Genezingsritueel voor een epidemie in de hunebedtijd (hunebed Tréal, Saint Justin, Bretagne, Frankrijk)

Het gebied van Saint Justin in Bretagne (872 km ten zuidwesten van Utrecht) is vooral bekend vanwege een enorme megalithische plek met stenenrijen en andere megalithische monumenten. Maar iets verderop bij de stenenrijen ligt op een heuvel nog een ander megalithisch monument, het ‘Allée couverte de Tréal’, oftewel ‘de overdekte gang van Tréal’. Tréal is een gehuchtje dat daar vlakbij in de buurt ligt. Dit monument is het doel van ons onderzoek. Als we de heuvel beklimmen komen we wonderlijke steenformaties tegen (zie figuur 1). We vragen ons even af of dit ook bij het monument hoort of een bestaande rotsformatie is. Misschien hoort het er op de een of andere manier bij, maar we lopen toch maar door omdat dit nog niet het hunebed is wat we zoeken.

Figuur 1: Wonderlijke rotsformaties op weg naar het hunebed van Tréal

Bovenop de heuvel komen we tenslotte aan bij een langgerekt hunebed van 15,5 meter lang en 1,2 meter breed (zie figuur 2).

Figuur 2: Hunebed van Tréal

In 1992 is dit hunebed gerestaureerd waarbij scheefgezakte stenen weer zijn rechtgezet. Op een enigszins verwaterde foto die opgeprikt zit aan een paal bij het hunebed is nog de oude situatie van het hunebed te zien van voor de restauratie met scheefgezakte stenen (figuur 3). Een groot verschil met de huidige situatie!

Figuur 3: Foto van voor de restauratie van het hunebed

Tijdens archeologische opgravingen van 1991-1992 zijn fragmenten van aardewerk tussen  de stenen van het hunebed gevonden. Deze ruwe keramische scherven zijn gedateerd op 2500 voor Christus. Ook werden pijlpunten van fijn zandsteen, kleine hangers van zandsteen en bergkristal ontdekt. Ten noorden van het monument werden een put blootgelegd en overblijfselen van een woning. De put bevatte fijn, glad aardewerk van het Chasséen-type (Midden-Neolithicum rond 3500 voor Chr.) en enkele stukken vuursteen.

De energie van het hunebed

De energie van dit hunebed is nog duidelijk voelbaar en gelukkig, voor zover ik dat kan nagaan, niet aangetast door te diepgravend archeologisch onderzoek. Alle rechtopstaande stenen zijn energetisch en voor de ingang is duidelijk een rij energiepunten te voelen. In het hunebed zijn op de middellijn een serie van tien energiepunten voelbaar. Om het hunebed heen is vaag de energetische rand van de vroegere dekheuvel met kransstenen te voelen die daar waarschijnlijk ooit gelegen heeft. Maar waar werd dit hunebed voor gebruikt?

Helderziend verslag (aura-reading)

Als ik me middels aura-reading instel op de energie van het hunebed krijg ik het beeld van een priester bij de ingang die een groot aantal mensen toelaat in het hunebed, iets wat in mijn ervaring vrij uitzonderlijks is. Doorgaans worden alleen enkele priesters, priesteressen en/of begeleiders toegelaten. Ik hoor trommelslagen en gezang van mensen die hun goden vragen om hen te helpen. De priester staat bij de ingang (zie figuur 4) en geeft de mensen aanwijzingen hoe verder te gaan in het hunebed.

Figuur 4: Ingang van het hunebed

Als het maximum bereikt is houdt hij andere mensen tegen. Vanuit het binnenste van het hunebed klinken liederen gericht aan de goden. Even later wordt stilte gevraagd door de aanwezige priesters. In het midden van het hunebed zitten enkele priesters rondom een kleed waarop een priester is gaan liggen voor een trance-sessie. Hij zal de goden vragen hoe ze een ziekte die onder de bevolking heerst, moeten aanpakken. De ziekte heeft als een epidemie veel mensen ziek gemaakt. Mensen krijgen bij die ziekte een aantal symptomen zoals jeuk op verschillende plekken op hun lijf, misselijkheid, braken, hoesten, stijve spieren en slapte. Het is voor de priesters niet duidelijk wat er aan de hand is en hoe ze deze mensen kunnen helpen. Daarom is de raad van de goden nodig.

 

De trance-sessie

De priester die op het kleed ligt, gaat met de vraag hoe deze ziekte genezen kan worden, in trance. Hij treedt uit zijn fysieke lichaam terwijl de aanwezigen zachtjes murmelend de goden om bijstand vragen. In zijn geestelijk lichaam zweeft de priester omhoog door wittige metafysische nevelen en krijgt op een bepaald moment contact met de godenwereld. Hij wordt er zelfs in opgetrokken en ziet zacht lichtende figuren. Hij voelt dat ze het probleem waarmee hij komt, heel serieus nemen. Hij krijgt de instructie dat de mensen zich goed moeten wassen vooral op de jeukplekken. Ze moeten daarbij een kruidenaftreksel door het waswater doen. Dan moeten de mensen iets speciaals eten in kleine brokjes, stukjes stengel  van een bepaalde plant. Ze moeten verder scherp op hun eten gaan letten. Bepaalde knollen en bladeren mogen ze niet meer eten. Daar zitten storende stoffen in, mogelijk bepaalde schimmels die bijdragen aan het ziektebeeld. Verder zijn rugmassages belangrijk om de doorstroming in het lichaam weer op gang te brengen. De mensen die nu in het hunebed zijn, krijgen alvast een energetische healing. De energie waarmee dat gepaard gaat, helpt hen ook de voorgeschreven handelingen te onthouden.

 

Doorgeven van de voorschriften van de goden

Terwijl de trance-priester de goden dankt, zakt hij langzaam terug in de nevelen waardoor hij gekomen is. Wat later komt hij terug in zijn fysieke lichaam. Hij vertelt zijn medepriesters wat de voorschriften van de goden zijn. Vervolgens wordt het eerste voorschrift door de trance-priester hardop gezegd en herhalen alle aanwezigen dit voorschrift een aantal keren. Daarna komen de andere voorschriften. Dan worden op voorspraak van de trance-priester alle voorschriften achter elkaar gezegd waarbij iedereen één keer ieder voorschrift herhaalt. Als de mensen dankzeggend naar de goden het hunebed verlaten, checkt de priester bij de uitgang of iedereen nog in goede doen is. Een paar mensen worden eruit gehaald en krijgen korte behandelingen door een paar priesters. Daarna gaan de mensen de voorschriften toepassen en vertellen anderen ervan. Het duurt nog dagen voordat de zieken daadwerkelijk op gaan knappen. Weken zijn nodig voordat iedereen weer min of meer gezond is en maanden voordat iedereen  echt helemaal gezond is.

Terugblik

Opnieuw een wonderlijk gebruik van een hunebed. Nu een trance-sessie waarbij veel belanghebbenden aanwezig waren. Het effect in dit geval was groot omdat een grote groep bewoners van dat gebied meteen de instructies van hun ‘goden’ kregen en ze ingeprent kregen door het moeten herhalen ervan. (Met goden worden geesten bedoeld die we tegenwoordig engelen, spirituele gidsen, healing masters e.d. noemen.)

Meer informatie

Meer verhalen over het verleden van hunebedden, menhirs, steencirkels en zelfs van grottekeningen die door middel van aura-reading zijn verkregen, zijn te vinden in de rubriek ‘Mijnhunebed’ van het Hunebedcentrum te Borger en op de website van het KoendalinieNetwerk. Daar staat ook wat een aura-reading is. In het boek ‘Magische stenen, korte verhalen uit de hunebedtijd’ staan meer verslagen van aura-readingen van hunebedden, steencirkels en menhirs. Daar komt ook de oorspronkelijke functie van de hunebedden naar voren: geen graftombes maar spirituele krachtplaatsen die doelbewust gebouwd en gebruikt werden. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden de spirituele functie van hunebedden wetenschappelijk nader te onderzoeken. Wil je testen in hoeverre je een goed beeld hebt van de oorspronkelijke functie van hunebedden zoals die in de aura-readingen naar voren is gekomen? Dan kan je meedoen aan de Hunebedquiz. Veel succes ermee!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *