Boek Bewustwording van de diepste bron (in bewerking)

Als je de weg van spirituele ontwikkeling gaat zoals in de eerste twee delen van dit boek beschreven is, kun je een gevoel van voltooiing krijgen bij het bewust worden van de zeven energielichamen, het contact met het Hogere Zelf en het innerlijk licht dat daarin vervat is.

Maar wij zitten als mens wonderlijk in elkaar, want iedere innerlijke realisatie blijkt weer een deur te openen naar iets nieuws. Een nieuw gebied van spirituele bewustwording en daarmee van innerlijk gevoel, dat we verder kunnen ontwikkelen en waarin we nog dieper kunnen gaan.

Voor degenen die daaraan toe zijn, biedt dit derde deel van deze trilogie, oefeningen die een overstijgende ervaring mogelijk maken die gaat tot in de diepte van de ziel maar ook tot aan onze Godsvonk, en daar zelfs aan voorbij tot in de Albron. Daarmee wordt de ontwikkelingsweg van dit boek voltooid.

De oefeningen in dit boek zijn door innerlijke afstemming en inspiratie tot stand gekomen ten behoeve van de bijeenkomsten van de kundalinigroep. Dit is een groep healers die eens in de veertien dagen bij elkaar kwam (en komt) voor meditatie en healing. Voorbeelden die in het boek genoemd worden komen grotendeels uit deze groep maar ook uit de vele aura-readingen en -healingen die ik in de loop van de jaren heb gegeven.

Als je je werkelijk gaat afstemmen op de inhoud van de hoofdstukken en de oefeningen gaat doen, kan een bijzonder diepgaand bewustwordingsproces op gang komen. Naast punten van herkenning van het gebodene, kun je nieuwe dingen ontdekken en eigen realisaties hebben als onderdeel van jouw unieke ontdekkingstocht. Ieder hoofdstuk begint met enkele focuspunten zodat je een idee krijgt waar dat hoofdstuk over gaat. Na ieder hoofdstuk staan checkpunten die je kunt gebruiken als hulpmiddel voor je bewustwordingsproces. Het is tevens een uitnodiging om je eigen inzichten en ervaringen op te schrijven. Ze vormen jouw persoonlijke, spirituele biografie.

De uitgave van dit boek is gepland in 2019-2020

►Oefeningen bij ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’