Leesfragment Magische Stenen, korte verhalen uit de hunebedtijd

Magische Stenen, korte verhalen uit de hunebedtijd

Een boek over het oorspronkelijke gebruik van hunebedden 5000 jaar geleden
Pierre van Eijl

Tijdens mijn opleiding tot aura-reader en aura-healer gebeurde er iets bijzonders wat het begin van het boek ‘Magische Stenen, korte verhalen uit de hunebedtijd’ werd, hoewel ik dat toen nog niet wist. Op een zaterdag ging ik met medecursisten op excursie naar Drenthe voor een bezoek aan een hunebed. Ik ging mee uit nieuwsgierigheid en voor de gezelligheid. Daar aangekomen gingen we ons door middel van aura-reading instellen op de energie van het hunebed. Bij een aura-reading kun je je instellen op het helderziend en heldervoelend waarnemen van een metafysisch energieveld zoals een aura. Om een betere indruk van het hunebed te krijgen, liep ik naar de stenen toe en voelde toen iets bijzonders: de stenen straalden metafysische energie uit die ik met mijn handen kon voelen (zie figuur 1). Sterker nog, voor mijn geestesoog zag ik helderziend hoe er energie van beneden af door de dragende stenen omhoog kwam en vervolgens door de dekstenen heen stroomde. De energie lichtte roodachtig en violet op in de stenen.


Figuur 1: Kennismaken met de stralende stenen van een hunebed (Diever, Drenthe)

Op dat moment besefte ik nog niet hoe belangrijk deze ontdekking voor mij was. Jaren later ging ik bij meer hunebedden de energie voelen en kreeg ik beelden van wat er ooit bij deze magische stenen gebeurd was. Maar toen was ik al een aura-reader met veel ervaring. Een volgende ervaring bij een ander hunebed enkele jaren later, was nog verdergaand. Ik zag middels aura-reading hoe een jonge vrouw in een hunebed ingewijd werd voor een opleiding tot priesteres. Mijn hele beeld van de betekenis van hunebedden kantelde toen ik zag hoe de toenmalige priesters en priesteressen van de Trechterbekercultuur deze hunebedden gebruikten om in trance te gaan. Ik zag dat ze oorspronkelijk niet als grafstenen voor de doden bedoeld waren, maar als stenen voor de levenden. Weer enkele jaren later ging ik opnieuw naar de hunebedden in Drenthe toe om meer te ontdekken over de functie die ze circa vijfduizend jaar geleden hadden, toen ze net gebouwd waren. Ieder verhaal dat ik door middel van aura-reading verkreeg, geeft een inkijkje in het spirituele leven uit de tijd van de hunebedbouwers. Een spiritueel leven dat verrassend diepgaand was en waar wij ook nog iets van kunnen leren in onze tijd! Mijn ontdekkingstocht ging niet alleen naar hunebedden in Drenthe, maar ook naar hunebedden in Duitsland, Denemarken, Portugal en Frankrijk. Want een hunebed is niet iets typisch Nederlands. In grote delen van Europa en zelfs op andere continenten zijn vergelijkbare stenen bouwwerken gevonden. In figuur 2 staat hier een voorbeeld van. Het is een foto van een hunebed uit Amadalavalasa, India. De mensen die in dit hunebed zitten, geven een indruk van de afmetingen ervan.


Figuur 2: Hunebed in India (Bron: Wikipedia)

Blijkbaar moeten de hunebedden voor de bevolking van lang geleden heel belangrijk zijn geweest dat ze deze bouwwerken met tonnen wegende stenen gebouwd hebben. Bouwwerken die zo stevig gebouwd zijn, dat vele nog steeds overeind staan! Gelukkig maar, want daardoor kunnen we meer te weten komen over deze oude cultuur!

Waar gebeurd?
Voor degenen die meer wetenschappelijk aan de slag willen met de informatie uit dit boek zijn er ook interessante onderzoeksmogelijkheden. Een alternatief verklaringsmodel kan worden opgesteld waarin de hunebedden een spirituele functie hadden voor de toenmalige bevolking. Dit model kan worden getoetst aan de hand van de beschikbare informatie over hunebedden en vergelijkbare bouwwerken elders zoals orakels. Denk aan het orakel van Delphi.  Tevens kan dit model nieuwe onderzoeksvragen genereren die uitgangspunt voor verder onderzoek kunnen zijn. Als er voldoende inzicht is verkregen in de energetische kant van hunebedden kan zelfs overwogen worden een kleine ‘proefhunebed’ te bouwen die zowel fysiek als energetisch is!

ISBN boek: 978-94-93071-92-6

 Terug naar Hunebed