Project Piekervaringen en Kundalini-energie

(Fragmenten uit hoofdstuk 7 van het boek ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie‘)

Om meer zicht te krijgen op de relatie tussen piekervaringen en kundalini-energie is een project ‘piekervaringen en koendalinie-energie’ gedaan. Met behulp van aura-readingen is nagegaan in hoeverre piekervaringen en koendalinie-energie gekoppeld waren. Met deze onderzoeksmethode is het namelijk mogelijk helderziend naar zowel het verschijnsel kundalini-energie te kijken als naar iemands piekervaringen.
Met piekervaringen worden in dit project bijzondere, opvallende meestal positieve ervaringen in iemands leven bedoeld. Dat kan een ervaring op één moment zijn, maar ook een langdurige ervaring. Een try-out maakte duidelijk dat ook ervaringen naar voren kunnen komen die men zelf al een beetje vergeten was maar die toch heel bijzonder waren. Voor dit project is overigens niet van een vaste definitie van een piekervaring uitgegaan, het leek beter om te kijken wat er tijdens de readingen helderziend door de aura-reader werd waargenomen. De readees is niet vooraf gevraagd hun piekervaringen te vertellen hoewel enkelen daar toch al iets van vertelden.
Het begrip piekervaring is relatief. Terugkijkend op een ‘gewone’ dag kunnen we daar ook piekervaringen in onderscheiden: een goed gesprek met iemand, een gevoel van herkenning, een stralend gevoel naar je kind, enzo­voort.

Tijdens de readingen kwamen ook leuke omschrijvingen van het begrip ‘piekervaring’ naar voren. Een readee schreef me bijvoorbeeld na afloop:
“Eigenlijk zijn piekervaringen voor mij diepe hartenwensen die in vervulling zijn gegaan. En gelukkig zijn de wonderen de we­reld nog niet uit!”

Resultaten

In totaal hebben 23 readees aan dit project meegedaan: 17 vrouwen en 6 mannen. De readingen le­verden een verzameling van 105 soms zeer uiteenlopende piekervaringen op.
Deze hadden betrekking op ervaringen in de natuur, in relatie met iemand anders, waarbij de seksuele ervaringen als een aparte categorie zijn aangegeven, mystieke ervaringen met het ‘bovenzintuigelijke’ en verder ervaringen die sterk met beweging verbonden waren en nog een restgroep.
Kernvraag in dit project was: is er een relatie tussen piekervaringen en kundalini-energie? Daartoe werd nagegaan in hoeverre er bij deze piekervaringen een opvallende activiteit van het kundalini energiesysteem zichtbaar was.
Hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen ‘gewonere’ kundalini-ervaringen waar de kundalini bijvoorbeeld gekoppeld is aan een orgastische ervaring, ‘buitengewone’ waarbij een opvallende en ongebruikelijke mate van kundalini-activiteit is waargenomen (veelal niet alleen in het readingbeeld maar ook in de beleving van de readee) en ‘geïnduceerde’ kundalini-er­varingen. Met dat laatste worden kundalini-ervaringen bedoeld waarbij zichtbaar is dat deze door de actieve kundalini-energie van anderen bij de readee zijn opgewekt. De in dit onderzoek naar voren gekomen voorbeelden van dit laatste betreffen energie-interacties tussen spirituele leermeesters met een sterk stromende kundalini en hun leerlingen. Ongeveer een derde van de piekervaringen ging gepaard met een bijzondere activiteit van het kundalinisysteem.
De piekervaringen die tijdens de readingen naar voren kwamen werden voor circa 90% als positief door de readee beschouwd. Toch kwamen er enkele ervaringen (6%) naar voren die niet direct als prettig beschouwd werden of zelfs als zeer negatief. Voorbeelden van dat laatste zijn respectievelijk een paar piekervaringen waarbij iemand zich vol woede losbreekt uit een groep of last heeft van een heel sterke en heel pijnlijke energiestroom in zijn lichaam. In dit laatste geval zou van een dalervaring gesproken kunnen worden.
Uit de beschrijvingen van de piekervaringen in relatie met kundalini-energie kwamen nog twee aspecten naar voren die hier van belang zijn; kundalini-energie kan piekervaringen versterken en bijzondere kundalini-ervaringen kunnen in relatie staan met vorige levens. Om de anonimiteit van de readees te waarborgen zijn in de onderstaande tekst niet de echte namen gebruikt.

Kundalini-energie versterkt piekervaringen

Bij readees met een actief kundalinisysteem dat in balans is, deed zich het wonderlijke verschijnsel van versterking voor: bij piekervaringen werd vaak ook het kundalini-systeem actiever en verstrekte de piekervaring. Een voorbeeld van Mira (pseudoniem):

In de natuur eenheid met zichzelf hervinden.
Zij heeft regelmatig intense ervaringen waarbij de kundalini-energie actief is.
Eén zo’n ervaring in en met de natuur werd bij de aura-reading zichtbaar. Ze was in de natuur aan de rand van een vaart. Het eerste geestelijke kundalinicentrum boven haar hoofd werd actief wat haar hielp om vreemde energieën (invloeden van andere mensen) uit haar energiesysteem te laten gaan en de rust en eenheid met zichzelf te hervinden. Hierdoor werd ze meer op haar eigen bron gericht en minder op de buitenwereld. Ze vertelde dat dat heel belangrijk voor haar is!

Masseren geeft haar een fantastisch gevoel.
Het strelen en masseren van een ander, geeft Mira een fan­tastisch gevoel, waarbij zachte energiegolven door haar heen­gaan. Ze komt daarbij in een andere energietoestand, een ander ge­voel, dat te maken heeft met het zich instellen op de mas­sage. Haar kundalinisysteem is hierin actief. Vanuit haar stuit komt een lichte, transparante, vloeibare energie met een zachtgroene kleur. Deze ‘massage kundalini-energie’ door­stroomt haar lichaam en geeft haar een heerlijk, vloeibaar gevoel.

In een stroom van wit licht.
Jes is iemand met een actieve kundalini-energie die ook gevoelig is voor de energie van anderen, speciaal de kundalini van een spiritueel leraar.
In het readingbeeld wordt een piekervaring zichtbaar waarin ze in een stroom wit licht is: een lichtbaan van boven naar beneden van zeker een halve meter doorsnede wordt zichtbaar. Ze voelt zich hier bijzonder goed bij. Het aparte is dat de sterke kundalini-energie van haar spirituele leraar dit (mede) heeft opgewekt. In nader onderzoek tijdens de reading blijkt ze deze leraar nog te kennen van een vorig leven toen de rollen omgedraaid waren!

In dit laatste voorbeeld werkt de eigen kundalini-energie niet alleen als een versterker van de piekervaring maar is er ook sprake van ‘inductie’: de kundalini-energie van de spirituele leraar stimuleert ook haar ervaring.

In seksualiteit is bij sommige mensen het versterkende effect van een actief kundalini-systeem duidelijk aanwezig. De kwaliteit van deze ervaring hangt onder andere af van het gevoel van liefde voor de ander en de mate waarin de eigen spiritualiteit ontwikkeld is om een overstijgende liefdeservaring te kunnen ervaren. Verder is de afwezigheid van storende, seksuele blokkades belangrijk. Hieronder enkele voorbeelden van piekervaringen.

Een heel intense, prettige liefdeservaring
Tijdens de aura-reading van Joan verschijnt een beeld van een piekervaring waarbij ze een heel sterke energie-ervaring had die te maken heeft met een aspect van het kundalinisysteem. Joan zei dat ze dat tijdens geslachtsgemeenschap heeft erva­ren. Het was intens, prettig en heel sterk.

Bijna éénzijn met het Goddelijke
Eerst komt in de reading van Mira een beeld naar voren van een moment waarop haar kundalinisysteem bijzonder actief is. Het eerste readingbeeld van een piekervaring is dat van een fantastische orgas­tische ervaring, het ziet eruit als een ervaring van één zijn met het goddelijke. Tijdens het vrijen begint de kundalini-energie vanuit het centrum van haar stuit in een spiraalvorm omhoog te gaan als rode energie. Daarna vormt zich in haar energielichaam een zuil van energie met een beetje oranje erin, kenmerkend voor een Tantra-ervaring. Deze energiezuil ontwikkelt zich rond haar ruggengraat en gaat naar boven door tot boven haar hoofd en beneden tot onder haar stuit. Deze energiezuil is kenmerkend voor het optimum van het tweede activiteitenniveau van de kundalini. Bij Mira gaat de energiezuil omhoog tot aan de rand van een hogere auralaag. Dat gaat gepaard met intense gevoelens van vervoering. Dan komt er vanuit de stuit door het centra­le rugkanaal een speciale vorm van kundalini-energie omhoog. Een orgastische energie die tot hoog in de aura doorstroomt.
Als deze energie tot hoog in haar aura is aangekomen heeft Mira het gevoel bijna één te zijn met het Goddelijke. Ze neemt daarna de energie hiervan mee naar haar lichaam om dat in de wereld te kunnen brengen.
Ze vertelt dat ze dit readingbeeld volledig herkent. Ze geeft na haar orgastische ervaring via haar handen haar vriend een dosis van deze energie als healing en ze­gening. Ze vertelt dat ze deze piekervaringen vaak heeft.

Spontane kundalini-ontwaking houdt vaak verband met vorige levens

Bij readees die een actief kundalinisysteem hadden, kwamen bijna altijd beelden van vorige levens naar voren waarin, soms met behulp van een leermeester, de kundalini-energie extra werd opgewekt. Enkele voorbeelden:

Een vorig leven waarin de kundalini geactiveerd werd
Bij de aura-reading van Mira vroeg ik me af waar haar actieve kundalini vandaan kwam. Toen ik me daarop instelde werd een vorig leven zicht­baar in een berggebied in Noordoost India. Het was een mannelijke incarnatie van Mira die God zocht in zijn leven, die één wilde zijn met het goddelijke. Hij zuiverde zich om klaar te zijn voor het Goddelijke.
Hij deed daartoe allerlei oefeningen en werkte met heilige geschrif­ten. Later in zijn leven kwam hij na veel ontberingen in contact met een spiritueel leraar die hem hielp zijn kundalini te activeren. Ook reguleerde hij het kundalini-energiesysteem bij deze incarnatie. Dat deed hij o.a. door middel van astrale energiekoorden (in de reading waren koorden van metafysische energie te zien die van deze leraar uitgingen naar de kundalinicentra van deze incarnatie waarmee de openheid en activiteit van deze centra geregeld kon worden).
Na zijn dood zag hij, terugkijkend op zijn leven, dat hij hele bijzondere ervaringen had gehad, ervaringen die hem dat hadden gegeven wat hij gewild had. Maar hij realiseerde zich ook dat hij bij zijn geestelijke ontwikkeling toch veel op anderen was afgegaan. Hij nam zich voor om in een volgende incarnatie zijn eigen autonomie meer cen­traal te stellen en zijn lot minder in handen van anderen te leggen.
Voor Mira is dit laatste een belangrijk thema in haar leven: het vinden van haar eigen weg, vooral op spiritueel gebied. Ook is in dit leven opnieuw de kundalini bij haar geactiveerd.

►Meer informatie over het boek Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-Energie