De spirituele functie van hunebedden komt in zicht

Stenen die stralen

Op deze website en op die van het Borger Hunebedcentrum (onder de rubriek ‘Mijnhunebed’) staan een aantal verslagen van hunebedonderzoek dat ik heb uitgevoerd. Hunebedden zijn megalithische bouwwerken die gewoonlijk bekend staan als grafmonumenten (zie figuur 1).

Figuur 1 Hunebed (D10, Gasteren, Drenthe)

Bij een spirituele verkenning van een aantal jaren geleden bleek me dat er iets bijzonders is met deze ‘grafmonumenten’. Als je jezelf als aura-reader heldervoelend  instelt op de stenen van deze hunebedden blijken ze energetisch te zijn, dat wil zeggen dat er metafysische energie doorheen stroomt. Dit is energie die voor mensen die daarvoor gevoelig zijn, te voelen als een tinteling in je handen of een stroom door je heen. Het is niet hetzelfde als fysische energie zoals elektriciteit, magnetisme, licht of kinetische energie (energie van beweging).

Hunebedden: bijzondere steen- én energieconstructies
De stenen blijken zorgvuldig geplaatst te zijn op energiepunten, plekken op de aarde waar deze bijzondere metafysische energie uitstroomt. Ook bij de ingang en middenin de hunebedden blijken energiepunten te zijn. Je vraagt je af waar deze energiepunten op grafmonumenten voor bestemd zijn. Zijn hunebedden eigenlijk wel grafmonumenten? Een verklaring waar in Nederland geen goed bewijs voor is. Er zijn bijvoorbeeld nooit skeletten gevonden in hunebedden. Uit mijn heldervoelende waarnemingen kwam naar voren dat hunebedden niet alleen zorgvuldig opgebouwde steenconstructies zijn van soms heel zware stenen, maar ook energieconstructies waar de metafysische energie heel gericht doorheen stroomt.

Helderziende beelden van hunebedden
Het beeld van de hunebedden werd voor mij nog interessanter bij het helderziend waarnemen door middel van aurareading. Toen ik dat deed verschenen beelden uit de tijd van de Trechterbekercultuur, de toenmalige bewoners van Nederland, Duitsland en andere Noord-Europese landen die zo’n 5000 jaar geleden de hunebedden gebouwd hebben. Die maakten aardewerk dat een beetje trechtervormig was, vandaar de naam (zie figuur 2).


Figuur 2: Trechterbeker (tentoongesteld in het Hunebedcentrum te Borger)

De beelden in deze aura-readingen laten zien dat de priesters uit die cultuur heel gericht gebruik maakten van de energie van de hunebedden. Geholpen door de bijzondere energie en wat kruiden konden ze liggend in het hunebed in trance gaan en een out-of-body ervaring hebben. Bij die ervaring traden ze met hun energielichaam uit hun fysieke lichaam en konden ze contact maken met hun spirituele gidsen uit de geestelijke wereld. Deze spirituele gidsen beschouwden zij als hun goden. Wij hebben daar in onze cultuur namen voor als engelen, healing masters, healing helpers, lichtwezens, hoge intelligenties en lichtende entiteiten. In contact met hun spirituele gidsen konden ze antwoorden krijgen op prangende vragen van de mensen uit hun gemeenschap. Dat konden vragen zijn over ziekte en gezondheid, inwijding en aanpak van conflicten.

Over de oorspronkelijke functie van hunebedden
Op beide eerder genoemde websites staan verslagen van deze aura-readingen die een fascinerend beeld geven van de spirituele kant van de Trechterbekercultuur. Er wordt ingegaan op de gebruikte spirituele technieken, maar ook op de bouw van hunebeden. Duidelijk wordt de grote betekenis van deze hunebedden voor de toenmalige gemeenschappen. Ze zagen de spirituele gidsen als hun goden die hen hielpen zieken te genezen, geestelijke problemen bij mensen te ontrafelen, huwelijken op een bijzondere manier in te zegenen, inwijdingen van stamhoofden uit te voeren en nog veel meer.

Alternatief verklaringsmodel
De vraag die je tot slot kan stellen is of al deze waarnemingen een juist beeld geven van de toenmalige functie van de hunebedden. Een eerste antwoord is dat ik deze aura-readingen niet op deze websites zou publiceren als ik niet redelijk zeker was over de juistheid van mijn waarnemingen. Ik zeg ‘redelijk zeker’ omdat ik de taal van de mensen van die toenmalige cultuur niet spreek en  buitenstaander ben van hun leef- en denkwereld. Toch heb ik het sterke idee dat de waarnemingen in grote lijnen een redelijk, goed beeld geven van het toenmalige gebruik van hunebedden. Daar komt bij dat ik ervaring heb opgedaan bij het geven van duizenden aura-readingen van mensen die me vaak feedback gaven over de juistheid van mijn helderziende waarnemingen en de effectiviteit van de energetische healingen die ik gaf. Toch (ik ben ook wetenschapper) besef ik dat het materiële bewijs, dat zo belangrijk is in de huidige wetenschap, voor mijn waarnemingen lastig is te leveren bij de afwezigheid van geschreven bronnen.

De megalithische tholos in Portugal
Afgelopen jaar was er voor mij toch nog een interessante ontwikkeling op het gebied van bewijsvoering toen ik in Zuid-Portugal een megalithische plek bezocht die ’Alcalar’ heette. Daar waren grote ronde megalithische monumenten, ‘tholos’ genaamd (zie figuur 3).

Figuur 3: Tholos 7 te Alcalar, Portugal

In de tholos was een toegangsgang en een centrale kamer. In die kamers waren, precies in het midden, sterke energiepunten. Ze bleken een functie te hebben vergelijkbaar met die van de hunebedden.
De naam ‘tholos’ komt uit het oud-Grieks. De tempel van het welbekende orakel van Delphi bevatte ook een tholos. Het leuke is dat over het gebruik van deze tempel wel geschreven bronnen bekend zijn en er zijn tal van parallellen met het gebruik van hunebedden! Dit versterkt mijns inziens het beeld van het spirituele gebruik van hunebedden. Het lijkt me daarom voor wetenschappers en andere geïnteresseerden reëel om het spiritueel gebruik als een alternatief verklaringsmodel van de functie van hunebedden te zien. Het zou ook verklaren waarom de toenmalige bevolking zich zeer grote inspanningen getroostte om deze hunebedden te bouwen. Die noemden ze trouwens anders, namelijk Praviatoestri oftewel ‘de plaats van geconcentreerde kracht waar de mensen de stem van de goden hoorden’.

Verwijzen naar de verslagen over de hunebedden en andere megalithische bouwwerken
Hieronder staat een lijst van gepubliceerde verslagen van aura-readingen over hunebeden en andere megalithische monumenten en archeologische vondsten. Het zijn hunebedden uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Portugal.
1 Een blik in het verleden van een hunebed (Helmich Steine, Duitsland)
2 Het bouwen van een mystieke plek: een hunebed (Helmich Steine, Wallendorf, Duitsland)
3 Mannen- en vrouwenhunebedden (Oestringer Steine, Duitsland)
4 Meer energiepunten in één hunebed (Oestringer, Duitsland)
5 Zijn er ook helende hunebedden? (Darpvenner Steine, Osnabrückerland, Duitsland)?
6 Waarom trechterbekers in hunebedden (Borger Drenthe)?
7 Een aanval in het land van de hunebedden (Borger, Drenthe)
8 Een hunebeddenkliniek (D21 – 25, Bronneger, Drenthe)
9 Een mannen- en een vrouwenhunebed bij Drouwen (Drenthe)
10 Blik in de geschiedenis van een mystieke plaats: de Externsteine
11 Opleiding tot priesteres van een hunebed in de prehistorie (D8, Anloo, Drenthe)
12 Opleiding tot hunebedbouwer (Gasteren, Drenthe)
13 Acute hulpverlening in de steentijd (D11, hunebed in het Evertsbos, Anderen, Drenthe)
14 Het visioen in het hunebed (Steinerne Schlüssel, Duitsland)
15 Huwelijksinzegening in een hunebed (rechterdeel Auf Bruneforths Esch, Duitsland)
16 Het bouwplan van een hunebed (Auf Bruneforths Esch, Duitsland)
17 Hunebed als adviesplaats (linkerdeel hunebed ‘Auf Bruneforths Esch’, Emsland, Duitsland)
18 Moeilijke bevalling in langdysse Toftebjerg (Denemarken)
19 Het koningshunebed Troldstuerne, Sjælland, Denemarken
20 Het koninklijke priesteressenhunebed (Troldstuerne, Sjælland, Denemarken)
21 De trechterbeker van de Troldstuerne hunebed (Sjælland, Denemarken)
22 Birkehøj, het hunebed van het stammenverbond (Sjælland, Denemarken)
23 Inwijding van een hunebed (Cauria, Zuid-Corsica)
24 Prehistorische advisering op Corsica (Filitosa)
25 Het verhaal van een prehistorische hanger uit een Corsicaans hunebed
26 De prehistorische hanger van het verlangen naar een kind (hunebed, Corsica)
27 Het aangrijpende verhaal van een prehistorische hanger uit een Corsicaans hunebed
28 Het enige ‘langgraf’ in Nederland (Emmen, hunebed D43)
29 Steentijd healing bij het tweede hunebed van het ‘langgraf’ te Emmen (D43)
30 Het onbekende en miskende hunebed van Lage Vuursche (provincie Utrecht)
31 Tholos 7: Inwijding van de priesteres van de Tholos van Alcalar (Algarve, Portugal)
32 De uitvaart bij Tholos 9 van Alcalar (Algarve, Portugal)
33 De Baetylus gevonden bij  Tholos 9 in Alcalar (Museum Portimão, Portugal)

34 Een vruchtbaarheidsritueel in Hunebed IV, Oldendorfer Totenstatt, Duitsland

35 Het verdwenen hunebed bij Mander, Overijssel

Figuur 4: Onderzoek bij het verdwenen hunebed van Mander

36 Het overwinningsfeest (Pottiesbargien, D52a, Diever, Drenthe)

37 Acute genezingsactie in een hunebed (Papeloze Kerk, D49, Schoonoord)

38 Oldendorfer Totenstatt Hunebed 1: De diefstal (Oldendorf, Duitsland)

39 De verborgen grottekeningen van 17.000 jaar geleden (Les Eyzies, Frankrijk)

40 Opnieuw bij de Vuursche Kei: de inwijdingsreis van het stamhoofd (Utrecht)

41 Rechtplaats bij het hunebedrestant van de Vuursche Kei (Lage Vuursche, Provincie Utrecht)

42 Een strijd tussen voilkeren in de hunebedetijd (Hunebedvan Wéris, België)

43 Heling van een vrouw met erge buikpijn (Hunebed van Oppagne, België)

44 Waarvoor dienden menhirs? (Menhirs van Oppagne, België)

45 Een bijzondere steen in Scheveningen op het Belverdèreduin

46 Redding kwam net op tijd (Hunebed Pierre Tourneresse, Normandië, Frankrijk)

47 Tumulus van Colombiers-sur-Seulles (Normandië, Frankrijk)

48 De wonderlijke afbeelding op het hunebed van Dampesnil (Frankrijk)

49 Ontraadseling van de stenenrijen van Carnac 1 (Bretagne, Frankrijk)

50 Ontraadseling van de stenenrijen van Carnac 2: De Quadrilatère van Manio (Bretagne, Frankrijk)

Kan iedereen metafysische energie voelen?
In ben geneigd om te zeggen dat iedereen in principe dat  vermogen in zich heeft. De meeste mensen zijn bijvoorbeeld in staat een indruk te krijgen van de sfeer als ze een ruimte binnenkomen of kunnen zich prettig of juist onprettig voelen in iemands nabijheid. Dat heeft onder meer met het onbewust waarnemen van energievelden in ruimtes en rondom mensen (aura’s ) te maken. Maar het is net als met piano leren spelen: sommigen hebben daar meer en anderen minder talent voor. Ook met talent moet er heel veel en gericht geoefend worden om metafysische energie betrouwbaar te kunnen waarnemen. Als je wat aanleg daarvoor hebt, is het leren waarnemen van metafysische energie een kwestie van enkele uren oefenen met bijvoorbeeld de uitstraling van kristallen of verse bloeiende bloemen. Om het redelijk goed en betrouwbaar waar te nemen is het zaak een opleiding in aura-healing en aura-reading te volgen en er een paar jaar intensief mee te werken.

Over de herkenbaarheid van healingmethodieken
Ter aanvulling moet gezegd worden dat voor mijn metafysische waarnemingen de samenwerking met de geestelijke wereld via lichtende spirituele gidsen belangrijk is. Zonder die hulp had ik dit allemaal niet waar kunnen nemen. Een motivatie om deze aura-readingen te doen was het gevoel dat ik op deze bijzondere manier kon kijken hoe collega-healers van  heel lang geleden allerlei problemen aanpakten. Sommige werkwijzen waren herkenbaar voor mij of had ik door middel van aura-reading wel eens waargenomen bij anderen. Andere werkwijzen waren nieuw. Soms was ik onder de indruk van de geavanceerde aanpak van geestelijke ziektebeelden en het begeleiden van inwijdingsceremoniën. Van een aantal werkwijzen zouden we ook in deze tijd nog veel kunnen leren. Alleen vereist dat een spiritueel referentiekader en beheersing van spirituele technieken die niet gebruikelijk zijn in deze tijd, zeker niet met de huidige wetenschappelijke benadering die sterk materieel georiënteerd is.

Reacties?
Leuk als je hierop wilt reageren. Misschien heb je ervaringen of inzichten die wat toevoegen aan de hier gepresenteerde informatie of die nuanceren. Ook ben ik geïnteresseerd in vragen over de hier gepubliceerde verslagen. Die vragen kun je mij mailen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *