Geestelijke liefde, een verkenning

Liefdesgevoel
Hoe belangrijk liefde voor ons mensen is, kun je keer op keer tegenkomen in mooie ‘quotes’ op het internet, in boeken, tijdschriften of op televisie. Maar in rechtstreeks contact met iemand anders is het vaak een stuk minder duidelijk. Ja, je hoort mensen soms vluchtig zeggen ‘ik houd van jou’ of ‘hello love!’, wat prettig klinkt maar vaak meer een leuke omgangsvorm representeert dan een dieper gevoelde liefde. En het is juist die diepere liefde waar veel mensen naar verlangen en die belangrijk voor hen is. Maar waar hebben we het precies over als we het over liefde hebben? Wat voor soorten liefde zijn er? En wat ervaar je bij het geven en ontvangen van liefde?
 
Het hartchakra als liefdeschakra
Als je bekend bent met chakra’s, dan weet je dat het hartchakra bekend staat als het centrum van liefdesenergie. Dat chakra, dat voorop het borstbeen zit van je energielichaam, heeft het vermogen liefdes-energie uit te stralen én te ontvangen. Liefde die we ontvangen, kan ons van binnen verwarmen en een bijzondere gevoelservaring geven, een soort verlichting van binnenuit.


Figuur: Impressie van geactiveerd hartchakra
 
Het lijkt dan of niet alleen het hartchakra daarbij belangrijk is, maar dat het gevoel nog veel dieper gaat, ons hele wezen kan vervullen. Dat geldt ook voor het geven van liefde. Dat kan een ‘golfje’ van liefde uit je hart zijn, maar kan ook van dieper komen als de hogere en subtielere delen van je wezen erbij betrokken zijn. Het liefdeslicht straalt dan door je heen en uit je  hart naar buiten. En niet alleen uit je hart maar ook vanuit je ogen, je handen en uiteindelijk je hele lijf. Als je liefde uitstraalt en anderen merken dat op de een of andere manier, dan kunnen ze gemakkelijker ook liefdevol worden en meer geneigd zijn iets van blijheid of liefde terug te stralen in de wereld! Het lijkt wel hoe meer je op subtiele niveaus van gevoel wat voor een ander kunt betekenen, hoe lichter het in jezelf wordt.
 
Liefde in soorten en maten
Het geviel van liefde kan op veel verwschillend emanieren naar voren komen. Je kunt bijvoorbeeld liefde voelen voor een geliefde, de naam zegt het al. Mogelijk een partner, waarmee je kinderen wilt krijgen. En als het kind eenmaal geboren is, kan dat je liefdesgevoel een aparte dimensie geven in de vorm van ouderliefde naar je kind: dat je laat zien, dat je daar blij mee bent, een bijzondere band mee voelt en het je een positieve impuls geeft. Als kind kun je liefde voor je ouders voelen, de andere kant van die aparte band.
Liefde hoeft niet beperkt te blijven tot een geliefde, want je kunt ook liefde voelen voor andere mensen en je kunt met liefde je werk doen en liefde voor de natuur voelen. Liefde heeft een heel universeel karakter. 
 
Maar hoe zit het met de diepte van liefde?
Liefdesgevoelens kunnen oppervlakkig zijn, maar ook heel diep gaan. Zo kun je iemand leuk vinden, maar ook zielsveel van iemand houden! Als dat laatste wederzijds is, kun je een diepgaande liefdeservaring met die ander hebben. Niet alleen de hogere aspecten van je hartchakra, oftewel het spirituele hartchakra, zijn daarbij betrokken, maar ook je hogere zelf en je ziel met je godsvonk. We spreken hier dan over geestelijke liefde.


Figuur:
Helderziende impressie van moment van zielsveel van iemand houden. Stralende liefdesenergieën van de godsvonk (centrum bovenste rondje, de zielenkern) omlaag komen via het Hogere Zelf (zonnetje in bovenwand aura) door de aura en het energielichaam tot diep in de aura. Rondjes onder zijn de aardse verankering van het Hogere Zelf (klein groen rondje) en de kernziel (groot groen rondje)
 
Helderziend kunnen in dat geval van bovenaf bij je godsvonk prachtige lichtende stromen van energie zichtbaar worden, die je hele gevoelsleven in een staat van verrukking kunnen brengen.
Maar het liefdesgevoel kan ook verminderen als de passie wat minder wordt, het contact met een ander wat meer gewoon wordt of dat er dingen gebeuren die je liefdesgevoel blokkeren. Het kunnen pijnlijke ervaringen uit het verleden zijn, boosheid over het gedrag van de ander, je kan het op een bepaald moment ontwend zijn om liefde uit te stralen of je hebt beperkende overtuigingen. De ander of jezelf moeten bijvoorbeeld aan een aantal voorwaarden voldoen en dan nog is het maar de vraag of je liefde kan stromen. Of je bent te voorzichtig omdat je niet op je hart getrapt wil worden, waardoor je je gereserveerd gaat opstellen. Het kan dan goed zijn bij jezelf te rade te gaan en je gevoelsleven te zuiveren van onnodige blokkades.
 
Zuiveringsmeditatie
Om je liefdesgevoel te zuiveren van blokkerende gedachten en emoties kun je een zuiveringsmeditatie doen, waarbij je storende energieën ontlaadt en weer beter contact maakt met je liefdesenergie. Verderop staat de ervaring beschreven van een groep healers, de kundalini-groep, met een heel bijzondere zuiveringsmeditatie waar we ons ingesteld hebben op zeven niveaus van geestelijke liefde. Op ieder niveau hebben we ons zoveel mogelijk gezuiverd van storingen.
 
Oefening zuivering niveaus van geestelijke liefde
We begonnen met het visualiseren van een gronding, hebben daarna het hartchakra geactiveerd en het kundalini-centrum in onze stuit, het punt van innerlijk licht diep in het hartchakra, de connectie met het Hogere Zelf en onze Godsvonk.
Daarna hebben we ons voorgesteld dat er iemand tegenover ons zat waar we een gevoel van liefde mee hebben. We konden ons een bekende voorstellen, maar ook onze tweelingziel, iemand die we waarschijnlijk niet kennen in dit leven, maar waar we diep in onszelf wel kennis van hebben. Bij het visualiseren gaf dat een vaag beeld, maar wel een beeld om in deze meditatie te gebruiken.
Daarna hebben we de niveaus van geestelijke liefde met die ander verkend. Misschien ben je zelf geoefend in meditaties zoals die ook elders op deze website staan. Dan kun je, als je dit leest, je meditatief instellen en beelden krijgen van mensen in jouw leven waarvoor je liefde voelt. Misschien krijg je daarbij hulp van spirituele gidsen uit de geestelijke wereld. Ons hielp dat om bewust te worden van de hogere niveaus van geestelijke liefde.
 
1.Liefdesgevoel voor iets van een ander
Bij het eerste niveau gaat het om een gebaar, een blik  of een houding van die ander die resoneert met je liefdesgevoel in je hartchakra. Je kunt dan een verwarmend en prettig lichtend gevoel krijgen van de liefdesenergie in je die gaat stromen. Je vindt het leuk wat iemand doet of je wordt er op een manier door geraakt, waardoor je liefde voelt.
Om dit niveau te zuiveren hebben we ons een vlam voorgesteld waar we alle storingen in lieten ‘verbranden’. Het kan prettig zijn daarbij goed in te ademen en bij de uitademing de storingen in de vlam te laten verdwijnen. Na ieder niveau dat volgt, hebben we deze simpele zuivertingstechniek gebruikt.
2.Liefdesgevoel voor de hele persoon
Om naar het tweede niveau te gaan, kun je je hartchakra anders instellen: ruimer en met een liefdesvibratie op een hoger niveau. Stel je weer voor dat die ander voor je zit. Dan kun je beelden krijgen van de hele persoon zoals die zich aan je voordoet. Iemand die je niet alleen helemaal accepteert, maar waar je ook een bijzonder gevoel bij hebt. Een gevoel van liefde, warmte en lichtheid van binnen. Iemand waarvan de aanwezigheid je blij maakt, waar je van houdt.
3.Liefdesgevoel voor het wezen van de ander
Opnieuw kun je de ruimte in je hartchakra vergroten en je vibratieniveau van je liefdesenergie verhogen. Als je je nu opnieuw op iemand instelt waar je positieve gevoelens voor hebt, kun je een beeld krijgen van die persoon, maar ook de vibraties, aura of sfeer om die persoon heen. Een veld van één meter om iemand heen. Je liefdesenergie resoneert nu niet alleen met de uiterlijke verschijningsvorm van die persoon, maar ook met waar die voor staat en zijn of haar intenties, eigenlijk het wezen van die persoon.
4.Liefdesgevoel voor een grotere kring van mensen
Opnieuw kun je je instellen op een hoger vibratieniveau en dan gebeurt er iets wonderlijks: je overstijgt het persoonlijke. Je kunt nu beelden krijgen van de mensen om die persoon heen: een kring van vrienden en kennissen, een kring van licht. Het kan ook een groep mensen zijn die het goede probeert te doen in de wereld, dat wat hun hart hen ingeeft. Je gevoel van liefde verruimt zich nu naar veel meer mensen.
5.Ruimer gevoel van liefde voor waar de grotere kring van mensen voor staat
Nog verder gaand met verhoging van het vibratieniveau van je liefdesenergie kan je beeld zich verruimen naar de liefdevolle daden van die personen, de uitstraling van hun intenties en hun gevoelens. Voel hoe dat in je hart resoneert, maar ook ruimer om je heen in de wereld.
6.Universele liefde voor al het leven
Nog een vibratieniveau verder kan je liefdesgevoel universeler worden. In alles wat je doet en ervaart om je heen kun je iets van liefdesintenties voelen. Op allerlei plaatsen kun je ervaren hoe mensen met liefde iets doen, vormgeven aan hun bestaan, iets voor de wereld om hen heen doen. Dat kunnen kleine dingen zijn die je in het dagelijks leven ervaart maar ook grote dingen op wereldschaal. De liefde kan gericht zijn op mensen maar ook op de natuur, dus op alle leven om je heen.
7.Goddelijke liefde voor alles
Tot slot komen we op het hoogste vibratieniveau wat wij konden bereiken. Nu kun je de vibratie van je godsvonk rechtstreeks in  je hartchakra ervaren. Je kunt ervaren hoe bij dit niveau van goddelijke liefde er een eenheid is die het hele heelal omvat, hoe het goddelijke dit hele heelal draagt en dat het in wezen een liefdeskracht is.
Je kunt je realiseren dat liefde het diepste is wat je kunt ervaren en dat het samenvalt met het goddelijke of het kosmische in onze godsvonk, onze diepste innerlijke bron.
 
Effecten van de zuiveringsoefening
Als je zelf deze meditatie doet, zul je daar je eigen beelden bij ontvangen en de daarmee corresponderende liefdesenergie ervaren. Maar dat niet alleen, je hebt door deze oefening je geestelijke liefde extra geactiveerd en die energie kun je nu voor harmonisering en healing gebruiken. Misschien is er iemand in je omgeving die wel wat van deze liefdesenergie kan gebruiken. Laat een beeld van die ander opkomen, voel aan of het okay is om die persoon je liefdesenergie te geven en zo ja, straal dat naar die ander toe. Je kunt die energie ook voor zelfhealing gebruiken en problematische delen van je gevoelsleven en je (energie)lichaam, ermee doorstralen. Ervaar wat het je doet.
Heb je bij het lezen van de zeven niveaus iets van liefdesenergie kunnen voelen? Misschien is dat wel het meest bijzondere dat we als mensen kunnen voelen!

► Vorig blogbericht: Wat is de Heilige Geest?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *