Feedback op de Spirituele Ontwikkelingstest

Geef jezelf feedback

Bereken zelf het testresultaat van je spirituele ontwikkelingstest. De volgende twaalf onderwerpen staan daarbij centraal:

A Indruk van tempo spirituele ontwikkeling

B Piekervaringen in je spirituele ontwikkeling

C Mogelijkheid je balans te herstellen bij spirituele ontwikkeling

D Maatschappelijk in balans blijven tijdens je spirituele ontwikkeling

E Vastzitten met je spirituele groei

F Onbalans in je spirituele groei

G Invloed ongeziene geestelijke wereld

H Accent balans spirituele ontwikkeling

I Eigen inschatting spirituele ontwikkeling bij vraag 33 vergelijken met ‘accent’ spirituele ontwikkeling

J Belang van spirituele ontwikkeling in je leven

K Eigen inschatting rol van kundalini-energie bij je spirituele ontwikkeling

L Vergelijking scores testvragen met activiteit kundalinisysteem

————————————————————————————————————————-

A Indruk van tempo van spirituele ontwikkeling

Reken van vraag 1 t/m 7 en 17 t/m 23 de gemiddelde score uit. Bij een gemiddelde score van:

1,0 – 1,2: je rapporteert geen of weinig signalen van optimale spirituele groei

1,2 – 2,0: het lijkt alsof je je spiritueel behoorlijk ontwikkelt

2,1 – 3,0: het ziet ernaar uit dat je in een periode van optimale spirituele groei zit. De vragen waarop je een ‘3’ gescoord hebt geven daarbij de sterkste indicatie.

B Piekervaringen in je spirituele ontwikkeling

Hoge scores ( 2 en 3) op vraag 19 en 20 zijn een indicatie voor piekervaringen in je spirituele ontwikkeling.

C Mogelijkheid je balans te herstellen bij spirituele ontwikkeling

Hoge scores (2 of 3) op de vragen 21, 22 en 23 duiden op je mogelijkheden je balans snel te herstellen.

D Maatschappelijk in balans blijven tijdens je spirituele ontwikkeling

Lage scores (gemiddeld 1,0 – 1,7) op de vragen 30, 31 en 32 zijn een indicatie dat je ook maatschappelijk redelijk blijft functioneren tijdens je proces van spirituele ontwikkeling. Bij hogere scores kan het goed zijn weer meer aandacht aan de maatschappelijke en de fysieke kant van je leven te besteden.

E Vastzitten met je spirituele groei

Reken het gemiddelde uit van vraag 8 t/m 16:… Bij een gemiddelde score van

1,0 – 1,2 is er geen sprake van vastzitten in je eigen spirituele ontwikkeling

1,3 – 2,2 is er waarschijnlijk sprake van je op sommige punten meer vastzit met je spirituele groei dan je prettig vindt.

2,2 – 3,0 het ziet er naar uit dat je te weinig spirituele ontwikkeling ervaart en dat je niet goed weet hoe dat te veranderen. De scores met een ‘3’ zijn het meest punt van aandacht.

F Onbalans in je spirituele groei

Reken het gemiddelde uit van vaag 24 t/m 32.:…Bij een gemiddelde score van

1,0 – 1,2 je lijkt geen of nauwelijks problemen te hebben met een te snelle onevenwichtige spirituele ontwikkeling

1,2 – 2,0 het lijkt erop of je spirituele ontwikkeling op een of meer punten net niet in balans is en/of te snel gaat.

2,1 – 3,0 er zijn een aantal signalen dat je spirituele ontwikkeling niet goed in balans is. Let daarbij op de vragen waar je een ‘3’ gescoord hebt.

G Invloed ongeziene, geestelijke wereld

Soms speelt de ongeziene, geestelijke wereld een merkbare rol bij iemands spirituele ontwikkeling. Dat kan een stimulerende rol zijn (vraag 3 hoger >1) of een lastige invloed zijn (vraag 29 score hoger dan 1). Bij jou is dat ….

H Accent balans spirituele ontwikkeling

Vergelijk de scores van ‘indruk van tempo spirituele ontwikkeling’, ‘vastzitten met je spirituele groei’ en ‘onbalans in je spirituele groei’. Je accent in je spirituele ontwikkeling ligt bij de hoogste score namelijk: …..

I Eigen inschatting spirituele ontwikkeling bij vraag 33 vergelijken met ‘accent’ spirituele ontwikkeling

Score 1 – 3 komt overeen met ‘vastzitten’ (geen of veel minder ontwikkeling dan je zou willen)

Score 4 – 7 komt ongeveer overeen met ‘balans’in je ontwikkeling (regelmatig nieuwe ontwikkelingen en goede balans, mogelijk gaan ontwikkelingen af en toe iets te snel)

Score 8 – 10 kan op ‘onbalans’duiden (nieuwe ontwikkelingen gaan soms te snel en zelfs zo snel dat het niet meer bij te houden is en onbalans veroorzaken).

N.B. Als je accent in je spirituele ontwikkeling zoals uit de test blijkt, niet overeenkomt met je eigen inschatting kun je je antwoorden op de testvragen nog eens bekijken om na te gaan in hoeverre je eigen inschatting te optimistisch of te pessimistisch was vergeleken met de testvragen.

J Belang van spirituele ontwikkeling in je leven

Bij vraag 34 heb je aangegeven hoe belangrijk spirituele ontwikkeling in je even is. Dat betekent dat de bovenstaande testresultaten idem dito belangrijk voor je kunnen zijn. Als spirituele ontwikkeling redelijk belangrijk of zelfs van centraal belang is kan het leuk zijn de vragen uit de test die je het meeste opvielen of die je op ideeën brachten eruit te halen en die met iemand te bespreken. Misschien dat die vragen iets bij je geraakt hebben wat net bij jou belangrijk begint te worden in je spirituele ontwikkeling.

K Eigen inschatting rol van kundalini-energie bij je spirituele ontwikkeling

Bij een score van 1 (onbelangrijk) of 2 (een beetje van belang) bij vraag 34: kundalini-energie speelt geen duidelijke rol in je spirituele ontwikkeling of het is niet duidelijk.

Toelichting: Kundalini-energie is een natuurlijke energie die in ieder mens een rol speelt maar het is niet hetzelfde als prana (chi of ki), aarde-energie (opname via de voetchakra’s), kosmische energie (opname via het kruinchakra), healing-energie enz. De kundalini-energie in ons energielichaam heeft aparte driehoekige energiecentra (waarin een opgerold energiekanaaltje van 3 ½ winding) en energiekanalen (recht kanaal in de rug met daar omheen windende zijkanalen: zoals in het kundalinisymbool of esculaapteken). Het is de oerkracht in ons leven en de kracht die op allerlei niveaus helpt om datgene te realiseren wat we aan mogelijkheden in ons hebben. Het vereist enige oefening en ervaring om kundalini-energie te kunnen onderscheiden van de andere energieën. Een aurareader met ervaring met kundalini-energie kan daarover informatie geven tijdens een aura-reading.

Bij een score van 3 of 4 speelt de kundalini-energie een tamelijk of behoorlijk belangrijke rol in je leven.

Bij het bewust werken met kundalini-energie zul je snel of na enige tijd gemerkt hebben dat je spirituele ontwikkeling meer in beweging is gekomen. Langzamerhand wordt je gevoeligheid voor spirituele zaken groter en breidt ook je spirituele bewustzijn zich uit. Dat kun je merken bij meditatieve oefeningen, healingen en consultaties van anderen waar je gevoeligheid en je mogelijkheden zich stapje voor stapje verruimen.

Bij een score van 5 is de rol van kundalini-energie van centraal belang.

Als je te maken hebt met een zogenaamde ‘spontane kundalini-ontwaking’ (meestal ten gevolge van intensieve ervaringen in vorige levens op dat gebied) kan het zijn dat je het proces van spirituele ontwikkeling als te snel ervaart hoewel er enorme verschillen per persoon kunnen opreden.

Dit ontwikkelingsproces wordt vaak meer beleefd als dat ‘het gebeurt’ dan dat je zelf het proces stuurt. Toch kunnen voeding, leefwijze, intensiteit van spirituele oefeningen en bepaalde vormen van (koelende) healing de balans in je ontwikkeling (en in je leven) positief beïnvloeden. Het gaat er dan om een optimum te vinden. Ook uitwisseling van ervaringen met anderen die iets soortgelijks meemaken (of hebben meegemaakt) of een vorm van begeleiding kunnen dan belangrijk zijn.

L Vergelijking scores testvragen met activiteit kundalinisysteem

Hoge scores van 2 of 3 op de vragen 24, 25, 26 en 27 kunnen verband houden met een erg actief kundalinisysteem. Vergelijk dit met de score op vraag 34. Als je daar ook een hoge score hebt dan is er waarschijnlijk op dit moment sprake van een actief kundalinisysteem. Als de scores allebei laag zijn heb je waarschijnlijk geen actief kundalinisysteem. Als de scores sterk verschillend zijn kan het voor jou een punt van aandacht zijn om dit eens verder uit te zoeken.

Tot slot

Bovenstaande scores geven een indicatie van de mate waarin je spirituele ontwikkeling in balans is. Ze zijn gebaseerd op je eigen inschattingen en zijn mogelijk gekleurd door je stemming van het moment. Wil je specifiekere informatie hebben over spirituele ontwikkeling dan wordt het misschien tijd voor een aura-reading of het vinden van aanvullende informatie.

Let op: als je vragen niet of dubbel hebt gescoord vermindert dat de betrouwbaarheid van het resultaat van deze test.

►Klik hier als je wilt lezen wat de eerste zesenveertig mensen op deze test gescoord hebben.