Y10 Healing lendenwervels

Soms kun je last hebben van lage rugpijn, wat best storend kan zijn  omdat je zowel zittend, liggend, lopend als staand daar last van kunt hebben. Remedies liggen niet altijd voor de hand en je kunt er daardoor lang last van hebben. De onderstaande healingmeditatie met behulp van een mudra (zie figuur 1) is gericht op de lendenwervels en het bekken. 

 

Figuur 1: Mudra lendenwervels

Ze kan de doorstroming in de lendenen en het bekken stimuleren en pijn in dat gebied verminderen. Die stimulatie met een mudra werkt via het etherische energielichaam direct door naar het fysieke lichaam. Misschien is deze krachtige healingmeditatie iets voor jou om te proberen. Hieronder staan de stappen uit deze healingmeditatie. De mudra is ontleend aan het boek ‘Mudra’s, gezondheid in onze handen’ van Kim da Silva.  De healingmeditatie is op basis daarvan ontwikkeld.
 
Gesproken meditatie

AudioFile: 

Stappen healingmeditatie
 

1. Gronden
We beginnen met gronden zodat je goed stevig in je lijf komt. We doen dat door wortels voor te stellen vanaf je voeten en je stuit naar het bolvormig centrum van de aarde. Maak die wortels vast aan het centrum van de aarde. Zet er je naam in en de datum van vandaag.
 
2. Mudra lendenwervels instellen
Dan kunnen we nu de mudra doen. Bij je rechterhand houd je je duimtop tegen de binnenrand van je ringvinger nagel (zie figuur 2).

 
Figuur 2: Rechterhand mudra lendenwervels

Bij je linkerhand hou je je duimtop tegen de top van je ringvinger aan (zie figuur 3).


Figuur 3: Linkerhand mudra lendenwervels

Misschien voel je al iets veranderen bij je lendenen waar deze mudra de energetische doorstroming stimuleert. Energie begint daar beter door te stromen. Tegelijkertijd wordt ook een verticaal energiekanaal van je stuit naar je hoofd gestimuleerd en de kanalen door je benen naar je voeten toe.
 
3. Versterking mudra met prana-energie
We kunnen nu met prana, de vitale energie uit de lucht, dit effect versterken. Stel je voor dat er om je heen een oranje waas van druppeltjes is, de prana.  En dat je die oranje waas kan inademen en je er helemaal mee opgevuld wordt waarbij de prana in je oplost. Adem dan weer uit. Doe dit nog een keer en adem dan weer uit. Als je weer de prana inademt stel je je voor dat die ingeademde prana door je armen naar je handen gaat. Dit versterkt de mudra, vooral op de contactpunten tussen je vingers. Nog een keer en daarbij kun je je voorstellen dat de contactpunten oranje gaan oplichten. Adem weer prana in en als je gaat uitademen stel je je voor dat de mudra energie uitzendt naar je lendenwervels. Herhaal dit nog enkele keren.
Het kan zijn dat je dat je dat zelfs voelt bij je lendenwervels: het wordt daar warmer en het voelt energetischer. En ga ermee door waarbij de energie van de mudra bij de uitademing naar je lendengebied gaat. Nog een keer en nog een keer. Laat de energie van je mudra naar je lendenwervels gaan.
Ontspan dan eventjes, maar houd de mudra vast. Voel in je lijf wat deze oefening je doet. Misschien is het warmer geworden bij je lendenwervels, dat je voeten warmer zijn geworden, dat je handen energetischer zijn geworden en dat je rug warmer en energetischer is geworden. Laat dan je handen even los. Voel hoe de energie in je lichaam nog natintelt en doorwerkt, vooral bij je lendenwervels.
 
4. Up-to-date brengen gebied lendenwervels
Zet het gebied van je lendenwervels in het ‘nu’ (de datum erop visualiseren) zodat oude beelden die daar nog zitten kunnen ontladen. Zet ook je naam in dat gebied. Dat helpt om energie van anderen die daaraan mogelijk vastkleeft los te laten komen.
 
5. Hartchakra activeren en inzetten voor healing lendenwervels
Stel je nu voor dat je hartchakra, voor bij je borstbeen, een rondje zo’n 12 -14 cm onder het kuiltje van je hart, licht uitstraalt daarmee activeer je dat chakra. Het is dan een licht van liefde, hartelijkheid en harmonie. Dat er een bundel van licht uit je hartchakra komt, die steeds dieper uit je hartchakra komt. Het hele hartchakra gaat oplichten. Richt nu die bundel op je lendenwervels om die in harmonie te brengen. Straal de hartenergie daar naar toe. Zet nog een keer dat gebied in het nu. Zet ook nog een keer je naam in dat gebied.
 
6. Afronding
Laat dan rustig alle beelden oplossen en laat je hartchakra ook weer tot rust komen. Voel nog een laatste keer hoe het bij je lendenwervels voelt. Als je een probleem mee had kan dat verlichting gegeven hebben. En kom heel rustig terug in het ‘hier en nu’ en uit deze meditatie.
 
Informatie
Deze healing kun je naar behoefte doen. Twee keer per dag bijvoorbeeld ’s morgens of ’s avonds kan voldoende zijn om het lendengebied energetisch enige tijd te ondersteunen. Als je daar zo intensief mee bezig bent, heb je misschien ook al een idee gekregen waardoor je in dit gebied problemen hebt gekregen. Dat kan helpen om die problemen voortaan te verminderen.
Elders op deze website vindt je meer healingmeditaties met behulp van mudra’s:
Y3: Een meditatie met een oormudra
Y5: Een meditatie met een oogmudra
Y6: Energetische zuivering van de ogen
► Y8: Love-multiplier mudra
 
Navigatie

► Verder naar Y11 De energie ervaren van een gebedshouding
► Terug naar Y9: Geheugenzuivering en -healing
► Terug naar Mijlpaal Y: Het wonder van het etherische energielichaam
► Terug naar Start Pelgrimstocht Innerlijk Licht

Verklarende woordenlijst