De hellevaart voorafgaand aan de opstanding met Pasen

Jaren geleden, als niet kerkelijk iemand, werd ik nieuwsgierig naar wat zich afgespeeld had op ‘Goede Vrijdag’ en de dagen erna tot aan Pasen. 


Figuur: Artistieke impressie van Christus’ nederdaling ter helle (Choraklooster in Constantinopel)[1].
 

Ik vond ‘Goede Vrijdag’ een zeer vreemde term voor de executie van iemand, de Christus, die niet alleen volslagen onschuldig was, maar ook voortdurend goede dingen gedaan had. Om hier meer van te weten te komen heb ik me er als aurareader met behulp van de Christ-Force energie innerlijk op afgestemd en geprobeerd indrukken te krijgen van wat zich daar afgespeeld heeft van wat er na zijn kruisdood gebeurde. In een eerder blogbericht heb ik daar al het een en ander over verteld. Toen werd met name de vorming van de Christ-Force energie beschreven. Maar ook zag ik dat hij daarna afdaalde naar de zeven donkere sferen van het hiernamaals. Sfeer na sfeer bezocht hij en riep de daar aanwezige mensen op de weg van het licht te kiezen, hoe moeilijk dat ook was. Was die keuze eenmaal gemaakt dan konden ze proberen verder te evolueren naar de lichtende sferen van het hiernamaals.
Pas veel later hoorde ik dat in de  christelijke geloofsbelijdenis, het Apostolicum[1], gezegd wordt dat Christus na zijn kruisdood gedurende drie dagen is ‘nedergedaald in het dodenrijk’ en daarna weer opgestaan uit de dood. In Byzantijnse christelijke kerken schijnt dit ook de nodige aandacht te krijgen. In de artistieke impressie uit de absis van de zijkapel van het Choraklooster te Constantinopel, staat de Christus afgebeeld in de hel waar hij mensen redt, in dit geval Adam en Eva.

Tussen zijn fysieke dood aan het kruis en zijn wederopstanding creëert Christus de Christ-Force energie in verbinding met de aarde. Vervolgens gaat hij terug naar het allerhoogste bestaansniveau in dit heelal, de zevende kosmische graad waar hij vandaan komt. Daar aangekomen komt op een bepaald moment een sterk gevoel in hem naar voren. Hij is begaan met de mensen die in de donkere sferen nog vastzitten, want ook die moeten verder. Daar gaat hij zich op afstemmen: “Ik moet nu afdalen om hen te helpen die in duisternis leven, vastgeketend in hun eigen verschrikkingen. De krachten die ze opgeroepen en uitgeleefd hebben, houden hen in een ijzeren greep.” Terwijl hij zich afstemt op de donkere energiesferen van het hiernamaals, gaat hij tegelijkertijd in zijn geestelijk lichaam naar deze sferen toe, die ook wel ‘hellen’ genoemd worden, maar niet in de kerkelijk zin van eeuwige verdoemdheid. Dat komt niet naar voren uit de readingen.

N.B. Wat hier beschreven is over het leven van de Christus is door middel van aura-reading verkregen. Deze impressies hebben niet de pretentie dé waarheid te zijn, hoe zorgvuldig ik ook heb proberen te werken. Maar zelf was ik onder de indruk van wat er allemaal naar voren kwam. Deze beschrijvingen zijn een uitnodiging om jezelf hierop af te stemmen en iets te ervaren van de ontzagwekkende gebeurtenissen die toen plaatsvonden. Een gebeuren dat nog steeds doorwerkt in ons dagelijks leven, al hebben we dat niet altijd in de gaten. 

 
De eerste donkere sfeer
De eerste donkere sfeer waar hij aankomt is de schemerachtige sfeer  onder de lichtsfeer. De mensen (geesten) zijn zonder fysiek lichaam maar hebben wel een energielichaam! Allen hebben hun aardse reïncarnatiecyclus voltooid en moetern hun zielenreis verder vervolgen in het hiernamaals. De mensen die in deze schemersfeer leven, zijn niet apert slecht maar hebben nog neigingen en mentale overtuigingen die hen belemmeren om zich verder te kunnen ontwikkelen in de richting van de eerste lichtsfeer. Ze zijn zich maar halfbewust dat ze geen aards lichaam meer hebben. Sommigen hebben nog een egoïstische instelling, stellen zich niet open voor de nieuwe realiteit waarin ze leven en proberen net zo te leven als ze op aarde leefden. Ze steken geen helpende hand uit als iemand een probleem heeft. Diep van binnen zijn ze gevoelsmatig ‘op slot’. Sommigen van hen zijn hier al vele jaren en sluiten zich af van anderen die hen proberen in te lichten over de realiteit van het leven in deze sfeer.

De Christus stelt zich op hen in en omvat deze schemerige sfeer in zijn gevoel. Met zijn stem, zijn gedachten en zijn gevoel richt hij zich tot hen:
“Hoort, luistert naar mij, ik zal u leiden.
De God van uw hart is bij u, voor altijd
Loop niet verdwaasd rond, maar richt u op het Hogere. Daar is datgene wat u zocht, dat uw leven voleinding geeft
Het Hogere is in u, niets kan in de weg staan, niets wat u belet daarmee in contact te komen.
De hemel en God zijn één. Prijst hen gelukkig die het ware van het onware weten te scheiden,
Die de innerlijke God boven alles weten te verheffen
En daar hun leven naar richten
Verzamel u allen
Brengt het licht voort
Verenig u tot een Groter Licht zodat de kracht van het Goddelijke in u omhoog komt. En met dit licht naar de toekomst kan gaan alwaar een stralend licht voor u brandt. Ga door, ga door.
Open voorzichtig uw hart. Laat de liefde toe die u zo lang ontbeert heeft.”

Een aantal mensen wordt geraakt door deze woorden van de Christus. Iets van het licht in hun hart ontwaakt. Herinneringen aan momenten van geluk en liefde komen naar boven. Het lijkt alsof ze ontwaken uit een grauwe droom. Ze komen in beweging en gaan in de richting van een licht dat ze in de verte ontwaren. Soms is er een moment van herkenning met een ander die ook op weg is naar dit licht waar ze daarna samen naar toe gaan. Ze helpen hen die moeilijk vooruit kunnen komen. Ze ervaren het licht in hun hart en beginnen daar ook een warmte van liefde en vreugde te voelen. “Ga door, ga door” horen ze de stem van de Christus. ”Laat de liefde in je je verlichten en weer mens maken, samen met anderen die ook de liefde in hun hart aan het ontdekken zijn. Ga door, mijn helpers zullen jullie steunen en begeleiden!”
Langzaam trekt Christus zijn energie terug uit deze schemersfeer.

Onderstaand zijn de verslagen van de aura-readingen die betrekking hebben op het bezoek van de Christus aan de andere donkere sferen, de bijzondere healingen die hij daar gegeven heeft en zijn opstanding.  Iedere keer richt hij zich met zijn volledige aandacht op de sfeer en de mensen die daarin zijn. Met zijn stem, gedachten en gevoel probeert hij hen te bereiken, ondanks de verkramping en negativiteit die in hen zijn. Degenen die daaraan toe zijn stimuleert hij om de weg van het licht te gaan en zo hun evolutie te vervolgen.
► De tweede donkere sfeer
► De derde donkere sfeer
► De vierde donkere sfeer
► De vijfde donkere sfeer
► De zesde donkere sfeer
► De zevende donkere sfeer
► De opstanding

 


Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Kwam Jezus echt uit zijn graf?
    Hallo Pierre, ik ben even wat nieuwsgierig. Rond Kerstmis voelde ik me zeer verrast doordat ik las hoe jij door de aura’s die je leest de geboorte van Jezus meende te zien, en zelfs de gedachten van Jozef en Maria kon lezen.
    Ik vraag me af: kun je datzelfde doen met Pasen? Kun je ook zien of de dode Jezus echt uit zijn graf kwam, dan wel of het vermoeden van anderen juist is dat dit vooral legendevorming is? Het zal mij benieuwen.!

  2. Kwam Jezus echt uit zijn graf?

    Hallo Paul, leuk weer van je te horen. Tja mijn verslagen van aura-readingen van Jezus moeten jou toch vreemd in de oren klinken… Ik heb ook, nieuwsgierig net als jij, gekeken naar wat er gebeurde na zijn kruisiging. Ik heb er twee blogberichten aan gewijd. Eerst wat er direct na zijn kruisiging gebeurde toen zijn geestelijk lichaam uit zijn fysieke lichaam trad https://testing2.kundalini-energie.nl/…/christ-force-energie… en wat er daarna gebeurde https://testing2.kundalini-energie.nl/…/de-hellevaart… . Voor jou ongetwijfeld fantastische verhalen maar misschien kun je ze zien als alternatieve verklaringsmodellen. Ik ben benieuwd naar je reactie! Groeten Pierre

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *