Kristalhealing

Veel mensen die een zekere gevoeligheid voor energie hebben, ik bedoel dan metafysische energie, hebben wel eens iets met kristallen gedaan. 


Figuur 1: Aquamarijn (foto: spiritualgarden.nl)

Het kan zijn dat iemand een kristal bij zich gedragen heeft voor healing, de uitstraling ervan gevoeld heeft of omdat een kristal mooi gevonden werd in een ring of halsketting. In het laatste geval gaat het meestal om een geslepen kristal, zodat de schittering van het licht er beter op uitkomt. In figuur 1 is een aquamarijn te zien zoals die in een halsketting gebruikt kan worden. 

Ik heb gemerkt dat de ervaringen van healing met kristallen vaak onduidelijk zijn. Iemand heeft bijvoorbeeld iets in een boek gelezen over kristallen en op welk chakra ze werken of voor welk probleem ze geschikt zijn. Hij of zij schaft na wat zoekwerk het desbetreffende kristal aan en gaat dat bij zich dragen. De daadwerkelijke ervaringen met kristallen kunnen vervolgens heel verschillend zijn. Soms lijkt het geholpen te hebben. Een paar keer hoorde ik van mensen dat ze er een bijzondere ervaring mee hadden alsof hun wervels ineens op één lijn kwamen te zitten of dat hun chakra’s werden uitgelijnd. Meestal weet men echtert niet goed of het kristal effect heeft gehad. In een paar gevallen is men er mee gestopt omdat het bij zich dragen van een kristal niet langer goed voelde. Een vriendin vertelde mij dat ze vaak een groot rozenkwartskristal mee naar bed nam omdat dit voor haar heel prettig voelde, het gaf haar  een gevoel van zelfliefde. Ze vertelde dat het kristal zelfs opvallend warm werd als het een tijdje bij haar in bed had gelegen. Van een andere vriendin hoorde ik hoe zij ontdekt heeft dat je kristallen kunt voelen:  “Doordat ik bij een vriendin logeerde die heel veel kristallen en stenen had, werd ik door haar uitgenodigd om ze eens vast te houden. Omdat ik verschil kon voelen tussen de verschillende stenen ging er een wereld voor me open. Sindsdien zijn kristallen en stenen een waardevol deel van m’n leven”.Soms hoor ik ook verhalen van workshops die gevolgd zijn, waar gewerkt werd met combinaties van kristallen die een bijzondere uitstraling hadden.

 
Zuiveren van kristallen
Maar is er niet meer te zeggen over kristalhealing als we de metafysische kant van kristallen nader onderzoeken met behulp van aura-reading? Dan kan ook voor het innerlijk oog beter zichtbaar worden wat een kristal in het energielichaam of aura doet. Om hier beter zicht op te krijgen zijn we met een groep aura-healers, de Kundalinigroep, met kristallen aan de slag gegaan. Eerst hebben we de kristallen een energetische reiniging gegeven met zuiverende energieën zoals die bij en aura-reading gebruikt worden. Daarna  hebben we voor onszelf een zuiveringsoefening gedaan waarbij we onze chakra’s en aura’s zuiverden. Op die manier konden we ons zonder storingen openstellen voor de energie van de kristallen. Vervolgens gingen we daarmee aan de slag.

 
Je in een kristal verplaatsen
Om een goed gevoel voor de energie van een kristal te krijgen hebben we ons gevoelsmatig verplaatst in een bergkristal, zie figuur 2. We hadden gelukkig zoveel kristallen dat iedereen een eigen bergkristal had voor deze oefening zodat we elkaar niet in de weg zouden zitten!
 

Figuur 2: Bergkristal

Eerst richtten we onze aandacht op het kristal en toen kropen we daar als het ware in. Dat klinkt misschien gek, maar het kan, probeer het maar! Deze oefening leverde een bijzondere ervaring op. Toen we ons gevoelsmatig in het kristal verplaatst hadden, gaf dat een gevoel van helderheid en ruimte. Sommigen associeerden het sterk met het zesde chakra in het voorhoofd. Het zesde chakra dat ook wel het derde oog of het geestesoog wordt genoemd. De energetische activiteit van het kristal gaf een gevoel van spiertrekkingen in ons voorhoofd. Bij het ons oriënteren in het kristal, merkten we dat de punt van het kristal veel sterker energetisch aanvoelde dan de vlakke zijkanten. Dat zelfde gevoel kregen we ook toen we ons daarna op het uitstralingsveld richtten van het kristal.
We hadden trouwens ook nog een kleine barnsteen (zie figuur 3) om mee te oefenen, zodat we goed het verschil konden voelen met het bergkristal. Barnsteen is versteende, fossiele hars van dennen en geen mineraal. Het is dus iets heel anders dan kwarts of seleniet. Het is ook brandbaar vandaar de naam barnsteen, wat oorspronkelijk is afgeleid van het Nedersaksische woord ‘börnen’ wat branden betekent.


Figuur 3: Barnsteen (van circa 2 centimeter)

Toen we daarin ‘kropen’ gaf dat een hele andere sensatie. Het voelde zacht aan, maar ook opgesloten. Alsof je in de barnsteen zat opgesloten en niet door de randen ervan naar buiten kon.
 
Het energieveld van een kristal voelen
Bij de volgende oefening hadden we onze energie en aandacht eerst weer teruggetrokken uit het bergkristal en de barnsteen. We gingen ons nu richten op het uitstralingsveld van het kristal. In figuur 4 wordt een impressie gegeven van dit veld zoals dat zich helderziend aan mij liet zien. Opvallend is de sterke uitstraling bij de punt van het kristal. Met je handen kun je de subtiele uitstraling voelen en dat kan per persoon wat anders zijn. Je kunt bijvoorbeeld een tinteling voelen, een drukverschil of een warmte/koude verschil.
 

Figuur 4: Impressie van het stralingsveld van een bergkristal

Dit bergkristal van circa 4 centimeter had een uitstralingsveld naar rechts, in de lengterichting, van ongeveer 40 centimeter en in de breedterichting circa 25 centimeter. Dit uitstralingsveld heeft geen scherpe grenzen, maar geleidelijke overgangen in de intensiteit van het uitstralingsveld. Dus ook op meer dan 40 centimeter naar rechts zijn nog subtiele overgangen in het uitstralingsveld te voelen. Je kunt opnieuw contact met dit kristal maken door het beeld van het kristal goed in je op te nemen en je ogen te sluiten. Stel je dit kristal in gedachten voor en zeg er innerlijk ‘hallo’ tegen, daardoor maak je gevoelscontact met het uitstralingsveld. Als antwoord kun je een zachte tinteling voelen van de uitstraling van het kristal. Misschien voel je je zesde chakra in je voorhoofd of een andere plek in je lijf reageren. Blijkbaar resoneert de kristalenergie met iets in je energielichaam. Zo kun je iets gewaar worden van de invloed die de uitstraling van een kristal op je kan hebben.
 
Andere kristallen voelen
Ter vergelijking zijn we op dezelfde manier van andere kristallen gaan werken om te ontdekken hoe die op ons in konden werken.
 

Rozenkwarts
Rozenkwarts (figuur 5) is een rozerood kwartskristal. De kleur wordt veroorzaakt door sporen van mangaan en titanium in het kwarts. We hadden rozenkwarts in brokken en een gladde ‘getrommelde’ steen. Het uitstralingsveld van het stuk kristal van figuur 5 was circa 30 centimeter naar alle kanten.
 

Figuur 5: Rozenkwarts

Rozenkwarts gaf bij iedereen een sterke gevoelssensatie bij het hartchakra. Het was een heel prettige sensatie van liefde, rust en balans. Dat was een opvallend verschil met het bergkristal dat meer een gevoel van helderheid en ruimte gaf. Rozenkwarts was kortom een prettige steen om te voelen.
 
Seleniet
Het is gekristalliseerde gips (calciumsulfaat met daaraan gebonden watermoleculen) en is een relatief zacht kristal (zie figuur 6). Je schijnt het met je nagels te kunnen bekrassen. Dit kristal is vernoemd naar Selena, een Griekse godin uit de klassieke oudheid. Het woord Selena betekent ‘de lichtende’. Het wordt ook wel engelensteen genoemd
 

Figuur 6: Seleniet

Dit kristal gaf een heel lichte, twinkelende vibratie in het gebied tussen het derde chakra bij het middenrif en het hartchakra midden op het borstbeen. Het gaf een prettig gevoel van innerlijke rust. Eén van de deelnemers van de Kundalinigroep vond dit kristal bijzonder prettig en besloot ter plekke om deze te gaan kopen.
 
Jaspis
Het was heel leuk om ook nog andere stenen te voelen zoals oranjekleurige jaspis (zie figuur 7). Dat is een soort kwarts dat verschillende kleuren kan hebben zoals oranje, roodbruin en zelfs geel en groen. Het woord jaspis betekent oorspronkelijk ‘gespikkelde of gevlekte steen’. Ze worden soms geslepen en in sieraden gebruikt. De jaspis van de figuur heeft een uitstralingsveld van circa 10 centimeter, dus een stuk kleiner dan bergkristal of rozenkwarts.


Figuur 7: Jaspis polychroom

Dit kristal werkt duidelijk merkbaar in op het eerste chakra. Het is een kristal dat je gronding en dus je contact met de aarde kan versterken. Overigens is dit niet het enige chakra waarop het inwerkt. Ook is inwerking voelbaar op bijvoorbeeld het zevende, vijfde en tweede chakra.

Champagne calciet
Het volgende kristal waarvan de uitstraling zijn gaan voelen was ‘champagne calciet’ (zie figuur 8). Dit is een kristal van calciumcarbonaat dat lichtbruin en doorschijnend is. Ook marmer en kalksteen bestaan uit calciumcarbonaat. Het kristal van de figuur is afkomstig uit Mexico. Het heeft een uitstralingsveld van circa 16 centimeter (vlakke zijde) tot circa 22 centimeter (hoekpunt).
 

Figuur 8: Champagne calciet

Dit kristal heb ik tijdens een minivakantie in Drenthe in het bezoekerscentrum ‘Drents-Friese Wold’ gevonden. Het viel me op dat dit kristal, van alle daar aanwezige kristallen, voor mij zo’n prettige energie had. Als je het in je hand houdt en de uitstraling ervan laat binnenkomen, geeft dat de sensatie van een sprankelende energie die in je omhoog bruist, net als champagne! Misschien komt de naam vandaar! In de kundalinigroep werd ook het bruisende gevoel, als van champagne door de deelnemers gevoeld! Dit kristal werkt sterk op het keelgebied en zou heel geschikt zijn voor een healing van het keelchakra.
 
Amethist
De paarse amethist is een bekend kristal dat ook veel in sieraden wordt toegepast. Dan is het geslepen. Wij hebben geoefend met het stuk ruwe amethist van figuur 9. Het is een kwartskristal waarin sporen van titaan en ijzer zitten. Het ijzer zorgt voor de violette kleur te zorgen


Figuur 9: Amethist

We merkten dat dit kristal sterk op het zevende chakra in de kruin inwerkte. Het voelde alsof het een omhoog gaande energiestroom vanuit dit chakra tot stand bracht.  Deze steen zou gebruikt kunnen worden om dit chakra te activeren en bij een healing van dit gebied te gebruiken.
 

Blauwe chalcedoon
Ik kende dit kristal niet, maar een deelneemster van de Kundalinigroep had dit. Het is een kwartskristal met daarin sporen van ijzer, mangaan en koper (zie figuur 10). Waarschijnlijk krijgt het daardoor zijn lichtblauwe kleur. Chalcedoon komt ook in andere kleuren voor.


Figuur 10: Chalcedoon (lichtblauwe kwarts; foto webshop Danielle Forrer).
Het voelde aan als een heel prettige energie, die ik niet zo gauw kon koppelen aan een chakra.
 
Diversiteit
Het viel bij het uittesten op dat iedere steen weer anders aanvoelde. Maar ook dat iedere deelnemer zijn of haar eigen indrukken ervan had. Een indruk die ook na verloop van tijd wat kon veranderen. Toch waren er wel duidelijke trends in te onderkennen. Die zijn in bovenstaande beschrijvingen terug te vinden.
 
Samengesteld kristal
Voor liefhebbers zijn er ook nog samengestelde kristallen. In figuur 11 staat daarvan een voorbeeld. Het is  een bergkristal waar andere kristallen op geplakt zijn.
 


Figuur 11: Samengesteld kristal

We hebben dit kristal niet in de Kundalinigroep uitgetest, maar ik herinner me dat het geheel een forse uitstraling heeft. De vriendin, van wie dit kristal is, had de indruk dat dit kristal een vitaliserende werking voor haar had. Ze vertelde me dat als ze de punt van het bergkristal richtte op haar lichaam, dat ze de energie ervan ervoer als naar binnen gericht. Het zorgde voor een gevoel van balans en kracht in haar lichaam. Als ze de punt van het bergkristal van haar lichaam afwendde, dan gaf haar dat een gevoel van een sterke verbinding met het universum. 
 
Kiezel
Wie geen kristallen heeft en er toch mee wil oefenen, kan een kiezelsteen in de buurt zoeken. Gewone kiezelstenen (vuurstenen) zijn ook kwartsstenen, waarin vaak nog kristallen te zien zijn (zie figuur 12).  


Figuur 12: Kiezelsteen

Ook deze steen straalt energie uit. Zo heeft de kiezelsteen van figuur 12 een behoorlijke energetische werking op het kruingebied! Wel is die minder gelijkmatig als van amethist.

 
Healing en zuivering met kristal
Omdat er meer mogelijk is met kristallen dan alleen de uitstraling voelen, zijn we met het bergkristal (van figuur 2) verder gaan oefenen. We richten het bergkristal met de punt op ons voorhoofd waar het zesde chakra zit. Dat was meteen goed voelbaar. Daarna maakten we draaiende bewegingen waarbij het kristal met de punt naar het voorhoofd was gericht. We draaiden van binnenuit gezien tegen de klok in. De andere kant opdraaien voelde minder goed. Alsof je jezelf tegen de haren in strijkt!
Het draaien met het bergkristal was duidelijk voelbaar in ons voorhoofd. De uitstraling werkt activerend. En als we ons voorstelden dat de uitstraling van voor naar achteren door het hele zesde chakra straalde was dat ook daadwerkelijk te voelen. We combineerden dit met het úpdaten’ van de energie in het chakra (in gedachten de datum van vandaag erin zetten) en het geven van een kleine healing via de uitstraling van onze handen met healingenergie. Dit gaf dit chakra een prettig gevuld gevoel. We moesten dit kort doen anders werd het teveel voor dit chakra en voelde het niet meer goed. Dan kan je hoofd ‘dizzy’ aan gaan voelen. Ook een healing met een kristal moet gedoseerd worden, net als het innemen van een pilletje. Anders kan ‘overhealing’ optreden en kun je je juist vervelender in  plaats van prettiger gaan voelen.

 
Geprogrammeerd bergkristal
Ook experimenteerden we met een bergkristal dat geprogrammeerd was om de kundalini-energie (zie figuur 13) tot rust te brengen. Het kristal had een buitengewoon krachtige energie.
 

Figuur 13: Geprogrammeerd bergkristal

Als de punt op het kundalini-centrum in de stuit gericht werd, was dat goed te merken. Het had een regulerend effect op de kundalini, maar tegelijkertijd gaf het ook onrust. De uitstraling van het kristal werkte niet alleen op het kundalinicentrum in de stuit, maar ook op het kundalinicentrum in de kruin en de kundalinicentra in de aura. Om niet teveel onrust te krijgen in onze kundalinicentra hebben we dit kristal maar kort gebruikt.

 
Kristalwater
Als een kristal een tijdlang in het water heeft gelegen kan het water door de energetische uitstraling van het kristal een speciale energetische kwaliteit krijgen. Het wordt dan kristalwater (zie figuur 14) genoemd, waar een bepaalde werking aan wordt toegeschreven.
 

Figuur 14: Kristalwater

In de kundalinigroep hadden we geen tijd meer om dit kristalwater uit te testen, maar een paar dagen later heb ik dit zelf nog gedaan. In het glas water van figuur 14 heeft een paar dagen een bergkristal gelegen. Als ik met mijn handen de uitstraling ervan voel is dat best fors. Op circa 37 centimeter van de rand van het glas voel ik de rand van het uitstralingsgebied. Als ik het glas in mijn hand neem, voel ik de uitstraling ervan als een lichte tinteling door mijn lichaam gaan. Tot slot neem ik er een slokje van en opnieuw voel ik de tinteling. Die begint bij mijn hoofd en verplaatst zich binnen enkele seconden naar mijn borstkas en de rest van mijn lichaam. Blijkbaar doet het kristalwater wat! Het lijkt een licht stimulerend effect op mijn energielichaam te hebben. Een vriendin van mij die ik dit glas met kristalwater gaf, zei dat als ze haar handen op circa 30 centimeter van het glas hield, ze een prettige tinteling voelde van de uitstraling van het kristalwater. Ze heeft geen slok uit dit glas genomen. Maar eerder dronk ze kristalwater van bergkristal en dat gaf haar helderheid en een prettige stimulerende energie in haar lichaam.
 
 
Lievelingskristal
Tot slot hebben we ons meditatief ‘leeg’ gemaakt en richtten ons daarna in gedachten op de kristallen met de vraag wat ons lievelingskristal is: welk kristal voelde het prettigste aan? Bij de meeste deelnemers bleek dat rozenkwarts te zijn (zie figuur 15) en bij één deelneemster seleniet (zie figuur 6), met het rozenkwarts op de tweede plaats.


Figuur 15: Rozenkwarts, lievelingskristal

Na de afronding van deze meditatie hebben we nagepraat over onze ervaringen. Voor mij was het fijn te merken dat sommige kristallen zoals rozenkwarts en seleniet heel prettig aanvoelden. Ook merkten we dat deze sessie met kristallen heel intensief was geweest. Nog meer werken met kristallen zou teveel zijn geweest.

 
Nog veel meer…
Er kan nog veel meer met kristallen gedaan worden, dan hier beschreven. Maar de oefeningen die hier genoemd zijn, geven een mooie opstap naar het zelf ervaren van de werking van kristallen. Ze helpen om je gevoelsmatig in te stellen op een kristal en iets van de energetische werking ervan te ervaren. Toch nog een tip voor verder onderzoek: ga eens na of je kristal ook inwerkt op centra in je aura die boven je kruin zijn of onder je stuit of op plekken naast je. Als je die plekken voelt en er in gedachten de datum van vandaag in projecteert, voel je misschien wat veranderen. Je geeft jezelf dan een mini-healing waarbij geladen herinneringsbeelden wat ontladen worden. Daardoor gaat je levensenergie net wat beter stromen!

 
Meer informatie
Op internet is veel informatie over kristallen beschikbaar. Ook zijn er diverse rijk geïllustreerde boeken over kristallen en hun werking.

Terug naar “Het etherische lichaam met de etherische chakra’s”

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *