Oefenen met de hartmudra (Apan-vayu)

Van Pierjasi en Thirza

Bij het zoeken naar mudra’s die met het hart te maken hebben, kom je allerlei variaties tegen met namen als de hartmudra, de anahata-mudra, en de love multiplier. Thirza en ik hebben er één uitgekozen om te zien hoe de mudra werkt en of deze inderdaad  met het hartgebied te maken heeft. Het is de hartmudra of in Sanskriet, de oude taal van India, apan-vayu.
 
De vingerstand van de hartmudra


Hartmudra linkerhand


Hartmudra rechterhand

Vingerstand hartmudra: Houd de top van de duim tegen de toppen van midden- en ringvinger, houd de wijsvinger met de top tegen de muis van de duim gedrukt en de pink gestrekt. Doe dit met beide handen.
 
Mudra als levensredder
Deze mudra versterkt niet alleen het hartgebied, maar wordt in het Mudra-werkboek van Gertrud Hirschi zelfs een levensredder genoemd bij hartproblemen. Op het internet kwam ik een verhaal tegen van iemand die af en toe last had van hartkloppingen en daar al van alles  aan gedaan had zonder veel effect. Toen zij hoorde van deze mudra was zij sceptisch, want hoe kon een vingerstand nou effect hebben op je hart? Toch heeft zij het maar eens een keertje geprobeerd toen zij last had van hartkloppingen en binnen 30 seconden was haar hart weer rustig! Ook toen zij later weer last kreeg van hartkloppingen bleek deze mudra opnieuw goed te werken. Nadat ik dit verhaal gelezen had, heb ik het doorgemaild aan iemand die ook af en toe last heeft van hartkloppingen en die vond dit een fijne mudra.
Wat is het geheim van deze mudra? Thirza en ik zijn ermee aan de gang gegaan. Op een leuk, zonnig terras in een natuurgebied deed Thirza de mudra en gaf ik een aura-reading van de effecten van de mudra op haar energielichaam. Hier volgt een verslag.
 
Een energetische kolom en ovaal worden zichtbaar
Eerst hebben we onszelf gegrond, dat wil zeggen: het visualiseren van wortels onder onze voeten en stuit  die naar het centrum van de aarde lopen waar we ze in gedachten vastmaakten. Dat hielp om beter in ons lichaam te zijn en daardoor beter energieveranderingen daarin te voelen. Toen Thirza de mudra toepaste, zag ik helderziend dat zich een energiekolom van ca. 5 cm doorsnede   ontwikkelde dwars door het midden van  haar energielichaam van beneden naar boven. Ter hoogte van  haar borstbeen zag ik een extra energiebeweging. Daar vormde zich een ovaal waarbij de metafysische energie van de zijkanten en het centrum in interactie met elkaar was. Dat ovaal was ca. 15 breed en 8 cm hoog. Ik zie ook een paar lichtende energiekanalen over haar armen gaan, de acupunctuur meridianen. 


Energiebeeld van de uitwerking van de hartmudra op het etherische energielichaam

De lichtende energiekanalen gaan van Thirza’s schouder naar haar lichaam toe en die veroorzaken blijkbaar de vorming van de energiekolom en het ovaal.  Dit ovaal heeft te maken met het etherische hartchakra. Toen ik me op dit energiebeeld instelde ‘zag’ ik dat de verticale kolom haar een gevoel gaf van gecenterd zijn en van openheid. Het zich naar buiten toe open stellen op een vrolijke, lichte manier. De ovaal gaf een focus op waar het voor haar echt om draait, wat  de kern of de essentie is. De aura rondom haar armen heeft een extra lichtende uitstraling van helder licht met een beetje blauwe glans en roze rood erin. Blauw heeft er te maken dat ze hier bewust mee bezig is. Rozerood heeft te maken met het zachte, tedere gevoel dat voor haar bij het hartchakra hoort. In de figuur geeft het ovaal bij het hartgebied de geactiveerde energie van het ethersiche hartchakra weer. De stip in het muidden van de ovaal is het centrum van het etherische hartchakra. 
 
Betrapt op cynische gedachten
Ik zie energie bij Thirza’s ogen en  voorhoofd iets oplichten wat te maken heeft met geconcentreerd bezig zijn. Het energiegebied van het hartovaal  gaat door de actief stromende energie wat oplichten, vooral in het centrum van de ovaal en iets dieper van binnen. Boven haar hoofd zie ik veel denkenergie, ze vraagt zich af: Hoe zit het nu precies?  Wat zou ik hier nog meer mee kunnen doen? En wat twijfel ‘Werkt het nu echt, heb ik er eventueel wat aan en kan ik het nog meer toepassen?’ Thirza reageert als ik dat zeg met: “Ik word betrapt op al mijn innerlijke, cynische gedachten!”
 
Langduriger werken met deze mudra
Wat zou deze mudra verder kunnen opleveren als Thirza  hier langer mee zou werken?  Ik zie een verdieping van gevoel in de buurt van haar hartchakra verschijnen. De activiteit van het ovaal zie ik voornamelijk  op het niveau van het etherisch lichaam. Het lijkt na vaak toepassen van deze mudra een verdieping in gevoel te geven die  heel lichamelijk voelbaar is. 
Als we langer bezig zijn gaat de energie van het ovaal nog meer gaan oplichten. Het correspondeert met  iemand een goede inborst heeft. Bij haar vingers is het ook behoorlijk gaan oplichten door de energiestroom die daar doorheen gaat.
De verticale energiekolom is een geactiveerd energiekanaal dat door het midden van haar etherische energielichaam loopt en alle etherische chakra’s verbindt. Bij langdurig toepassen van deze mudra geeft dat energiekanaal een prettig gevoel van rust en stabiliteit.
 
Mudra en kleurenmeditatie
Maakt kleur nog iets uit bij het toepassen van deze mudra? We gingen hiermee aan de slag en ontdekten iets bijzonders. Als deze mudra toegepast wordt, is het hartchakra heel gevoelig voor kleur Als de mudra gestopt wordt, verdwijnt ogenblikkelijk de gevoeligheid voor kleur! Als Thirza de kleur blauw visualiseert voor haar hartchakra en die kleur naar binnen laat komen, koelt dat gebied energetisch wat af. Als ze vervolgens groen visualiseert, en die kleur naar binnen laat stromen en verspreiden door haar hele  energielichaam, dan zie ik dat dat haar kan helpen om zich nog prettiger te voelen met deze hartenergie. Het voegt wat toe aan de mudra-ervaring en er dan komt meer blijheid bij. Ik vroeg Thirza of ze daar iets van voelde. Thirza: “Het voelt helderder en dat groen voelt prettig, maar misschien is het effect van de mudra versterkt omdat we dit nu samen doen.” 
 
Mudra, kleur en adem
We voegden nog een component toe aan deze mudra: de ademhaling. Pierjasi: “Je kunt dat groen bij je hartgebied inademen en bij het uitademen het groen verder in je lichaam laten stromen.” Toen ze dat deed zag ik dat de adem een vitaliserende component aan de mudra-energie toevoegde. Waarschijnlijk door de prana van de ademhaling. Het beeld van de mudra-activiteit wordt ook wat energetischer. Sprankelende energie ’bubbels’ worden in het beeld van haar energielichaam zichtbaar. Thirza voelde dat ook, maar ik adviseerde haar niet te lang de mudra met de ademhaling en kleuren te doen, want anders gaat na 4 of 5 ademhalingen de prana-energie het bij haar overnemen van het effect van de mudra.
 
Mudra en ritmische druk
We experimenteren ook met ritmische drukbewegingen van de duim op de vingers. Toien Thirza dat deed, zag ik het beeld meer oplichten waarbij vooral de energiekanalen in haar handen en het ovale beeld van haar etherische hartchakra meer werden geactiveerd. Met het uitoefenen van druk begon de mudra-meditatie op een vorm van acupressuur te lijken! Het zette het effect van deze mudra meer op scherp waardoor de energie intenser werd, meer geconcentreerd. “Doe ook dit niet te lang”, adviseerde ik Thirza, “anders krijg je een overdosis en gaat het tegen je werken omdat je energiesysteem wordt overladen.”
 
Handpalmen anders richten geeft andere effecten
Onze volgende experiment ging over de stand van de handpalmen. Eerst richtte Thirza haar handpalmen in deze mudrastand naar beneden. Ik zag haar voeten en haar benen energetisch meer naar voren komen in het energiebeeld. Deze stand bleek sterker grondend te werken omdat haar handen meer in interactie met de aardenergie begonnen te komen. Dat gaf aparte energiestromen via de voeten omhoog door haar benen. Het gaf haar het gevoel met haar lichaam beter te rusten op de aarde en beter te ontspannen.
Als intermezzo visualiseerde Thirza een vlammetje voor zich en liet alle storingen die mogelijk vrijgekomen waren door deze meditatie als donkere wolkjes in het vlammetje ‘verbranden'(dat wil zeggen ontladen). Ik zag dat haar aura hierdoor lichter werd.
Als ze haar handpalmen naar elkaar toe richtte, versterkte dat het gevoel van heel goed bij zichzelf kunnen zijn. De verticale energiekolom in haar energielichaam werd daarbij sterker. Het is een goede positie voor haar om bij zichzelf na te gaan wat  ze echt zelf wil. 
Nu richtte Thirza haar handpalmen  naar buiten. Het energiebeeld veranderde opnieuw. Het is net alsof de energie zich naar buiten richtte met de boodschap ‘ik ben verbonden met de wereld om mij heen. Wat ik wil en wat andere mensen willen, kan ik in balans brengen met elkaar.’ Deze handhouding gaf haar het gevoel van meer opgenomen te zijn in de wereld van de mensen. 
 
De precieze stand van de vingers doet ertoe
We merkten dat een kleine verandering van de stand van de vingers een groot effect had op de energie. Door alleen al de wijsvinger te verplaatsen van de muis van de duim naar bovenop het tweede vingerkootje verdween de ovaal bij het hart en werd de onderkant van de energiekolom actiever en meer gericht op het loslaten van energie. 
 
Terugkijkend op het wonder van de mudra
Ik vind het nog steeds wonderlijk dat een bepaalde stand van de vingers zo’n groot effect op het energielichaam kan hebben. Op een subtiele manier creëert het energieconfiguraties in het energielichaam die rust, plezier of een verdieping van gevoel of versterking van gecentreerdheid kunnen geven. Daarbij kan ook het hartgebied tot rust worden gebracht. Delen van het energielichaam gaan oplichten door de krachtige energie die door de mudra opgewekt wordt. Dat maakt dat er ook een maximum zit aan de duur van een mudra-sessie zodat het energiesysteem niet overbelast wordt. Bij ons bleek 7 minuten een goede tijd voor het doen van de hartmudra. 
 
Nog iets over onze energielichamen
In dit geval hebben we gewerkt met het etherisch energielichaam. Dit is ons energielichaam dat te maken heeft met acupunctuurmeridianen en reflexzones die over ons gehele lichaam lopen, maar ook met de etherische chakra’s. die in geactiveerde toetstand zich als ovalen laten zien. Het functioneren van het etherische energielichaam heeft een sterke verbinding met het fysiek functioneren van ons ‘gewone’ fysieke lichaam. Zo kan een verbetering in energiedoorstroming in het etherisch lichaam de gezondheid van het fysieke lichaam positief beïnvloeden. Als je meer wilt weten van de verschillende energielichamen die we als mens hebben, kun je meer informatie daarover vinden in het boek ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ van Pierjasi.
 
Meer informatie over mudra’s
De volgende twee boeken geven een schat aan informatie over mudra’s.
Het ‘Mudra-werkboek, eenvoudige yoga-oefeningen voor vingers en hand’ van Gertrud Hirschi geeft een overzicht van veel mudra’s die uit de klassieke, Indiase praktijk afkomstig zijn. Hier staat ook nog een andere mudra in die inwerkt op het hart, de Ganesha-mudra. 
Het boek ‘Mudra’s, gezondheid in onze handen’ van Kim da Silva bevat een grote serie specifieke mudra’s waarvan vele gericht zijn op de aanpak van bepaalde gezondheidsproblemen en die opvallend precies daarop inwerken. Er staat ook een alternatieve mudra in die te gebruiken is bij hartklachten (nr. 53).

Disclaimer
Deze mudra mag dan wel rustgevend voor het hart werken, maar dient bij hartklachten niet als vervanger van medische hulp. 

Verslagen van andere mudra’s op deze website

De mudra’s voor rijkdom, afvallen en detox.
De assertiviteitsmudra Ahamkara.
 

Navigatie

► Verder naar: Healing innerlijk kind met mudra en kleurenhealing

► Terug naar: De assertiviteitsmudra (ahamkara)

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *