Tips bij een ontregeld kundalinisysteem (vervolg)

Diagnose
Als iemand verschijnselen heeft die wijzen op een ontregeld kundalinisysteem is het in de eerste plaats belangrijk om een goede diagnose te stellen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Soms zijn de energieverschijnselen zo duidelijk (sterke energiestroom door de ruggengraat, gevoel van een slangvormige energie die in de rug omhoog komt) dat het waarschijnlijk met kundalini-energie te maken heeft. In een aantal andere gevallen ligt het minder duidelijk. Bij lichamelijke problemen kan het raadzaam zijn om een arts te raadplegen. Bepaalde problemen kunnen heel goed een lichamelijke oorzaak hebben. Als er sprake is van een spontane kundalini-ontwaking is het prettig als een arts wat afweet van symptomen van kundalini-ontwakingen, dat praat een stuk gemakkelijker en kan helpen een goede diagnose te stellen.
Als je een aurareader kent die ook bekend is met kundalini-energie kan het een goed idee zijn een aura-reading te laten doen. Dit kan extra informatie opleveren die je kan helpen een goed beeld te vormen van jouw situatie. Dan kan weer iets duidelijker worden of er sprake is van een erg actief kundalinisysteem of iets anders. Niet iedere aurareader is overigens bekend met kundalini-energie. In de meeste aura-reading opleidingen wordt, voor zover mij bekend, er maar heel weinig aandacht aan geschonken!
Verder heb ik van diverse mensen met spontane kundalini-ontwakingen gehoord hoe belangrijk het is daar eens een boek over te lezen. Aanraders zijn ‘Koendalinie en Transformatie’ van Bonnie Greenwell, ‘Koendalinie’ van Gopi Krishna, ‘Ontdekkingsreis Koendalinie-energie‘ en ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie‘ van Pierjasi en ‘Kundalini’ van Denish Dutrieux. Het eerste boek beschrijft een onderzoek (literatuur en interviews) van mensen met spontane kundalini-ontwakingen of ervaringen die daarop lijken, het tweede boek beschrijft de heftige, persoonlijke ervaringen van Gopi Krishna met de ontwaking van zijn kundalinisysteem. Het derde en vierde boek geven uitleg over wat kundalini-energie eigenlijk is, hoe het meditatief te stimuleren en tot rust te brengen is. Voor al het boek ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie’ bevat veel tips voor het omgaan met kundalini-energie. In het vijfde boek geeft Denish Dutrieux zijn ideeën over kundalini-energie en het bevat voor een aantal mensen nuttige tips. Ook op het internet zijn veel websites en discussielijsten te vinden met informatie over kundalini-energie.
Op de website van het KoendalinieNetwerk is ook een test te vinden waarmee je na kunt gaan in hoeverre je spirituele ontwikkeling in balans is en een mogelijk effect van de kundalini-energie op die ontwikkeling. Hier kun je klikken voor deze test.

Overzicht van tips bij een ontregeld kundalinisysteem
Geen twee mensen hebben dezelfde spontane kundalini-ontwaking. Ook de manieren om de kundalini-energie weer onder controle te krijgen en tot rust te brengen (‘shanti’ in het Sanskriet), kunnen per persoon verschillen. Er is mij tot nu toe geen therapie bekend die voor iedereen goed werkt. Wel zijn er vormen van therapie, hulp of verzachting die voor een aantal mensen effect hebben. Bij toepassing van onderstaande tips moet iemand vooral voor zichzelf goed nagaan wat de effecten zijn: helpt het (iets), haalt het niets uit of verergert het probleem. Op basis van die ervaringen kan iemand voor zichzelf de best werkende mogelijkheden selecteren.

1 Stoppen met activerende oefeningen
2.
Vermijd situaties of personen die je kundalinisysteem activeren
3.
Activerende voedingsmiddelen vermijden
4.
Cool-down procedure als healing
5.
De microkosmische omloop
6.
Energetische schoonmaak
7.
Hartchakra meditatie om in balans te komen
8.
Mock-up voor genezing
9.
Geluidshealing
10.
Water als healingmethode
11.
Middelen om kundalini tot rust te brengen
12.
Kundalinifontein uit de kruin
13.
Energiekanalen schoonmaken met yoga
14.
Wandelen in de natuur
15.
Regelmatig slapen
16.
Herhaal succesvolle oefeningen.
17.
Niets doen
18.
Begeleiding
19. Specialistische healing

1. Stoppen met activerende oefeningen
Er zijn diverse oefeningen bekend die erop gericht zijn het kundalinisysteem zo te activeren dat het kundalinistuitcentrum buitengewoon actief wordt. Een voorbeeld hiervan zijn oefeningen waarbij onder andere de prana uit de lucht gebruikt wordt om het kundalinisysteem te ‘verhitten’ en een sterke stroom van kundalini-energie op gang te brengen. Op het moment dat je óf vlak na de oefening óf de dagen erna voelt dat er vreemde stromen energie door je heen gaan en er ‘iets’ eigenaardigs met je energie aan de hand is, weet je dat je mogelijk te ver bent gegaan en dat je energiesysteem uit balans is. Sommige energiesignalen kunnen echter ook anders geïnterpreteerd worden: iemand kan het gevoel krijgen op het punt te staan verlicht te worden. De gedachte kan postvatten van: “nog even verder gaan met de oefeningen en dan word ik helemaal verlicht” of “nog even doorzetten dan ben ik van al mijn blokkades af”. In werkelijkheid brengt iemand zichzelf met té ver doorgaan met dit soort oefeningen steeds meer uit balans. Hoe verder uit balans hoe meer tijd voor herstel nodig is. Het vereist op zo’n moment innerlijke kracht om te stoppen.

2. Vermijd situaties en personen die je kundalinisysteem activeren
Sommige situaties en personen kunnen het kundalinisysteem activeren. Als je merkt dat de aanwezigheid van bepaalde mensen je probleem verergert kun je eens proberen enkele dagen uit hun buurt te blijven om te zien of dat helpt. Van Muktananda, een yogagoeroe zijn diverse verhalen bekend van mensen die in zijn nabijheid (hij had een zeer sterke kundalini-energie stromen) spontaan sterke kundalini-ervaringen kregen. Ook in de autobiografie van Da Free John staan daar frappante beschrijvingen van.

3. Activerende voedingsmiddelen vermijden
Bepaalde voedingsmiddelen en medicijnen kunnen invloed op het kundalinisysteem hebben: koffie met cafeïne is een goed voorbeeld, maar ook alcohol, drugs en bepaalde medicijnen (psychofarmaca) kunnen het kundalinisysteem op een vervelende manier activeren en daarmee destabiliseren. Wat voor de een geldt hoeft overigens niet voor de ander te gelden, bepaalde medicijnen kunnen voor de ene persoon wel uitwerken maar een ander niet! Wees alert op de uitwerking van medicijnen, mensen met een gevoelig of overactief kundalinisysteem kunnen anders op bepaalde medicijnen reageren dan mensen die dat niet hebben.

4. Cool-down procedure als healing
Met aura-healing, Reiki en andere healingmethoden moet voorzichtig worden omgegaan: sommige vormen van healing kunnen iemands kundalinisysteem nog actiever maken dan het al is, wat nou net niet de bedoeling is! De cool-down procedure die hieronder beschreven wordt is een voorbeeld van een healingmethode die vaak wél goed uitwerkt. In veel gevallen kan iemands kundalinisysteem er rustiger mee worden gemaakt. Het regelmatig doen van deze ‘intensieve cool-down’, ook als de kundalini-energie niet erg actief is, maakt deze oefening steeds krachtiger zodat je er ook bij een sterk stromende kundalini wat aan hebt. Voor het doen van deze oefening is wat ervaring met aura-healing gewenst.

Oefening: intensieve cool-down

1. Grond jezelf met drie energiekoorden.
Ga zitten op een stoel met je voeten plat op de grond. Visualiseer een energiekoord van je stuit naar het centrum van de aarde en daarna vanaf ieder voetchakra (midden onder je voet), ook naar het centrum van de aarde. Open je hartchakra een eindje en zeg ‘hallo’ tegen de stroom kundalini-energie in je energielichaam. Vaak stroomt deze energie door het middenkanaal in de rug en de windende zijkanalen er omheen (zoals in een esculaapteken). Per persoon kunnen bepaalde delen van het energielichaam sterker in de stroom zijn dan anderen. De stroom kan tot een eind boven het hoofd doorgaan naar de hogere centra voor kundalini-energie. De kundalini-energie kan verder aan alle kanten van je energielichaam je aura instralen.

2. Visualiseren van een ijskoude, blauwe bol
Visualiseer een ijskoude, blauwe bol een eindje boven je hoofd. Deze bol is gevuld met koele, blauwe energie (zie figuur). Je kunt deze blauwe energie zo koud indenken als je wilt, bijvoorbeeld rondom het vriespunt. Sommige mensen met een heel actief kundalini-systeem stellen zich deze bol wel voor op -50 of -100 graden Celsius om voldoende afkoelend vermogen te genereren.

Figuur: Het afkoelen van de kundalini-energie

3. Afkoelen van de aura
Laat nu de diepblauwe ijskoude energie uit de bol boven je hoofd je aura instromen om je heen. Overal waar de kundalini-energie je aura ‘verhit’ heeft kun je het met deze sterk koelende energie weer in balans brengen. Besteed vooral aandacht aan de aura rondom je kruin en je bekken. Dit zijn de gebieden die het snelst sterk geactiveerd kunnen raken door een sterk stromende kundalini-energie.

4. Afkoelen van het kruinkundalinicentrum
Laat nu de blauwe energie bij je kruin je energielichaam instromen. Koel dit kruingebied goed af met de blauwe energie. Hier zit het kruinkundalinicentrum waarvan het afkoelen, rust kan brengen in je hoofd.

5. Afkoelen van de rugkanalen.
Stel je vervolgens een buisvormige verbinding voor van je kruin naar je stuit. Dit is het middenkanaal (sushumna). Tussen de stuit en het midden van je hoofd, bij je zesde chakra lopen nog windende zijkanalen (het maan- en het zonnekanaal oftewel de ida-nadi en de pingala-nadi) Laat de blauwe energie door deze kanalen heen omlaag stromen. Ook als je deze kanalen niet kunt zien met je innerlijk oog kun je je voorstellen dat ze daar zitten en er de blauwe energie doorheen laten stromen. Misschien kun je plekken in het middenkanaal laten oplichten waar de kundalini-energie nog sterk stroomt en deze plekken extra afkoelen. Herhaal dit zonodig enkele keren.

6. Afkoelen van de stuit
Onderaan het middenkanaal zit het stuit kundalinicentrum. Een driehoekig centrum met de punt naar beneden. Hierin zit de 3 1/2 winding vanwaar sterke stromen kundalini-energie kunnen komen. Visualiseer een klepje bovenin deze stuitdriehoek (zie figuur). Laat de blauwe energie dit klepje dichtdrukken waarbij het klepje over een nippeltje gaat zodat het niet meteen weer open springt. Laat de koele blauwe energie langs het klepje je stuitdriehoek instromen en de kern daarvan, de 3 1/2 winding, goed afkoelen totdat je (energie)lichaam weer rustig is en normaal aanvoelt.

Figuur: de blauwe energie drukt het klepje dicht

7. Gebruik van je handen als healing
Als de energie sterk stroomt is het soms lastig om het klepje goed te visualiseren. Je kunt dan ook de genezende kracht van je handen gebruiken. Leg je ene hand op je schaambeen en je anderen achter op je stuit. Richt je in gedachten op je stuitdriehoek en probeer door middel van je handen de sterke stroom kundalini-energie omlaag te masseren. Misschien moet je je handen een beetje verzetten om het gevoel te krijgen dat je vat hebt op de kundalinistroom. Koel ondertussen het kundalinicentrum in de stuit verder af met de blauwe energie. Zie hoe, al masserende, de kundalinistroom zich centreert en in je stuitcentrum gaat. Ga hiermee door totdat dit gebied voor jou weer voldoende afgekoeld en stabiel voelt.

8. Extra gronden
Richt je aandacht op je grondingskoorden en stel voor dat deze groen zijn. Laat een eventuele overmaat van energie in je energielichaam en/of aura door je grondingskoorden naar het centrum van de aarde wegvloeien. Het gronden helpt verder om je kundalini-energie steviger in je stuitcentrum te verankeren.

9. Afronden
Laat tot slot het beeld van de blauwe bol weer oplossen. Richt je opnieuw op je gronding en laat ook eventueel aanwezige blauwe energie in je rugkanalen via je grondingskoord bij je stuit naar het centrum van de aarde gaan. Ook dit helpt om je stuitgebied goed met de aarde te verbinden en je te centeren.

5. De microkosmische omloop
Door Mantak Chia wordt in zijn boek over Taoïstische geneeswijzen de microkosmische omloop beschreven als middel om het kundalinisysteem tot rust te brengen. Daarbij wordt een cirkel van energie gevisualiseerd van het perineum (kruis) door de huid midden over de rug naar boven, het hoofd over naar het verhemelte. De tong wordt tegen het verhemelte gehouden, 1 á 2 cm achter de voortanden waarna de energie midden over je lichaam naar beneden doorloopt terug naar het perineum. Belangrijk is dat aan de voorkant de energiestroom ook naar beneden ‘gedacht’ wordt. Door deze oefening enkele minuten te doen kan bij sommige mensen het kundalinisysteem tot rust gebracht worden.

6. Energetische schoonmaak
Een methode die wat geavanceerder is, is het energetisch schoonmaken van het kundalinisysteem van vreemde energie. Aan een actief kundalinisysteem kan in sommige gevallen energie van anderen die je ontmoet hebt, blijven kleven. Dit kan sterke gevoelens van onbalans, slapeloosheid en een vervelend gevoel in je lichaam ten gevolge hebben. Zo’n gevoel waarbij je gaat denken dat je de een of andere nare kwaal opgelopen hebt. Schoonmaken van je energiesysteem (vooral de kundalinikanalen in je rug) is dan essentieel. Een aura-reading annex healing van iemand met ervaring met kundalini-energie kan hierbij soms goed helpen.
Kundalinistoring door vreemde energie
Een voorbeeld van een dergelijk probleem kwam bij een aura-reading van een vrouw naar voren. Ze bleek een sterk stromende kundalini-energie te hebben en slikte sinds een week tranquillizers om zich niet té onrustig te voelen. Bij de aura-reading bleek ze een ‘bijna-relatie’ met een man te hebben gehad die haar energie beïnvloedde. Energie van deze man was bij haar rugkanalen blijven kleven. En iets wat normaal weinig problemen hoeft op te leveren, werkte bij haar erg negatief door. De eigen stroom van kundalini-energie kwam door deze vreemde energie uit balans en veroorzaakte grote onrust. Healing van deze readee waarbij de vreemde energie van de man weer verwijderd werd, gaf haar weer voldoende rust waardoor de tranquillizers niet langer meer nodig waren.

Door ook zelf regelmatig de schoonmaakmeditaties, kun je bijdragen aan een ‘schoon’ energiesysteem waarbij de kundalini ongehinderd kan stromen.

7. Hartchakrameditatie om in balans te komen
Indien iemand kan mediteren is het goed om te gronden (zie eerdere cool-down procedure) en te werken met het hartchakra als harmonisator. Het hartchakra heeft een enorm vermogen tot harmonisatie, en hoe meer je daarmee oefent hoe meer zich dat vermogen ontwikkeld. Dit kan zowel in je spirituele leven doorwerken als in je dagelijkse leven in contact met anderen. Door een verbinding te visualiseren van je geopende hartchakra naar je stuitgebied kun je de kundalini onder de invloed van het harmoniserend vermogen van je hartcentrum plaatsen. In sommige gevallen kan dit heel genezend werken. Zie het submenu ‘oefeningen’ onder de menuknop ‘Innerlijk Licht’.

8. Visualisatie voor genezing
Je kunt het proces van genezing van een overactief kundalinisysteem ook bevorderen met het maken van visualisaties voor genezing, harmonisatie en stabilisatie van je kundalinisysteem. Je kunt je hierbij een tijdslijn voorstellen naar de toekomst. Eén plek in de toekomst laat je oplichten. Stel je op die plek een blauwe bol voor die een gestabiliseerd kundalinisysteem voorstelt, een systeem dat voor jou rustig en prettig aanvoelt. Eventueel kun je het blauw in deze bol met groen mengen om een rustgevende, genezende combinatie te krijgen. Laat dan deze bol los zodat de energie tot realisatie kan komen. Deze visualisatie kan mogelijk tot gevolg hebben dat je in je leven mensen ontmoet die je kunnen helpen, dat je de neiging krijgt bepaalde oefeningen juist wel te doen en andere niet of je krijgt een paar nieuwe inzichten met betrekking tot het omgaan met je eigen energiesysteem. In tijden van overactiviteit kan het raadzaam zijn deze visualisaties regelmatig, dagelijks of om de paar dagen, te maken.

9. Geluidshealing
Als de kundalini-energie sterk stroomt en uit balans is kan het moeilijk zijn om meditatieve methoden te gebruiken voor afkoeling van het kundalinisysteem. Het werken met geluidshealing, ‘soundhealing’ op z’n Engels, kan dan een geschikte methode zijn om het kundalinisysteem te harmoniseren. Geluidshealing kun je zowel bij jezelf doen als bij anderen. Hier een oefening voor zelfhealing

Oefening: geluidshealing

1. Gronden
Ga er gemakkelijk voor zitten en grond jezelf goed. Visualiseer daartoe een verbinding, een koord, tussen je stuit en het centrum van de aarde . Doe hetzelfde met je voetchakra’s

2. Intoneren
Intoneer nu de ‘om’-klank. Spreek de ‘o’ uit als de ‘o’ in kom. Laat de ‘m’-klank lang trillen waarbij je, je neus, je hoofd en uiteindelijk je hele lichaam voelt meetrillen.

3. Healing met om-klank
Richt je nu in gedachten op je stuitgebied en intoneer de ‘om’-klank op die toonhoogte die je voelt passen bij dit gebied. Experimenteer met verschillende toonhoogten totdat je ongeveer de meest passende toonhoogte te pakken hebt. Stel je nu voor dat de trilling van de om-klank die je produceert rechtstreeks naar het kundalinistuitcentrum gaat. Richt daarbij ook je aandacht op dat gebied. Bij een erg actieve kundalini kun je dat gebied gemakkelijk voor je geestesoog zien oplichten. Stel je voor dat het licht wat het kundalinistuitcentrum uitstraalt, door de trillingen van de om-klank gedempter wordt. Voel hoe het rustiger wordt bij je stuit. Herhaal dit enige keren.
Ga nu de om-klank intoneren op een nog lagere toon (met een diepe keelstem). Een toonhoogte die meer bij je benen past. Dit kan helpen om je kundalinisysteem nog meer tot rust te brengen en beter te gronden. Hierdoor kunnen spanningen gemakkelijker afgevoerd  worden naar de aarde.
4. Healing met om-klamk en geopemd hartchakra
Stel je voor dat er een gouden liefdeslicht uit je hartchakra stroomt. Open dit chakra wat meer zodat het beter gaat stralen. Als het goed straalt, visualiseer dan een lichtlijn van je hartchakra naar je stuit en laat zo de liefdesenergie gericht naar je stuit gaan. Intoneer de om-klank en stel je voor de gecombineerde werking van de om-klank en de energie vanuit je hartchakra rust brengen in je stuit.

5. Afronding
Haal een paar keer lekker diep adem en laat het beeld van de koorden vervagen en doe iets wat je prettig vindt. Dat helpt om weer goed in je eigen energie te komen.

Als je wilt kun je deze geluidshealing verder uitbreiden naar het middenkanaal in je rug of andere plekken in je energielichaam waar de kundalini actief is.

10. Water als healingmethode
Handen wassen in stromend water, baden en douchen zijn voor sommige mensen methoden om de negatieve effecten van een overactief kundalinisysteem te verminderen. Water heeft het vermogen om ‘vervelend’ aanvoelende energie in de aura en het energielichaam weer te harmoniseren en storende energieën van anderen af te voeren naar de aarde. Sommige healers en magnetiseurs wassen na een behandeling hun handen een tijdlang met stromend water. Daarbij worden storende energieën van hun cliënt die aan hun energiesysteem zijn blijven kleven, afgevoerd naar de aarde.

11. Middelen om kundalini tot rust te brengen
Twee middelen die ik ben tegengekomen die mogelijk helpen de kundalini af te koelen zijn sandelhoutpasta en ‘rescue’-remedie. Van een Indiaas priester bekend met de werking van kundalini-energie kreeg ik het advies om sandelhoutpasta uitwendig te gebruiken om het kundalinisysteem weer tot rust te brengen. Deze pasta moet dan op de buik rondom de navel gesmeerd worden om het juiste effect te sorteren.
Van het tweede middel, rescue remedie, hoorde ik van een proeflezer. Hij zegt er het volgende over:
Rescue remedie
Rescue remedie wordt gebruikt voor alle situaties die je uit balans brengen. Het zorgt ervoor dat je je balans weer hervindt op emotioneel gebied en dat zal bijdragen tot een sneller lichamelijk herstel. Dus als de kundalini zoals bij mij teveel in mijn hoofd blijft zitten en de cool-down niet werkt, doe ik 4 druppels uit de ‘stock bottle’ in een glas met bronwater b.v. Spa blauw. Dit glas drink ik slokje voor slokje op in een paar uur. Meestal is dit voldoende, maar je kan dit rustig een paar dagen herhalen. Er zijn geen bijwerkingen, het stimuleert het hervinden van de balans zowel op emotioneel als lichamelijk gebied. Het resultaat kan je soms al vrij snel, na ongeveer een half uur, gewaar worden, maar heeft bij mij nooit langer dan een paar uur geduurd. Ik kan me voorstellen dat het bij wat extremere gevallen wat langer duurt.

12. Kundalinifontein uit de kruin laten stromen
Bij sommige mensen zamelt de kundalini-energie zich in het hoofd op. Het kan een vol gevoel geven, in sommige gevallen hoofdpijn of het gevoel dat het hoofd uit balans is door een overmaat van energie. Het kan dan helpen om je in te denken dat er bij de kruin een opening zit (of een klepje) waardoor de kundalini als een fontein naar buiten kan stromen. Dit kan een gevoel van opluchting geven en meer rust in je hoofd.

13. Energiekanalen schoonmaken met yoga
Voor degenen die bekend zijn met yoga, kan met een speciale selectie van yoga-oefeningen het kundalini-systeem gezuiverd worden zodat de kundalinistroom niet gehinderd wordt door energieblokkades. Dat laatste blijkt vaak essentieel te zijn om zich lichamelijk en geestelijk weer enige tijd beter te voelen! Het zijn vaak de rugkanalen (middenkanaal/sushumna, maankanaal/ida en zonnekanaal/pingala) die gezuiverd moeten worden van vreemde en oude energie. Vooral yoga-oefeningen die op de (soepelheid) van de rug gericht zijn komen hiervoor in aanmerking. Van een yogaleraar die zelf een zeer actieve kundalini heeft, kreeg ik als voorbeeld een aantal oefeningen om de energiekanalen schoon te maken zodat de kundalini-energie daar ongehinderd doorheen kan stromen en geen problemen meer geeft. Hierbij een selectie van tips gebaseerd op zijn aanwijzingen. Forceer je niet bij deze oefeningen maar bouw de oefeningenserie langzaam op, zodat je geleidelijk aan meer ‘ruimte’ in je lichaam voelt. De beschrijving van de oefeningen dient slechts om je daarvan een eerste indruk te geven. Raadpleeg een yogaboek of een deskundige op dit gebied voor de precieze houdingen. Als je geen ervaring met yoga hebt is het aan te raden eerst een cursus te volgen of deze oefeningen heel rustig in de loop van enkele weken of maanden op te bouwen.

Oefeningenserie: zuivering van energiekanalen met yoga

  • Ga staan en begin met de zonnegroet. In het kort: staand strekken met je armen omhoog, vooroverbuigen, gaan liggen en weer opstaan.

Voor een precieze omschrijving is het goed een yogaboek te raadplegen of een instructie te krijgen van een yogaleraar. Dit geldt ook voor de volgende yoga-oefeningen die slechts kort beschreven worden! Doe ook enkele lichte gymnastiekoefeningen als een warming-up.
 

  • Daarna kun je zittend een aantal oefeningen doen die gericht zijn op de soepelheid van je rug en nek. De mahamudra of de ‘schaar’  zijn daar voorbeelden van. De ‘schaar’ of paschimottasana is net als de mahamudra maar nu trek je met beide handen al zittend aan je tenen en breng je je hoofd naar je knieën.
  • Een ander voorbeeld is een oefening waarbij je je armen achter je rug vouwt met je handen over je ellebogen en vooroverbuigt terwijl je goed blijft doorademen. Als extra kun je hierbij je armen achter je rug even iets optillen.
  • Hierop volgend kun je op je rug liggend oefeningen doen als de sarvangasana: de benen en de romp kaarsrecht omhoog en het lichaam bij de heupen met de handen ondersteunen.
  • Keer je nu om en doe op je buik liggend de ‘boog’: armen en benen achter je vastpakken en wat aantrekken. En vervolgens de cobra: liggend op je buik jezelf een paar keer met je handen naast de schouders opdrukken en weer laten zakken.
  • Op handen en knieën kun je de ‘kat’ doen waarbij je een holle en bolle rug kunt maken en een dynamische oefening waarbij je op je knieën zittend je hielen achter vastpakt. Buig vanuit die stand een aantal keren voorover. Iedere keer als je rechtop komt maak je een boog van je lichaam. Probeer in deze laatste boogstand een aantal keren goed door te ademen.
  • Tussentijds kun je even ontspannen door op je knieën te zitten en voorover te buigen waarbij je je hoofd op je handen laat rusten.
  • Je kunt staand eindigen door je handen plat tegen elkaar voor je borst te houden als bij de Indiase groet ‘namaste’. Een andere manier om te eindigen waarbij je je energie harmoniseert, is te gaan zitten en je handen horizontaal vlak onder je navel te houden alsof je een bal vast hebt. De handen raken elkaar niet aan en de palmen zijn omhoog gekeerd. Stel je voor dat de uitstraling van je tweede chakra door je handen geharmoniseerd wordt. Deze weinig bekende oefening werkt bijzonder ontspannend op je lichaam en kun je ook bij de andere chakra’s doen. Terwijl je rustig doorademt kun je voelen hoe daarbij de energie in je lichaam weer in balans komt.

Na afloop van de oefeningen kan het prettig zijn nog enige tijd te mediteren. Je energiesysteem kan dan verder in balans komen.

Tijdens de oefeningen
Adem bij deze oefeningen goed door en probeer ook je lichaam bij deze oefeningen te doorvoelen, zodat je bewust contact leert houden met alle delen van je (energie)lichaam en de energiestromingen daarin. Dit bevordert een prettig lichaamsgevoel en bevordert de energetische zuivering van je lichaam. Doe alleen de oefeningen die prettig voor je voelen en ga niet zover dat je veel spanning gaat voelen, het pijnlijk is of dat je op een andere manier voorbij je grenzen gaat. Dat werkt alleen maar averechts. Als je geen ervaring met yoga hebt is het aan te raden hier lessen in te gaan volgen zodat je deze asanas langzaam leert opbouwen.
Door dit soort oefeningen regelmatig te doen verruimen je mogelijkheden zich vanzelf.
Als je merkt dat bepaalde oefeningen stimulerend werken op de kundalinistroom in je lichaam kun je ervoor kiezen ze te vermijden.

Eigen varianten
Afhankelijk van je kennis van yoga en je lichamelijke conditie kun je, je eigen variaties op bovenstaande serie van oefeningen maken. Als je gezondheidsproblemen hebt (problemen met het hart, de bloedvaten, de ogen, de oren e.d.) raadpleeg dan een arts of andere deskundige op dit gebied alvorens je aan de slag gaat. Als je gevorderd bent in yoga kun je lastiger oefeningen zoals de lotuszit, een kopstand (sirshasana), de koeiekop (gomukhasana) of de ‘gedraaide rugstand’ (matsyendrasana) aan deze oefeningenserie toevoegen.
Hou je meer van dynamische oefeningen lees dan het boekje ‘Fontein der Jeugd’ van Kelder, daarin staan een aantal dynamische oefeningen beschreven die je kunt toevoegen aan bovenstaand rijtje van oefeningen.
Eénmalige zuivering van je energiekanalen op deze manier betekent niet dat het daarmee voortaan wel weer goed zit. Het kan nodig zijn deze oefeningen wekelijks of enkele keren per week te herhalen. Al doende kun je je eigen optimum bepalen. Een bijkomend voordeel van deze oefeningen is dat je er een goede lichamelijke conditie mee krijgt en een lichaam dat goed doorbloed wordt en prettig aanvoelt.

14. Wandelen in de natuur
Gewoon wandelen in de natuur kan een goede therapie zijn. Lange wandelingen in de natuur kunnen iemands energiesysteem weer goed in balans brengen. De bomen en planten in de natuur genereren veel healingenergie die heel zacht en rustgevend is voor het menselijk energiesysteem. Ook het contact met de aarde tijdens het wandelen, kan volgens sommigen helpen een overmaat van energie af te voeren. Na een lange wandeling in de natuur (bos, weide, langs de zee, door de bergen) kun je vermoeid zijn maar kun je ook een behoorlijke healing hebben gekregen waardoor je je ‘rozig’ gaat voelen. Ook voor het wandelen geldt dat het niet voor iedereen werkt. Sommigen zijn bijvoorbeeld meer gebaat bij ene korte wandeling.

15. Op tijd gaan slapen
Sommige mensen met een (over)gevoelig kundalinisysteem merken dat ze er baat bij hebben om heel regelmatig te leven en vooral op tijd naar bed te gaan. Doen ze dat niet dan blijft ook de volgende dag hun energie uit balans.

16. Herhaal succesvolle oefeningen.
Eén keer een vorm van therapie doen is meestal onvoldoende bij een (over)actief kundalinisysteem. Als de kundalini-energie gemakkelijk erg actief wordt , is het zaak een persoonlijk patroon van zelfdiagnose annex therapie te ontwikkelen. Na verloop van tijd kun je er handigheid in krijgen in een vroeg stadium signalen te onderkennen van een overactief wordende kundalini. Hoe eerder je dat door hebt hoe gemakkelijker je kunt bijsturen met een van de oefeningen.

17. Niets doen
Een aantal mensen met een zeer actief kundalinisysteem kiest ervoor om geen bewuste invloed uit te oefenen op dit systeem. Ze hebben het gevoel dat de kundalini op eigen kracht haar weg vindt en dat alles wat gebeurt in principe goed is. Soms geeft het wel steun met anderen die een soortgelijk proces doormaken, ervaringen uit te wisselen.

18. Vriendschap sluiten met het kundalinisysteem
Sommigen keren zich af van hun eigen kundalinisysteem omdat ze er angstig van zijn geworden. Hoe begrijpelijk ook, dat geeft hen niet meer rust, uiteindelijk is het kundalinisysteem een onderdeel van ieder mens ook al is het overactief. Het kan helpen om te proberen vriendschap te sluiten met het kundalinisysteem. Grond jezelf daarvoor en activeer je hartcentrum. Laat energie stralen vanuit je hartcentrum naar je stuit en zeg innerlijk keer op keer ‘hallo’ tegen je stuitgebied. Projecteer je naam op dat gebeid en de datum zodat je weer meer vertrouwd wordt met je kundalinisysteem. Je kunt nog verder gaan door je kundalinisysteem als een persoon voor te stellen: geef die persoon in gedachten een hand en voel wat het met je doet. Voel je al wat vriendschap voor je kundalinisysteem?

19. Begeleiding
Soms kan een vorm van begeleiding gewenst zijn bij het omgaan met ene overactieve kundalini. De psychiater Gradus van Florestein geeft in zijn boek ‘Transpersoonlijke Psychiatrie‘ voorbeelden van begeleiding van mensen die te maken hebben met (sterke) kundaliniverschijnselen van een (te) sterk stromende kundalini-energie en daarbij allerlei lichamelijke en spirituele ervaringen hebben die voor die mensen soms onverwachts zijn, moeilijk te duiden of verontrustend.

20. Specialistische aura-healing en -reading
Specialistische aura-healing kan soms nodig zijn om een programmering vanuit een vorig leven op te lossen die de activering van het kundalinisysteem in stand houdt. Bij een dergelijke healing is het nodig via een aurareading na te gaan wat in een of meer vorige levens is gebeurd in verband met activering van het kundalinisysteem. Daarna kan gericht gewerkt aan het laten oplossen van storende energieconstructies in verband daarmee. Zo’n healing kan bijdragen aan het tot rust komen van het kundalinisysteem.

21 Zelf methoden ontwikkelen om de kundalini in balans te brengen
Na verloop van tijd ontwikkelen sommige mensen eigen methodieken om hun kundalinisysteem in balans te brengen. Heb je goede ervaring met een methode die hier niet vermeld wordt, mail die naar het KoendalinieNetwerk.

Tekst afkomstig van hoofdstuk 8 van Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie (Pierjasi). Uitgegeven bij Gopher.