Boeken en hyperlinks

Er zijn een aantal boeken beschikbaar in de boekwinkel of online die interessant voor je kunnen zijn als je geïnteresseerd bent in kundalini-energie, healing en spirituele ontwikkeling.
Hieronder volgen een aantal 'bronnen' die mogelijk interessant voor je zijn: boeken, testen en een filmpje. Ze zijn voorzien van een kort persoonlijk commentaar. Dit is een groeilijst, al doende zullen er bronnen bijkomen. Met dank aan Desirée Helder voor het verzamelen en bespreken van literatuur en andere bronnen.

Lees verder:
Van origine Nederlandse boeken en andere bronnen
►Van origine buitenlandse boeken en andere bronnen

Of:

Hyperlinks over kundalini-energie en spirituele ontwikkeling

Op het gebied van kundalini-energie en spirituele ontwikkeling is veel informatie op het internet te vinden. Zowel over persoonlijke ervaringen als specifieke zienswijzen en filosofieën. Ook worden er testen, cursussen en discussiefora aangeboden 

Wat is zinvolle informatie?
Realiseer je dan dat het voor praktisch iedereen een uitdaging is om op hun weg van spirituele ontwikkeling na te gaan wat de waarde van iets nieuws voor hen is en wat niet. Je kunt je innerlijk gevoel raadplegen en je gezond verstand, en er ook met anderen over praten. Liefst met mensen die niet meteen met hun mening naar voren komen maar goed kunnen luisteren en je helpen je eigen mening te vormen ook al verschilt die van de persoon in kwestie.

Op deze website staan alvast een aantal verwijzingen om je verder te oriënteren:
►Links over kundalini-energie
►Links over spirituele ontwikkeling

Of

► Neem contact op