Prehistorische advisering op Corsica (Filitosa)

Filitosa is een plek met prehistorische ruïnes in het zuidwesten van Corsica. Daar staan bijzondere, gedeeltelijk uitgeholde stenen (tafoni, zie foto) en stenen menhirs met gezichten. In een klein museum ter plekke zijn oude voorwerpen geëxposeerd die daar opgegraven zijn.


Gedeeltelijk uitgeholde steen (tafonu) bij Filitosa

Filitosa staat (volgens de folder) op Corsica bekend als een prehistorische stad, die waarschijnlijk vanaf 3300 jaar vóór Christus  enkele duizenden jaren in gebruik is geweest. We bezochten deze plek tijdens onze vakantie in mei met prachtig weer en met prachtige bloemen (zie foto).


Wilde bloem (Pancratium illyricum) tussen de bijzondere stenen van Filitosa


Plattegrond Filitosa

Via een lang voetpad (Chemin d’accès), de toegangsweg, kwamen we aan bij een rotspartij met een opvallende gedeeltelijk uitgeholde steen (zie foto), die er als een rotsschuilplaats uitzag (Abri sous roche: zie plattegrond).

 

Overhangende uitgeholde steen van de Abri sous roche op het Plate-forme Est

Waarneming van energieplekken in de uitgeholde stenen
Toen ik me heldervoelend hierop instelde was het eerste wat opviel de energiepunten die op de stenen van deze plek (Plate-forme Est) waarneembaar waren. Op de volgende foto wordt zo’n plek aangewezen. Plekken waar ik met mijn handen, maar vooral met mijn maaggebied en mijn hoofd de metafysische energie voelde. Verderop op dit Plate-forme Est, bleken er bij een aantal stenen die uit de grond staken, ook energieplekken te zitten.


Energieplek wordt aangewezen op uitholling

Bij sommige stenen waardoor metafysische energie (zie volgende foto) stroomt, was de metafysische energie gericht op het centrale gedeelte van Plate-forme Est om daar de energieplekken te versterken.


Steen (vooraan) waarvan de energie gericht is op de Abri sous roche (Plate-forme Est)

Ik vroeg me af wat hier geweest is. Dit soort energieplekken zijn typisch voor spirituele plekken zoals hunebedden, steencirkels en andere megalithische bouwsels uit de steentijd. Was dit ook zo’n plek? Om daar meer over te weten te komen, stelde ik me door middel van aura-reading in op een belangrijke gebeurtenis in het verleden.

De overwinnaars komen naar de priesters 
Ik ‘zie’ een groep strijders die in triomftocht terugkomen van een strijd. Ze hadden het hele eiland veroverd en dat betekent, dat ze hun macht voortaan over het gehele eiland konden uitoefenen. Ze hadden gevangenen bij zich om te offeren aan de goden. De priesters van deze plek ontvingen hen en zij begrepen dat ze voortaan met hen als overheersers te maken hadden. In het verleden waren er verschillende stammen die hun eigen gebied hadden, nu was er één groep overheersers voor het hele eiland Corsica. Ze noemden dat anders namelijk ‘Land van onze oorsprong’, maar dan in hun taal.
De overwinnaars verzochten de priesters een ritueel voor te bereiden om de éénwording van het eiland te vieren.  Ze wilden tevens dat de priesters hen de spirituele kracht zouden geven om hun macht te consolideren. Uitgaande van die vraag, organiseerden de priesters een trance ceremonie, waarin de raad van de goden gevraagd werd.

De trance ceremonie
Voor de uitvoering van de ceremonie kwamen de priesters bij elkaar in een koepelvormig stenen gebouw zoals een tholos. Dit gebouw staat er niet meer. Op de bijgaande tekening, uit het informatieboekje van Filitosa, staat een artistieke impressie van een koepelvormig gebouw (met een aantal strijders) dat hier mogelijk op leek.


Artistieke impressie van het koepelvormige gebouw

Dit gebouw was hoogenergetisch geladen, mede door de rotsblokken er vlak omheen die daar energetisch op gericht waren. Priesters in witte mantels leidden de ceremonie. Eén priester die voor dit trance ritueel uitgekozen was, stond  centraal. Eerst laadde hij zich op bij een andere energieplek. Daarna kreeg hij bepaalde kruiden te eten: iets dat bitter smaakte en ook iets dat prikkelend was. Dat gaf een licht gevoel in zijn lichaam waarna hij langzaam in een roes terecht kwam. Wankelend vanwege de roes, werd hij daarna door zijn begeleiders naar het koepelvormige gebouwtje gebracht. Daar ging hij op een uitgeholde steen liggen. Dat lukte maar net, want hij had grote moeite om goed in zijn lichaam  te blijven. De begeleidende priesters vormden met hun gezamenlijke geconcentreerde aandacht een energetische bescherming om hem heen, met een opening, een kanaal eigenlijk, naar boven.

Contact met de spirituele gids van het land van geluk en vrede
De trance priester kwam weldra los van zijn fysieke lichaam en zweefde met zijn geestelijk lichaam omhoog door wazige energielagen. Ineens gebeurde er iets met hem: als in een elektrische flits werd hij op een prettige manier ergens in opgenomen. Hij werd opgetrokken door lichtende gidsen van gene zijde naar een hoger en lichtend energieniveau. Voor zijn geestesoog zag hij een schitterend landschap, waarvan hij meteen intuïtief wist dat dit het land van geluk en vrede moest zijn. Voor hem verscheen een lichtende figuur met een lange mantel en een heel prettige uitstraling. De trance priester was onder de indruk en voelde een groot verlangen om verder te gaan in dat lichtende land van geluk en vrede, maar de  lichtende figuur stond voor hem. “Hoe zorgen we dat de macht van de overwinnaars geconsolideerd wordt?” mompelde de trance priester, diep onder de indruk. Hij kreeg opnieuw een beeld van het land van geluk en vrede. Hij zag vervolgens hoe de overwinnaars onderhandelden met de gevangenen, waaronder voormalige stamhoofden. Ze onderhandelden over een bloedband die ze met deze voormalige hoofden moesten aangaan. De levens van deze stamhoofden zouden gespaard worden, maar ze moesten trouw aan de overwinnaars zweren en hen diensten en goederen leveren. Verder zou jaarlijks een aantal bijeenkomsten in gezamenlijkheid gehouden worden. Bij conflicten tussen stammen zouden de overwinnaars voor arbitrage moeten zorgen, zodat oplossingen gevonden konden worden, zonder oorlog te voeren. Verder zouden de dochters van de andere stamhoofden zo mogelijk moeten trouwen met de overwinnaars, om zo een bloedband te creëren. Iedere keer als er een oude heerser opgevolgd wordt door een nieuwe, zou op die manier de bloedband opnieuw worden versterkt.

Een nieuwe benadering in stappen
Deze nieuwe benadering zou in stappen moeten worden gedaan. Het alternatief was dat door de mensenoffers de haat zou groeien bij de overwonnenen. Vroeg of laat zouden ze in gezamenlijkheid de overwinnaars van vandaag kunnen aanvallen wat tot veel bloedvergieten zou leiden en een onzekere toekomst. Aanwijzingen werden gegeven. hoe deze benadering aan de overwinnaars te melden: eerst alleen overleg met de top, de bazen, en daarna pas verdere stappen. “Ga dat nu doen” hoorde de trance priester, “de goden zijn met je!”
De trance priester zag het land van geluk en vrede voor zich vervagen en gleed met schokken weer terug in zijn lichaam. Het kostte hem moeite daarin te blijven, hij was nog deels in een trance toestand. Maar de begeleidende priesters drongen erop aan, dat hij ging vertellen wat het antwoord van de goden was. Stukje bij beetje lukte het hem dat te vertellen. De priesters waren onder de indruk, maar ook bevreesd. Dit was afwijkend van hoe in het verleden gehandeld werd, hoe moesten ze dit de overwinnaars mededelen?

De boodschap overbrengen
Op aanwijzing van de trance priester, ging de oudste en meest gezaghebbende priester apart met de leiders van de overwinnaars praten. In een lang verhaal waarin hij verwees naar het verleden, (hoe de dingen juist goed of niet goed gingen) vertelde hij de boodschap van de goden. De trance priester was daarbij aanwezig. Die vertelde over het land van geluk en vrede en gaf details over de indrukwekkende verschijning van de ‘god’, de spirituele gids.
De overwinnaars waren onder de indruk van het verhaal, maar vonden het wel een tegenvaller nu de mensenoffers niet doorgingen. Daarna gingen zij overleggen met hun achterban. Dat duurde even, maar langzaamaan begon het inzicht te komen dat de oplossing van de goden veel meer perspectief bood op een echte consolidatie van hun macht, door overeenkomsten met de verschillende stammen en het opbouwen van relaties.
Uiteindelijk kwamen gesprekken met de gevangen genomen stamhoofden op gang en nog later met andere mensen uit hun stam. Ze moesten wel door middel van goederen en diensten, een prijs betalen voor de nieuwe situatie en het sparen van hun levens.

Ontstaan van een meer duurzame vrede
Het kostte de nodige moeite en overleg om met alle stammen van het eiland tot overeenstemming te komen. Met name het Noorden bleef lange tijd onrustig. Toch ontstond een meer duurzame vrede met het instellen van een raad van stamhoofden waarin de overwinnaars een centrale rol hadden.
Voor de priesters was dit een heftige tijd, waar ze een belangrijke boodschap van  de goden moesten overbrengen waar niet iedereen op zat te wachten. Maar ook hun rituelen gingen veranderen nu de mensenoffers werden afgeschaft. Verder kwamen zij tot meer overleg met de priesters van andere stammen en werden spiritueel gezien een belangrijke groepering op het eiland.

Ontdekking van Filitosa
Pas in 1946 ontdekte de heer Cesari, eigenaar van het gebied van Filitosa, verborgen onder de voet van een heuvel verscheidene menhirbeelden. Ook ontdekte hij bij een uitloper van deze heuvel zeer oude bouwwerken. Daarna is door Roger Grosjean, archeoloog van het CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), systematisch onderzoek gedaan. Een deel van de vondsten is tentoongesteld in een klein museum per plekke. Het hele Filitosagebied wordt nog steeds door de familie Cesari beheerd en is te bezoeken.

Meer informatie?
Meer verhalen over hunebedden en andere prehistorische energieplekken lezen? Zie elders in Mijnhunebed en bij dit blog van het KoendalinieNetwerk. Op deze website wordt ook meer verteld over aura-reading

► Vorig blogbericht: Geestelijke liefde, een verkenning

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *