Terugblik op een verlichting: (2) De eerste eenheidservaring

Verslag van een vorig leven in India waar iemand een staat van verlichting bereikte. In het vorige blogberichten wordt beschreven hoe iemand op zoek gaat naar een leermeester en die vindt in een ashram in India.

Jnana-mudra

De eerste initiatie

Na een paar weken wordt hij weer bij de meester geroepen. Die vraagt of hij nagedacht heeft over zijn missie wat hij wil in dit leven. “Niets liever dan dat wil ik één zijn met het goddelijke, geëerde meester. Ook als de weg er naar toe lang is en moeilijk, wil ik doorgaan. Zou u mijn leermeester op die weg willen zijn?”

Dan, onzichtbaar voor hem, gebeurt er iets speciaals. De leermeester creëert een energieband van zichzelf naar het kundalini-centrum in zijn stuit en activeert dat centrum iets. Hetzelfde doet hij met zijn kruin kundalini-centrum, zodat ook dit wordt geactiveerd.

Driehoekige kundalini-centra zowel in het energielichaam (2 centra), erboven (3) als eronder(3). De pijl geeft de stroom van kundalini-energie door de aura aan. In het energielichaam stroomt de kundalini-energie omhoog.

Als hij weer terug is in de ashram, merkt hij er aanvankelijk weinig van. Ja, hij voelt zich wat anders dat hij wijt aan de zegening die uit kan gaan van een meester die zichzelf gerealiseerd heeft.

’s Nachts krijgt hij vreemde dromen alsof er een vuurgloed door zijn ruggengraat gaat en hij door een onbekend en spannend landschap loopt. De volgende morgen voelt hij af en toe energiegolfjes omhoog door zijn rug gaan. Als hij zijn yoga- en ademhalingsoefeningen doet, wordt het sterker, alsof zijn rug lichtgevend is, alsof er een lichtgevend kanaal van zijn stuit tot zijn kruin doorloopt.

 

Zijn eerste eenheidservaring

Een paar weken later heeft hij zijn eerste eenheidservaring. Zittend in een yogahouding waarbij zijn ogen naar binnen gedraaid zijn naar een plek vlak boven zijn kruin (mogelijk de jnana-mudra[1])  ervaart hij in een heel prettig licht. Hij voelt zich opgenomen in dit licht vlak boven zijn kruin. Een gevoel komt in hem dat hij even met het eeuwige verbonden is. Een ervaring die hem stil maakt: “Is dit het nu?” vraagt hij zich af “eindelijk contact met dit prettige licht van de eeuwigheid?” De weken die erna komen gaat hij door met ook weer nieuwe yoga-oefeningen en wordt hij steeds meer bewust van de energiestromen in zijn lichaam.

Nu begint hij na maanden ook weer met het lezen van heilige teksten, maar lezen alleen is niet genoeg, hij moet ook de betekenis van het gelezene doorgronden en doorvoelen. Dat was niet altijd even gemakkelijk en hij bespreekt sommige teksten met andere leerlingen. Langzaam leert hij zo meer van de betekenis.

Hij vordert in de ashram en mag soms nieuwe gasten ontvangen of nieuwe leerlingen wegwijs maken in de gang van zaken in de ashram. Half speelt zijn leven zich in de wereldse kant van de ashram af en half in zijn innerlijke meditatieve binnenwereld. Zijn innerlijke afstemming wordt na enkele jaren in de ashram steeds beter. Hij ervaart de lichtende energie van de eeuwigheid niet alleen boven zijn kruin maar ook verder in en om zijn lichaam. Regelmatig zijn er bijeenkomsten van de leerlingen met de leermeester, soms voor gemeenschappelijke rituelen, gezangen en gebeden maar ook voor een college over een wijsgerig begrip. Een begrip waar ze als leerlingen dagen en soms nog weken mee bezig zijn.

Na 2 tot 3 jaar krijgt het leven in de ashram een meer voorspelbaar verloop. Van andere leerlingen die hier al langer zijn,  hoort hij dat hij de eerste initiatie van de leermeester gekregen heeft. Daardoor zijn zijn energieën sterker gaan stromen, vooral de kundalini-energie. Ook hoort hij dat er hogere initiaties zijn waardoor de leerling de weg tot aan het goddelijke kan doen en één met het goddelijke de aarde kan verlaten. Hij voelt een fascinatie als hij deze verhalen hoort: was dat niet zijn eigenlijke wensdroom om één met het goddelijke licht te worden? Die gedachte van dat één worden blijft door hem heen spelen, ‘dat is wat hij uiteindelijk wil’!

Hij blijft intensief oefenen met de vaste oefeningen die hij gekregen heeft, maar schiet er niet veel meer mee op. Het lijkt of hij een grens bereikt heeft en zijn frustratie neemt toe, want hij wil verder. Moet hij misschien naar een andere leermeester gaan?

► Vervolg van: Terugblik op een verlichting


[1] Toelichting: ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ van Pierjasi hoofdstuk 4. 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *