Derde Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht

 De oefeningen van de Tweede naar de Derde Mijlpaal hebben je de mogelijkheid geboden tot verruiming van je metafysische kwaliteiten. Maar ook om intensieve healingen uit te kunnen voeren van je aura, je zeven grote chakra’s, de kleine chakra’s in je oren en ogen en je telepathische kanalen. Verder zit er een beschermingsoefening bij voor je aura. Want als je je spiritueel ontwikkelt, kan je op sommige momenten kwetsbaar zijn en moet je zorgen voor voldoende bescherming van je energiesysteem.

[Bron plaatjes: pixabay]

Persoonlijke set van handige oefeningen

Misschien ben je nu zover dat je op basis van al de oefeningen van de Pelgrimstocht een ‘persoonlijke set van handige oefeningen’ hebt ontwikkeld. Oefeningen die je gemakkelijk kunt uitvoeren en waarvan je voelt dat ze je goed doen.

Laat ik een voorbeeld geven. Een deelneemster die veel contacten heeft met diverse mensen  ten behoeve van voorlichting en verkoop heeft zo’ n set ontwikkeld. Dat helpt haar om energiekoorden die zich met andere mensen gevormd hebben, op te lossen en om haar aura te beschermen. Voor haar zijn belangrijk ‘het gronden’, ‘een ei om zich heen visualiseren’, ‘haar energiesysteem schoonmaken’ en ‘connected breathing’. Een aantal oefeningen van de Pelgrimstocht heeft ze, naast andere oefeningen die ze kende,  daarin verwerkt. Bijgaand haar beschrijving van haar ‘persoonlijke set van handige oefeningen’.

Je eigen set van handige oefeningen

Heb je zelf ook zo’n handige set ontwikkeld of zou je dat willen hebben?

Welke van de onderstaande oefeningen van de Pelgrimstocht komen dan in aanmerking voor je persoonlijke set en welke misschien? In de derde kolom  kun je toelichten hoe jij die oefening gebruikt. Je kunt deze lijst hier downloaden en dan invullen. Als je daarop commentaar wilt hebben kun je me die lijst mailen.

Overzicht van persoonlijke set van handige oefeningen

Oefeningen Pelgrimstocht Innerlijk Licht

tot de Derde Mijlpaal

Geschikt voor handige set?

+ = geschikt

? = misschien

Toelichting bij de oefening over persoonlijk gebruik ervan:

1. Activeren van het spirituele hart (met feedback)

 

 

2. Opladen van je energielichaam en healing

 

 

3. Bewust opnemen van prana in drie energielichamen

 

 

4. Prana over je lichaam laten circuleren: de kleine hemelse omloop

 

 

5. Aarde- en kosmische energie laten stromen

 

 

6. Zuivering energiesysteem

 

 

7. Activering en regeling van je spirituele oerkracht, de kundalini-energie (met feedback)

 

 

8 Zuiveren en healen van het droomlichaam

 

 

9 Gouden bol meditatie voor zuivering

 

 

10 Afschermen van de aura

 

 

11 Uitgebreide cool down

 

 

12 Toestemmingsniveaus voor het geven van een healing checken

 

 

13 Opslaan vitale levenskracht in het energielichaam

 

 

14 Healing van een vorig leven

 

 

15 Zelfhealing van de aura

 

 

16 Geluidshealing hartchakra

 

 

17 Kleurenhealing chakra’s

 

 

18 Energie scheiden na een healing

 

 

19 Zuivering oor- en oogchakra’s

 

 

20 Zuivering telepathische kanalen

 

 

21 Zuivering en versterking van de aura

 

 

22 Opbouwen van een auraschild

 

 

23 Een energiekoord oplossen

 

 

► Andere oefening die niet hierboven staat maar wel bij je set hoort:

 

 

 

Wat denk je: heb je niet alleen een handige set van oefeningen maar ook een goede set? Klik hier voor een paar tips.

Extra vraag: mis je nog een oefening in je set? Je kunt me daar een mail over sturen, misschien heb ik een oefening voor je die aansluit bij je vraag.  

      

Vervolg Pelgrimstocht Innerlijk Licht

Hierna beginnen de oefeningen op weg naar de Vierde Mijlpaal. Je zult merken dat er steeds meer met de helende krachten vanuit de diepte van het hartchakra gewerkt gaat worden! Dat brengt de realisatie van het innerlijk licht telkens een stapje dichterbij. Succes ermee! Eerste oefeningen naar Mijlpaal 4:

► Naar oefening 24: Het temmen van de draak

► Naar oefening 25: Het zuiveren van de Tan Tiën

► Naar oefening 26: Geluidshealing van een boven- en benedenchakra

► Naar oefening 27: Kundalini activeren tot het tweede activiteitrenniveau

► Naar oefening 28: Zuivering met innerlijk licht

► Naar oefening 29: Zuivering kundalini-kanalen

► Naar oefening 30: Innerlijke raadpleging 2.0

► Naar Vierde Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht

En verder:

► Terug naar Mijlpaal 2

► Terug naar de start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht

► Naar Mijlpaal X

► Naar Mijlpaal Y: Het wonder van het etherische energielichaam

► Naar Mijlpaal Z: De tocht van de ziel

Verklarende woordenlijst