17 Hunebed als adviesplaats (linkerdeel hunebed ‘Auf Bruneforths Esch’, Emsland, Duitsland)

Na de beelden van de bouwer van dit hunebed, krijg ik met behulp van aura-reading toch nog helderziend beelden van het gebruik van de linkerkant ervan (gezien vanaf het bankje aan de noordzijde).`

Linkerdeel hunebed ‘Auf Bruneforths Esch’

De vrouw die hulp nodig heeft
Ik zie hoe een priesteres bij de linkeringang van het hunebed  een vrouw ontvangt die zich zwak en ziek voelt en om hulp vraagt want ze kan nauwelijks meer voor haar kinderen zorgen. De priesteres luistert naar haar verhaal en vraagt door naar de lichamelijke problemen. Daarna vraagt ze ook naar de familie-omstandigheden die een emotionele uitwerking kunnen hebben gehad, wat de vrouw zoal eet en hoe dat valt en vraagt verder door naar hoe lang de problemen zich al voordoen. De priesteres vormt zich niet alleen hiermee een beeld van wat er mogelijk aan de hand is, maar krijgt ook, dankzij haar spirituele gidsen, voor haar geestesoog energiebeelden van het lichaam van de vrouw. Ze ziet waar dat uit balans is. De vrouw heeft maagproblemen, last van misselijkheid en af en toe stekende pijnen midden in haar lijf. Ze voelt zich zwak en de problemen willen maar niet overgaan.

Het offer aan de goden
De vrouw heeft een stenen pot meegenomen met goed voedsel als offer aan de goden. De priesteres kijkt erin en ziet dat de pot goed gevuld is met heerlijk  voedsel. Ze volgt haar intuïtie en zegt te proberen de goden te raadplegen. In het hunebed wordt twee derde deel van de inhoud van de pot geleegd in een schaal voor de priesteres en de rest wordt met de pot vlak bij een staande steen begraven. Het is haar overtuiging dat dit helpt om tot een goede afstemming op de lichtende energie van de goden te komen. De priesteres gaat met behulp van kruiden en de energiesfeer van het hunebed uittreden terwijl de vrouw wacht in een van de huisjes aan de zuidkant van het hunebed.

Probleem in beeld
De priesters wordt gesteund door twee helpsters om haar energetisch begeleiden. Die waken over haar, creëren een beschermende energiesfeer om haar heen en helpen bij het uit de trancetoestand komen. De priesteres treedt uit haar fysieke lichaam en krijgt al snel contact met de lichtende goden. Ze begint dan beelden te krijgen van de problematiek. Ze ziet hoe de vrouw keer op keer onder druk gezet wordt door haar man die veeleisend en agressief is. Als iets in zijn ogen niet goed is, bestraft hij haar en vernedert haar. In de ogen van haar man kan zij niets meer goed doen. De priesteres ziet hoe de vrouw hierdoor steeds zenuwachtiger wordt, voortdurend in angst zit, huilt en zich machteloos voelt. Haar lichaam moet dat alles verwerken, maar dat is niet goed gegaan. Haar maagproblemen maar ook hartproblemen zijn een gevolg hiervan.

Staande steen aan zijkant hunebed voorzien van boorgaten van poging lang geleden om steen te splitsen

Uitgebreid advies van de goden
Ze ziet dat de vrouw kruiden nodig heeft om wat meer tot rust te komen, maar dat lost de oorzaak niet op. Ze ziet hoe één van de mannelijke priesters met het stamhoofd moet gaan praten om het probleem met het gedrag van de man aan de orde te stellen. Voor het stamhoofd zijn er specifieke aanwijzingen hoe dit gesprek met de man te voeren. Een goed verloop van dat gesprek is belangrijk, want dit conflict verzwakt de gemeenschap en dat moet opgelost worden. Ze ziet hoe de vrouw, samen met haar kinderen, tijdelijk bij haar zuster kan worden ondergebracht zodat de vrouw niet meer onder de tirannieke druk van haar man staat. Een mannelijke priester moet gesprekken met de man gaan voeren, zodat hij zijn leven kan bijsturen en zijn agressieve kant leert beteugelen. Als deze scheiding van tafel en bed gerealiseerd is, kan weer een nieuw advies van de priesteres nodig zijn voor het vervolg.

Het vervolg
Ik zie dat het advies wordt opgevolgd en dat de vrouw voorlopig bij haar zuster gaat wonen. Ze knapt geleidelijk op en krijgt ook af en toe heling door handoplegging van de priesteres. De man vond het hoogst vervelend dat zijn vrouw en kinderen weggingen, maar het gezag van het stamhoofd was doorslaggevend. Voor de priesters heeft hij ontzag en hij is uiteindelijk bereid om met één van hen wat diepgaander over de situatie te praten. Dan wordt ook de omgang met zijn vrouw en kinderen besproken. Het contact met zijn eigen familie en vooral zijn zuster wordt versterkt.
Uiteindelijk wordt ook deze situatie wat normaler en krijgt de vrouw bescherming van haar broer, zodat haar man haar niet meer ongeremd kan bestraffen en kleineren. Ze blijven wel gescheiden wonen. De vrouw kan nu in goede gezondheid voor haar kinderen blijven zorgen.

Terugblik
Ook dit hunebed is niet ongeschonden door de 5000 jaar van zijn bestaan gekomen. Sommige dekstenen zijn scheefgezakt, de dekheuvel is weg, de kransstenen ontbreken en sommige stenen vertonen boorgaten van pogingen deze te splitsen. Toch is nog een aardig beeld te krijgen van dit hunebed. Door de beelden uit de aura-readingen kwam het voor mij ook meer tot leven en ben ik verrast door de hoog ontwikkelde spirituele cultuur  uit die tijd.

Meer informatie
Meer verhalen over het verleden van hunebedden die door middel van aura-reading zijn verkregen, zijn te vinden in de rubriek ‘Mijnhunebed’ van het Hunebedcentrum te Borger en op deze website.

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Goede raad
    Wat een mooi ‘verhaal’ Pierre … In de buurt van mijn geboortegrond en energetisch mijn geboorte/opgroei-verhaal. Behalve de goede raad van de priesteressen en de opvolging daarvan dan … De gevolgen zijn nog steeds merk/voelbaar, helaas … Ik moet haar/hen ‘laten’ .

  2. Goede raad
    Dank voor je reactie Gea, wonderlijk hoe iets uit een oertijd toch weer een resonans kan hebben met onze levens in deze tijd! Misschien zijn sommige dingen van alle tijden! Het ga je goed en veel inspiratie gewenst in je leven. Hartelijke groet, Pierre

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *