Wat is de Heilige Geest?

Het verhaal

Wat is eigenlijk de ‘Heilige Geest’ waar in de bijbel naar verwezen wordt? Met Pinksteren zouden leerlingen van Jezus zich op zijn verzoek in Jeruzalem, hoofdstad van het toenmalige Palestina, hebben verzameld.

 

Figuur: Impressie van trance medium kanaal in de aura boven het hoofd, met daarboven de energie van de lichtende geest. De rode energie beneden in de aura heeft te maken met de enorme kracht die in de leerling gemobiliseerd werd.

Hun opdracht was dat ze zijn werk zouden voortzetten, namelijk mensen de weg naar het licht wijzen, het goddelijke licht, dat Jezus representeerde.
Het verhaal gaat dat er in het huis waar ze waren samengekomen, ineens  een wind opstak en ze de ‘Heilige Geest’ kregen. Zelfs wordt gesproken over ‘tongen van vuur’ die boven hun  hoofden verschenen. Ze werden geïnspireerd om bezoekers van een groot feest dat op dat moment gaande was in Jeruzalem, hierover te vertellen. De bezoekers waren vanuit de wijde omgeving gekomen em spraken verscxhillende talen.
 
Vlammende betogen
Toen ik me jaren geleden door middel van een aura-reading hierop afstemde, zag ik hoe de leerlingen van Jezus met grote inzet, vlammende en indringende betogen hielden. Mensen werden aangesproken op hun diepe zorgen, angsten en behoeften, maar ook werd ze weer hoop gegeven door het licht dat Jezus representeerde. Dat leidde volgens de bijbel tot vele mensen die zich bekeerden tot het geloof in Jezus en wat die vertegenwoordigde. Maar wat nu precies de Heilige Geest was, werd me niet duidelijk. Taalkundig gezien betekent heilig ‘heel’ en ‘verheven’ en geest is het geestelijk deel van een mens. Geen antwoord wellicht op mijn vraag, maar achteraf gezien (zie verderop) bleek dat toch een sterke aanwijzing.
 
Activering trance-medium kanaal
Nu ik me na jaren opnieuw hierop instel met behulp van een aura-reading, krijg ik gelukkig meer te zien. Ik zie dat al dagen van te voren het spirituele energiesysteem van de leerlingen geactiveerd is door gene zijde. Vanaf hun kruinchakra tot aan de bovenkant van hun aura, is een breed buisvormig energiekanaal geactiveerd, het zogenaamde trance-medium kanaal (zie figuur). Door middel van dit kanaal kan contact worden gemaakt met de geesteswereld van het hiernamaals. Ook omgekeerd kunnen de geesten van het hiernamaals contact met de aardse mens maken.
 
Inspiratie
Ongetwijfeld moeten de leerlingen in de dagen voor Pinksteren gevoeld hebben, dat er iets bij hun hoofd en boven hen gebeurde. Toen ze bijeen waren gekomen in Jeruzalem gebeurden er energetisch gezien ingrijpende dingen. Lichtende geesten, dat wil zeggen mensen die na de voltooiing van hun reïncarnatiecyclus op aarde, in het hiernamaals geëvolueerd waren tot in de lichtsferen, (oftewel hemelen), inspireerden de leerlingen op buitengewoon krachtige wijze naar buiten te treden en de mensen daar aan te spreken. Iedere leerling werd daarbij door een andere lichtende geest geïnspireerd. De lichtende geesten (ook wel engelen of spirituele gidsen genoemd) kwamen met hun energie diep in het energiesysteem van deze leerlingen, wat waarschijnlijk hun bijzondere vermogens verklaart, die ze toen kregen. Behalve dat ze met diep gevoel de mensen aanspraken, waren ze ook in staat in verschillende talen te spreken!
De mensen die de doop door handoplegging van de leerlingen ontvingen, voelden zich licht van gemoed worden. Ze waren er ineens meer op gericht samen met anderen het goede te doen en elkaar te steunen. Als ik me op hen instel, die ik dat zij bij hun doop ook een ‘lijntje’ krijgen met een lichtende geest die hen aanmoedigt om te leven en te handelen vanuit hun innerlijk gevoel. Om van daar uit het goede te doen en het goede in de ander waar te nemen. Op hun beurt worden de lichtende geesten, de ‘heilige geesten’, ook weer sterk geïnspireerd door Jezus, die zich hiervoor inzette vanuity de wereld van het hiernamaals.
 
Doorgaande inspiratie en healing
Dagen, weken, maanden en zelfs jaren later, als de leerlingen hun predikingen houden, was er inspirerende steun door de ‘lichtende geesten’. Mensen die met deze leerlingen contact hadden, voelden dat vaak aan en realiseerden zich dat er waarheid was in wat deze leerlingen over Jezus zeiden. Door de energie van de heilige geesten konden de leerlingen meerdere malen mensen genezen.
Voor de leerlingen zelf was dit hele gebeuren van Pinksteren en wat erna kwam, ook heel bijzonder. Iedere keer voelden ze hoe hun inspiratie van diep van binnen kwam en dat die ‘echt’ was, dat het waarheid was. Hun geloof in de werkelijkheid van Jezus en het licht dat hij representeerde werd daardoor eigenlijk een directe ervaring van wat ze innerlijk voelden. Hun geloof was eigenlijk weten, gebaseerd op eigen uiterlijke én innerlijke ervaring.
 
Zelf afstemmen
Door jezelf op dit gebeuren af te stemmen, kun je misschien ervaren hoe dit voor de leerlingen van Jezus was om zo sterk geïnspireerd te worden door de ‘heilige geesten’ van het hiernamaals. Succes ermee!

Pinksterbloemen
Wat heeft Pinksteren eigenlijk te maken met pinksterbloemen?

Pinksterbloemen aan de rand van een weiland

Volgens Wikipedia werd “in een vrijwel uitgestorven folkloristisch voorjaarsfeest rond Pinksteren uit de jonge meiden van het dorp een Pinksterblom, of Pinksterbruid gekozen, die daarna met bloemen en sieraden opgesmukt, zingend en bedelend door het dorp trok.”

► Vorig blogbericht: De hellevaart voorafgaand aan de opstanding met Pasen

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *