Lymfehealing: een verkenning

Tijdens een meditatie van een groep aurahealers, de kundalinigroep, is kennisgemaakt met healing van het lymfesysteem.

                                               

                                    Figuur: Overzicht lymfeknopen en -vaten links in figuur
                                              [Met dank aan de onbekende tekenaar hiervan]

 

Het zuiveringssysteem in het lichaam
Onzichtbaar in ons lichaam hebben we een systeem van kanalen en centra dat belangrijk is om ons fysieke lichaam gezond te houden: het lymfesysteem. Al het vocht dat uit de cellen van ons lichaam komt met inbegrip van restproducten uit de cellen, wordt door kanaaltjes, de lymfevaten, opgevangen en vervoerd naar de centra, de lymfeknopen, waar het gezuiverd wordt en gevitaliseerd. Het vitaliserende effect werd voor mij zichtbaar bij helderziende waarneming hiervan. Dit lymfevocht wordt verder getransporteerd en ondergaat in de volgende lymfeknopen nog meer zuivering en vitalisering. Het lymfevocht wordt steeds zuiverder en gaat energetisch een helder en licht beeld geven. In dit verband is het goed te weten dat het woord lymfe is afgeleid van het Latijnse woord lympha wat klaar water betekent!

De plek van lymfevaten en -knopen
Om enige indruk te krijgen van het lymfesysteem hierbij een overzichtstekening van lymfevaten en -knopen in het rechterdeel van het getekende lichaam (links in de figuur). In het linkerdeel van het lichaam zijn bloedvaten getekend.

In de tekening is te zien dat er relatief veel oppervlakkige lymfeknopen liggen aan de zijkant van het hoofd en langs de zijkanten van hals. Verder bij de oksels en in de liezen.
Ook zitten er wat knopen bij de thymus en in de ellebogen en knieholtes. De situering van deze knopen is belangrijk voor manuele lymfe drainage (MLD) want het lymfevocht moet gestimuleerd worden daar naar toe te stromen. Overigens staan niet alle lymfeknopen in de tekening. In totaal zijn er ca. 400 lymfeknopen in een mensenlichaam. Alleen al rondom de hals zijn er 140, dus dat is een belangrijk gebied voor de MLD!
Opvallend in de tekening is het verschil tussen de oppervlakkige lymfevaten en de oppervlakkige aderen rechts op de tekening. De lymfevaten zijn meer gericht naar de lymfeknopen terwijl bij het bloedvatenstelsel de grote aderen centraal staan.
Als de lymfe na het passeren van de lymfeknopen bij helderziende waarneming helemaal vol licht en vibratie is, is het klaar om weer in de bloedbaan te worden opgenomen. Dat gebeurt ter hoogte van de sleutelbenen waar de uiteinden van twee grote lymfevaten zijn aangesloten op het bloedvatenstelsel. Daar vermengt de lymfe zich weer met het bloed dat rondgepompt wordt in ons lichaam. Bedenk daarbij dat het lymfesysteem zeker zo uitgebreid is als het bloedvaten stelsel!
In werkelijkheid is dit proces uitgebreider en gedifferentieerder. Het ziet er bijvoorbeeld op energieniveau naar uit dat een lymfeknoop onder de oksels wat anders functioneert dan een lymfeknoop bij een dikke darm.

 

Goed functionerend lymfesysteem
Een lymfesysteem dat goed werkt, draagt bij aan het vermogen van het lichaam om zich te herstellen, zodat iemand zich lichamelijk snel weer prettig voelt na bijvoorbeeld erg vermoeiende werkzaamheden. Bij een lymfesysteem dat niet goed werkt kan iemand zich lichamelijk traag voelen, bedrukt en het gevoel hebben dat het lichaam maar moeizaam functioneert. Ook het herstellen na verkoudheden en griepjes gaat langer duren. Een minder goed werkend lymfesysteem kan tot vochtophopingen in bijvoorbeeld de ledematen leiden, oedeem genaamd.

Stimulans door lichaamsbeweging
Het lymfesysteem wordt gestimuleerd door bewegingen van het lichaam, vooral ritmische bewegingen die prettig aanvoelen, helpen de stroom van het lymfevocht door de lymfevaten goed te laten vloeien. Spiercontracties zijn hiervoor namelijk gewenst omdat het lymfesysteem zelf geen pompbeweging maakt (maar waarschijnlijk alleen van capillaire werking gebruik kan maken).
Spierverkrampingen of verstijvingen die we als mens vaak onbewust hebben kunnen ook invloed hebben op het lymfetransport. Op die plekken hoopt het lymfevocht zich wat op en stroomt het minder.
Bij verwondingen, kneuzingen e.d. kunnen de lymfevaten beschadigd worden en is herstel daarvan nodig, maar ook extra zuivering van het lymfevocht vanwege opruiming van reststoffen van de beschadiging.

Milt, thymus en onderkant hersenen
De milt (linksonder de zwevende ribben en deels in de buik) speelt nog een speciale rol in dit geheel. De milt kan worden gezien als de lymfeklier van het bloed en zuivert bijvoorbeeld het bloed van afvalstoffen. Ook hier geldt dat beweging, bijvoorbeeld van de ademhaling, de werking van dit gebied stimuleert.
Een apart gebied is de thymus onder het borstbeen. Bij helderziende waarneming lijkt dit gebied erop aansluitende lymfekanalen te stimuleren alsof er af en toe lichtende impulsen uitkomen en in het lymfevocht gaan. Dit werkt dan vitaliteitsverhogend.
Nog een ander gebied van belang is het centrum van het hoofd aan de onderkant van de hersenen. Helderziend gezien lijkt hier een zuiveringsgebied te zitten dat belangrijk is voor de hersenen. Mogelijk dat vocht uit de hersenen hier opgenomen wordt, gezuiverd en verder getransporteerd via lymfevaten naar de zijkanten van het hoofd, om dan te worden afgevoerd naar het sleutelbeen gebied waar de uiteinden van het lymfesysteem zitten.

Stimulering van het lymfesysteem gaat ook via de ademhaling. Hoe omvattender deze is hoe beter de stimulatie, dus niet alleen borstademhaling maar ook buikademhaling. In dat geval kan het ademhalingsgevoel zich in ontspannen toestand gaan uitstrekken over het hele lichaam en dus overal het transport van lymfevocht in het lymfesysteem bevorderen.
Fysieke beweging zoals wandelen, waarbij ontspannen en rechtop gelopen wordt, werkt ook stimulerend: alles gaat beter stromen. Dit geldt voor vele fysieke bewegingen mits ze niet geforceerd worden want dan gaat er weer meer energie zitten in schoonmaak- en herstelwerkzaamheden van het lymfesysteem.
Vele andere dingen zoals voeding kunnen invloed uitoefenen op het lymfesysteem. Bij moeilijk verwerkbare afvalstoffen moeten lymfeknopen hard werken om te proberen ze toch op de een of andere manier te verwerken.

Healing en massage
Healing en massage kunnen ook bijdragen aan de werking van het lymfesysteem. Bij manuele lymfe drainage kan de stroom van lymfevocht gestimuleerd worden door zachte strijkbewegingen in de richting van de lymfeknopen. Dat gebeurt op een hele zachte manier met bijvoorbeeld de onderkant van ‘rechte vingers’ of de zachte zijkant van de hand. Het is meer strijken dan masseren.
Plekken met grotere lymfeknopen zoals onder de oksels kunnen wel door een zachte massagebeweging geactiveerd worden. Zo kan je bij jezelf lymfeknopen stimuleren en daarna het lymfevocht van kanalen die daarmee te maken hebben er naar toe strijken oftewel ‘draineren’. De binnenkant van de armen naar de oksels, de buitenkant van de armen naar de kuiltjes bij de sleutelbenen.
De lymfeknopen in de liezen kunnen idem dito gestimuleerd worden waarna het lymfevocht in de beenkanalen er naartoe gedraineerd kan worden.
Healingenergie kan worden ingezet om de werking van de lymfeknopen te activeren en te harmoniseren en ontspanning te geven in de spieren.
Het effect van strijken en healen is goed voelbaar bij de armen en het gezicht. Daar gaan we nu mee verder.

Aan de slag…
In de kundalinigroep zijn we met de stimulering en healing aan de slag gegaan. Het was wonderlijk op wat voor simpele manieren het mogelijk is met het lymfesysteem te werken en resultaten te ervaren.
Eerst hebben we een lymfedrainage met onze eigen armen gedaan en daarna een aantal lymfeknopen in ons hoofd een healing gegeven. Als we bezig waren konden we meteen het effect voelen van wat we deden.

De start
Voordat we met de drainage begonnen hebben we eerst een hartactivering gedaan, lieten onze aarde- en kosmische energie stromen, zuiverden onze aura en activeerden onze kundalini. Dit kundalinisysteem werd geactiveerd zodat een prettige fontein van kundalini-energie uit ons stuitcentrum kwam maar niet hoger ging dan de buik. Gevoelsmatig stelden we deze fontein in op het geven van een massage. Dat gaf een levend, prettig gevoel in ons lichaam en maakte ons gevoeliger voor de drainage en de healing.
[Elders op de website zijn voorbeelden van gesproken meditaties]

Activeren uiteinden lymfesysteem
We activeerden eerst de kuiltjes aan de bovenkant van de sleutelbenen door daar zacht te masseren totdat daar een prettig stromend gevoel merkbaar werd. Dit activeren hoefde niet langer dan twintig of dertig seconden te duren om effect te hebben. Daarna begonnen we met de armdrainage.

De armdrainage
We richtten ons op de linkerarm en stelden ons in op de oksel. We masseerden met onze rechterhand het okselgebied totdat we daar een stromend gevoel kregen: de lymfeklieren in de oksels werden geactiveerd. Ook als je je kleren aanhoudt kun je dit gebied goed masseren en het effect ervan voelen.
Daarna gingen we binnenkant linkerarm rustig ‘afstrijken’ of ‘afvegen’ richting oksels. Dit deden we met rechte vingers waarbij de kussentjes aan de onderkant van de vingers zacht over de huid gaan. We masseerden niet maar streken de huid als het ware zachtjes af. Na enkele keren afstrijken kan een prettig stromend gevoel merkbaar worden. We begonnen dichtbij de oksel circa 7 centimeter en herhaalden daarna de strijkbewegingen steeds verder (steeds weer 7 cm verderop) van de oksel af en streken dan weer naar de oksel toe. We hielden ons hartchakra daarbij open zodat de drainage prettig en met gevoel verloopt.
Bij de elleboog gekomen activeerden we de binnenkant met een zachte massage net als bij de oksels, totdat een licht, prettig, stromend gevoel merkbaar werd. Dan streken we de binnenkant van de onderarm af. Daarna volgde een polsactivering en streken we de hand af.
Ook streken we aan de buitenkant van de linkerarm het lymfevocht naar het linkerkuiltje bij je sleutelbeen.
Nadat we de hele linkerarm behandeld hadden voelden we het (grote) verschil tussen de linker- en de rechterarm. We behandelden toen ook onze rechterarm. Zo kwamen linker- en rechterarm gevoelsmatig weer meer in balans met elkaar.

Healing
Daarna gaven we een healing aan de lymfeknopen in de hals en in het gezicht. Eerst stelden we ons in op healingenergie [zie bijvoorbeeld de gesproken meditatie op deze website daarover] en daarna raakten we met onze vingers de plekken van de lymfeknopen aan en gaven daar een healing. Dat gaf een heel prettig gevoel van zachtheid en heelheid.

Korte gezichtsdrainage
Daarna streken we onze gezichten af met rechte vingers waarbij de kussentjes aan de onderkant van je vingers zacht over onze huid gingen. Dat was niet masseren maar zachtjes afvegen. We streken over ons voorhoofd van het midden naar de slapen en dan langs onze oren naar de zijkanten van de hals en tot slot naar de sleutelbeenkuiltjes. Hetzelfde deden we vanaf ons achterhoofd naar de onderkant van het oorgebied en dan naar de sleutelbenen. Ook langs de wenkbrauwen naar de oren naar beneden, langs de neus naar beneden, langs de kaaklijn naar de oren en dan naar beneden naar de sleutelbenen. Ondertussen voelden we het effect ervan.
 
Diepe lymfehealing
Het leuke met deze lymfehealing was dat we daar ook lymfeknopen diep in het lichaam mee konden healen. Houd tijdens de healing bijvoorbeeld beide handen aan de zijkanten van je hoofd en richt je op het centrum van je hoofd, net onder de hersenen. Daar zitten ook lymfeknopen die belangrijk zijn voor de hersenen. Zo kun je ook diep in je keel je keelamandelen en lymfeknopen aldaar healen of lymfeknopen diep in de lichaam. Het kan lekker voor je lijf zijn dat ook dit deel van je lymfesysteem eens extra aandacht en healing krijgt.

Effecten
Het uiteindelijke effect was per persoon anders maar de meesten kregen een prettig stromend gevoel op de plekken die behandeld waren. Het was opvallend dat tijdens de behandeling de healing ‘doorstraalde’ naar andere delen van het lichaam. Iemand vertelde dat activering van het miltgebied bij hem helemaal doorwerkte naar boven toe in zijn lichaam. Ook het activeren van het kundalinicentrum in de stuit waarbij een fontein in de buik ontstond die met massage te maken had, werkte erg prettig.
Een lange termijn effect was een toename aan bewustzijn van het lymfesysteem. Zo kon een indruk gekregen worden waar de lymfe goed stroomde en waar minder.

Bovenstaand verslag is van een verkenning van het lymfesysteem en enkele mogelijkheden van het toepassen van zelfhealing. Voor manuele lymfedrainage zijn er cursussen en opleidingen beschikbaar en behandelingsmogelijkheden door hierin gespecialiseerde therapeuten. Website met tips voor zuivering lymfesysteem.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *