Piramide

Piramide als mysterieplaats

Bijzondere kenmerken van de grote piramide bij Gizeh

Geïnteresseerden in spirituele ontwikkeling en mystici kunnen vroeg of laat stuiten op de Sfinx en de grote piramide van Gizeh, Egypte. Terwijl voor veel mensen de piramides niets meer zijn dan graftombes van farao´s van duizenden jaren geleden is er met deze piramides wat bijzonders aan de hand. Bij het openbreken van de grote piramide die aan farao Cheops wordt toegeschreven, is geen mummie aangetroffen maar een lege sarcofaag. De piramide bevatte nagenoeg geen teksten en afbeeldingen.

De grote piramide bleek bij nader onderzoek in de afgelopen eeuwen nog tal van bijzonderheden te hebben: de afstand van zon-aarde was er in terug te vinden, de omtrek van de aarde en de wiskundige getallen π (pi) en φ (phi) en dat alles met een enorme nauwkeurigheid. Het aantal dagen in een jaar, 365, is met inbegrip van schrikkeldagen e.d. eigenlijk 365,24219 en in de piramide is dit terug te vinden als het getal 365,24235. Dus met een onwaarschijnlijk grote nauwkeurigheid van meer dan 99,9997 %!

Heftige energieën

Zeker zo interessant als de fysische kenmerken zijn de metafysische aspecten. In de mystiek wordt de grote piramide als een inwijdingsplaats beschouwd waarbij ook de Sfinx een belangrijke rol speelt. De verschillende kamers in de piramide hebben daarbij allen een eigen betekenis. De vraag is alleen wat die betekenis is en wat we daar nu nog van kunnen leren.

Zelf kwam ik op een onverwachte manier daarmee in contact toen ik jaren geleden in Egypte voor de Sfinx stond en er ineens heftige energieën door me heen gingen stromen. Energieën waarvan ik voelde dat ze met mijn toekomst te maken hadden. Ik was daar met mijn toenmalige vriendin en wij wilden voordat we aan kinderen zouden beginnen, een bezoek brengen aan Egypte en in het bijzonder aan de piramides bij Gizeh.

Tocht van Sfinx naar piramide

Naderhand gebeurde er iets vreemds. Toen later dat jaar mijn vriendin zwanger was kon ik me bij meditaties moeiteloos verplaatsen naar de piramide. Het leek toen of ik onder de grond door van de Sfinx naar de piramide ging door een gang met aparte ruimtes onderweg. Iedere dag schoof ik een stukje verder op, iets wat ik niet bewust deed maar wat vanzelf gebeurde. Onderaan de piramide aangekomen ´doorliep´ ik de verschillende vertrekken en gangen in de piramide totdat ik maanden later uitkwam bij de lege sarcofaag in de koningskamer. Een paar weken later werd mijn dochter geboren. Blijkbaar stond mijn meditatieve ‘ tocht’ in verband met haar geboorte en mijn vaderschap. Nog wonderlijker werd het een aantal jaren later toen ik voor de kundalinigroep, een groep aurahealers die regelmatig meditatieve oefeningen deden en healingen uitwisselden,  ineens beelden kreeg voor oefeningen gericht op een ‘tocht’  door de grote piramide. Oefeningen waarbij de afstemming op de Christ-Force belangrijk was om de benodigde helderheid en afstemming te krijgen. Opnieuw kwamen beelden naar voren van een ondergrondse tocht van de Sfinx naar de grote piramide en vervolgens door de kamers en gangen van deze piramide naar de sarcofaag in de koningskamer. Maar nu ging de tocht verder via andere ondergrondse gangen en door de andere twee grote maar ook de kleinere piramides. Deze tocht eindigde weer in de tempel voor de Sfinx waar de tocht ook begonnen was. Deze meditatieve tocht die zich gedurende een reeks van veertiendaagse bijeenkomsten ontvouwde, was dermate fascinerend dat ik toen  besloot om daarover een boek te schrijven. Van alle sessies waren verslagen gemaakt en ook was al doende, achtergrond informatie opgezocht om de opgedane ervaringen meer reliëf te geven.

Ter inleiding van dit piramideboek zijn toen eerst de andere boeken die op deze website staan, geschreven. Dit als voorbereiding op de mogelijkheid om zelf de inwijdingstocht door het piramidecomplex meditatief te kunnen ervaren. Eigen ervaring overtuigt nu eenmaal meer dan informatie ‘van horen zeggen’.

Piramide als geschenk

Bij de verzamelde achtergrondinformatie viel vooral het boek van Jozef Rulof op, een trance medium uit de dertiger en veertiger jaren van de twintigste eeuw. In zijn boek ‘ Volkeren der Aarde’ gaat hij in op de betekenis en het ontstaan van het piramidecomplex. Hij beschrijft daarin dat dit complex tot stand kwam door de inzet van het gehele volk van Egypte onder leiding van tal van hoog ontwikkelde zielen die daarvoor speciaal op aarde incarneerden. Het gehele complex werd volgens hem in 75 jaar gerealiseerd en was toen tot in de details precies opgebouwd zoals bedoeld was, een perfect bouwwerk dus! Dit complex werd gebouwd als geschenk aan de mensheid om de komst van de Christus te vieren maar beschreef ook het verleden en de toekomst van de mensheid en van de individuele mens. Die beschrijving was niet in tekst maar was te vinden in de bouw van het geheel. In iedere generatie zouden er weer mensen komen die een stukje van het raadsel van het piramidecomplex zouden ontdekken, zelfs de laatste mens op aarde zou het laatste deel van de puzzel nog ontdekken! Datgene wat iedere keer ontdekt zou worden, hing samen met wat er in die tijd op aarde gebeurde. Een grote claim, maar zelf heb ik zijn boek als bijzonder inspirerend ervaren en mijn eigen spirituele verkenningen hebben alleen maar bevestiging opgeleverd voor een aantal van zijn uitspraken. Dus het is de moeite waard ze serieus te nemen.

Aura-readingen over het oude Egypte doen de inwijdingstocht herleven

Terwijl het boek ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ in de afrondingsfase zat gebeurde er iets onverwachts. Tegen die tijd had ik enkele duizenden aurareadingen gegeven en was ik af en toe readees tegengekomen die een vorig leven in het oude Egypte hadden gehad maar niemand die te maken had gehad met de inwijding in het piramidecomplex. Dat veranderde najaar 2013 toen ik twee mensen readingen gaf die allebei in een vorig leven de inwijdingstocht door het piramidecomplex hadden gedaan. De twee readees hadden als man en vrouw een relatie in dit leven maar ook in hun vorige leven als de farao en zijn vrouw in het oude Egypte. De inwijdingstochten in dat leven en bleken overeen te komen met de tocht die we als kundalinigroep hadden gedaan met dat verschil dat er veel meer details naar voren kwamen en er ook extra inwijdingsstappen met betrekking tot de Sfinx naar voren kwamen. Deze bevestiging was zo sterk en indrukwekkend dat ik besloot, met toestemming van beide readees, delen van de teksten van de readingen in het te schrijven boek op te nemen.

Inwijdingstocht via de Christ-Force

Eindelijk was het zover om aan de definitieve versie van het boek over de inwijding in het piramidecomplex te gaan werken. Ik stemde me daartoe opnieuw af op de Christ-Force en na enige tijd kreeg ik opnieuw de beelden van de inwijdingsweg. Alleen nu in relatie met de Christus als een jonge man die zelf de inwijdingstocht in het piramidecomplex maakt. Hij was toen ca. 29 jaar en moest nog aan zijn missie in het toenmalige Palestina beginnen. Deze beelden kwamen nog uitgebreider en gedetailleerder dan de eerdere beelden naar voren en gaven mij een beeld van de spirituele diepte van het piramidecomplex maar ook van de Christus, althans voor zover dat voor mij waarneembaar was. De beelden waren zo overweldigend dat ik besloot deze als uitgangspunt te nemen voor het boek over de inwijdingstocht door het piramidecomplex waarbij de andere informatie daaraan wordt toegevoegd voor zover dat het begrip versterkt. Hier wordt nu aan gewerkt door middel van een interactief blog.

► Naar interactief blog Piramide Inwijding
► Naar aura-reading