Termen zelftest

Godsvonk: onze diepste innerlijke bron gelegen in het centrum van het zielengebied (kernziel) boven ons hogere zelf.
Hartchakra: een rond energiecentrum ter hoogte van je borstbeen, 12 centimeter onder het kuiltje in je hals en in je energielichaam. Dit chakra loopt helemaal door tot aan je rug.
Hogere zelf: Bolvormig, stralend energiecentrum (‘zonnetje’) dat bovenin de aura zichtbaar kan worden. Het is een schakel tussen de persoon en iemands diepste bron, de godsvonk, gelegen boven het hogere zelf. De energie van de godsvonk stroomt via het hogere zelf naar de persoon toe en wordt dan onze ervaring van bewust zijn van wie we als mens zijn. Het hogere zelf is een zeer complex energiecentrum. Het bevat onder andere onze hogere intenties en de energie van onze levensmissie. Door ons bewust af te stemmen op wat we werkelijk diep van binnen willen en daarnaar gaan handelen, ontstaat een lichtende verbinding tussen de energie van ons hogere zelf en de plek van ons innerlijk zelf, diep in ons hartchakra.
Innerlijk kompas: Innerlijk gevoel over wat in allerlei omstandigheden goed is om te doen en wat niet. Dat gevoel kan je als een kompas helpen de weg te vinden in je leven.
Innerlijk licht: Licht dat voor je innerlijke ogen zichtbaar kan worden diep in je hartchakra. Vaak pas na lange periode van spirituele ontwikkeling.
Innerlijk zelf: Plek in de diepte van je hartchakra waar je je bewust kunt worden van je essentie in relatie met je hogere intenties (diepste wezen).
Zielengebied boven het hogere zelf: Bolvormig gebied vlak boven de aura en daar ook mee verbonden, dat onder andere de informatie van al onze vorige levens bevat en in het centrum een zacht lichtend gebied dat onze diepste innerlijke bron is en ook wel de godsvonk wordt genoemd. Dit zielengebied wordt ook wel de kernziel genoemd.

Voor andere termen kun je naar de Verklarende woordenlijst voor spirituele termen.