ineens, voelt Jezus een stroom lichtende energie via hem naar iemand anders toegaan. Hij vraagt wie hem aangeraakt heeft, wie genezing zocht. Hij krijgt geen antwoord. Nogmaals vraagt hij het. Dan valt een vrouw voor hem neer. Ze is lange tijd ziek geweest en geen enkele behandeling heeft haar geholpen. Toen ze hoorde van Jezus en wat voor bijzondere genezingen hij deed, vlamde de hoop in haar op en toen hij in de buurt kwam, besloot ze naar hem toe te gaan.
Bij hem aangekomen werd hij omgeven door mensen en durfde hem niet aan te spreken en kreeg daar ook weinig kans voor  door de drukte. Ten einde rad reikte ze uit naar zijn kleding en raakte dat aan. Dat gaf haar een wonderlijk gevoel van prettige lichtheid.
Toen Jezus vroeg wie hem aangeraakt had, durfde ze dat eerst niet te zeggen, bang dat ze op haar kop zou krijgen of dat mensen nare opmerkingen zouden maken. Nadat Jezus een tweede keer gevraagd had wie hem aangeraakt had gaf ze zich eraan over. Ze viel neer aan zijn voeten en zei dat zij het was en dat ze zo ziek was dat dit het enige was wat haar nog restte om te doen. Het lichtpuntje dat al die tijd voorafgaand aan de ontmoeting met Jezus in haar was geweest, was nu uitgestroomd en maakte innerlijk haar hele lichaam lichtend.
‘Vrouw’, zie Jezus, ‘je bent genezen! Je geloof in mij (en het licht dat ik ben en uitstraal) heeft je gered. Sta op, je bent genezen!’
De vrouw staat op en is nog confuus van het hele gebeuren. Ze stamelt nog woorden van dankbaarheid en dat ze er helemaal voor hem is, voor het licht dat hij verpersoonlijkt.
De mensen om haar heen kijken vol verbazing naar haar. Ze wisten dat ze al lange tijd ziek was en nu ineens is ze genezen! Mensen die haar kennen begeleiden haar als ze naar huis toe loopt, nog steeds confuus van het hele gebeuren. Later zal ze mensen in haar buurt vertellen wat er gebeurd is en dat Jezus het licht is en dat hij echt Gods zoon is. Dat zet vele mensen aan het denken en sommigen stellen zich open voor Jezus en wat hij vertegenwoordigt.
 
Verplaatsing in de energie van Jezus
Net als mijn vriendin, verplaats ik me in de energie van Jezus. Ik voel zijn goddelijke zielenkern. Zijn godsvonk die hij in alle diepten en hoogten gerealiseerd heeft op een manier die, voor zover ik weet, ongekend en uniek is hier op aarde. Niet alleen de realisatie van zijn godsvonk wordt merkbaar, maar ook het gevoel van eeuwigheid dat in die godsvonk besloten ligt. En de heilige stilte daarin.
Ik was heel dankbaar dat ik dit alles samen met mijn spirituele vriendin heb morgen ervaren. Net als bij vorige aura-readingen was ik verrast hoe de ervaring van deze aura-reading goed aansloot op de tekst die we gelezen hadden.
 
Zelf een meditatie doen?
Dit verslag is tevens een uitnodiging voor jou, lezer, om zelf zo’n  afstemmingsmeditatie te doen. Wie weet wat zichtbaar en ervaarbaar voor je wordt? En misschien krijg je, net als ik (Pierjasi), hulp van lichtende, spirituele gidsen.

Vervolg

De ‘genezing bij de aanraking Jezus zijn kleren’ is in de Bijbeltekst onderdeel van het verhaal over de genezing van het 12-jarige dochtertje van Jaïrus, een bestuurder van een synagoge. Ook hierover staatt een bloigbericht op deze website.

► Naar vervolg: ‘De genezing van het twaalfjarige meisje

► Terug naar het vorige blogbericht: De heelwording van een innerlijk kind

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *