Helderziende waarneming bij het paleis van Knossos, Kreta

Binnenkomst (zaterdag 15 mei 2015)
De hele entree van het paleis was voor mij onherkenbaar veranderd vergeleken met 25 jaar geleden toen ik hier voor de eerste keer kwam. Alles zag er goed verzorgd uit en afgestemd op de enorme stroom toeristen die hierop af kwam.

                                    
                               Figuur 1: Middelste put vooraan bij paleis van Knossos

Ik herinnerde me de drie putten vooraan bij het paleis (westzijde). Ze zagen er nu opgeknapt uit met nog steeds een sterke metafysische energie-uitstraling bij de middelste put (zie figuur 1).Daar was een stenen trap onderin en een steenblok met halverwege een opening. Onderin de zijmuur waren twee openingen die half dichtgestopt waren. Op dat moment kreeg ik er geen beelden bij.
 
Echt of reconstructie?
Bij het paleis aangekomen, liep ik daar met een mengeling van verrassing en vraagtekens. De verrassing om de rode pilaren te zien en de paleisvertrekken. Maar ook vraagtekens want wat was nu echt en wat was door de opgravers onder leiding van Arthur Evans in het begin van de twintigste eeuw gereconstrueerd (zie figuur 2)? Veel was in ieder geval gereconstrueerd zoals de plafonds, de pilaren en de dwarsbalken. Ik zag in de gegoten betonbalken nog de afdrukken van de houtnerven van de bekisting zitten.


Figuur 2: Op Knossos met gereconstrueerd gebouw

Uiteindelijk vond ik na lang rondkijken nog de schildering van de dolfijnen (zie figuur 3) terug in een vertrek dat ik nu alleen maar vanaf de buitenkant, door een opening mocht zien (25 jaar geleden was dit vertrek nog vrij toegankelijk).


Figuur 3: Schildering van dolfijnen

Later, nadat we overal rondgelopen hadden, rustten we uit op een bankje in de schaduw van pijnbomen aan de achterkant van het gebouwencomplex (rechtsonder op de plattegrond in figuur 4). We keken tegen een stuk van het paleis aan met lichtgekleurde stenen dat er wat vriendelijker uitzag. Mogelijk vertrekken van de ‘koningin’.  

Figuur 4: Plattegrond van Knossos met links de Westzijde

Helderziende waarneming
Ik stelde me meditatief in om een aura-reading van het paleis te kunnen geven, maar ik kreeg in eerste instantie geen beelden. Dat veranderde toen ik me instelde op een belangrijke heerser van dit paleis. Voor mijn geestesoog verschenen beelden van een heerser die over heel Kreta heerste. Andere steden en gebieden waren schatplichtig aan hem en hij bestuurde het eiland met agressieve kracht. Als je minder wilde afdragen dan hij eiste, kreeg je het heel moeilijk. Olie en andere producten die geïnd werden, waren opgeslagen in grote vaten (zie figuur 5) in de magazijnen aan de westkant van het paleis.


Figuur 5: Vaten voor opslag in het magazijn

Hij woonde met zijn gezin in het centrum van het paleis, bovenin. Met vrouw en kinderen om de centrale vertrekken heen. Vooraan bij de westkant (links op de plattegrond) waren de magazijnen waarin de goederen, die hij als betaling had gekregen, werden opgeslagen. Hiermee betaalde hij zijn schrijvers, beeldhouwers, wachters, de leden van de hofhouding enz. De hofhouding had vertrekken rechts in het paleis (gezien vanuit de achterkant). Slaven waren er ook: linksachter. De putten aan de voorkant (helemaal links op de plattegrond staan twee van de drie putten aangegeven) werden gebruikt voor offers.
Hij had een nauwe relatie met de stad Athene, mogelijk was de stad aan hem schatplichtig. Wachters waren voor een deel vooraan in het paleis (westzijde) aanwezig. Ze woonden deels in het dorp (andere kant van de weg naar het paleis) maar ook verderop in de omgeving. Daar woonden ook andere mensen die er werkten. Niet iedereen mocht bij het paleis naar binnen. Er werd streng gecontroleerd en toegezien op wie er waar naar binnen mocht. Als iemand zich daar niet aan hield, kon hij in elkaar geslagen worden.
 
Priesters
Er was ook een rituele dienst. De heerser ging dan rechts in het paleis (gezien vanuit de achterkant waar we zaten) naar een ruimte waar hij de goden aanriep. Enkele priesters zorgden voor een energetische versterking. Na afloop voelde de heerser zich weer voor een tijd opgeladen. Ik stelde me in op deze priesters en zag dat zij beschikten over technieken van uittreding uit hun fysieke lichaam, zoals die door magiërs gebruikt worden.
 
Invasie
Op zeker moment kwamen er berichten dat er vanuit zee een invasie aankwam Alle wachters werden gealarmeerd. Boodschappers werden alle kanten van het eiland uitgestuurd: alle mannen moesten zich bewapenen om de binnendringers te verjagen.
De heerser en zijn wachters gingen naar de kust (waar nu Heraklion ligt) om de binnendringers te bestrijden. Die kwamen echter met zo’n overmacht dat de heerser met zijn wachters werden teruggedrongen en moesten vluchten. Het paleis werd daarbij mogelijk door de heerser in brand gestoken. (In de magazijnen zijn nog de sporen van een brand te zien.)  
De binnendringers veroverden gaandeweg steeds meer het eiland. De heerser vluchtte de bergen in, steeds verder en hoger. Lange tijd kon hij uit handen blijven van de binnendringers. Pas na lange tijd werd hij, mogelijk door verraad, gevonden en gedood.
 
Vraagteken tot slot
Is er centraal in het paleis nog een trapje dat leidt naar iets ondergronds, een klein vertrekje?
 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *