Feedback stap 9 per vraag

Feedback per vraag

Per vraag staat tussen haakjes aangegeven hoeveel mensen ja, nee of misschien hebben geantwoord. Bij de vraag staan reacties van proeflezers

1 Lukte het je te ‘gronden’? ja(16)/nee/misschien(1)

– Ik ben zelf vrij bekend met gronding en energie laten stromen en in mijn lichaam voelen. Maar anderen hebben hier mogelijk meer tijd voor nodig.

Vraag proeflezer: Ik ben nieuwsgierig naar het naam en datum zetten op alles… Is dit om meer contact te maken met het nu, het moment?

Mijn feedback op deze vraag: door je naam op je gronding of kleine kamertje te zetten versterk je de eigenheid ervan en kan energie van anderen die mogelijk stoort welvloeien. Door de datum ergens op te zetten zorg je dat de energie in het ‘nu’ staat en geen oude geladen herinneringen de overhand krijgen.

Mijn algemene feedback: Fijn als je je bij deze meditatie goed hebt kunnen gronden. Daardoor kan je veel beter en gerichter de andere stappen doen zonder dat je wegzweeft of je meditatieve indrukken vaag worden.

2 Lukte het aarde- en kosmische energie te laten stromen?         ja(16)/nee/misschien

– Het gebruik van het zuiverende vlammetje in de verschillende stappen is nieuw voor me. Daarom wat aarzelend… ik doe de meditatie nog een paar keer opnieuw

Mijn feedback: Met het laten stromen van aarde- en kosmische energie zuiver je je energiesysteem en kom je gemakkelijker in een meditatieve staat. Als je het vlammetje gebruikt hebt om storingen te transformeren naar neutrale energie heb je jezelf extra kunnen zuiveren. Door die zuivering kan je innerlijke waarneming helderder worden.

3 Lukte het je het kamertje in je hoofd  schoon te maken?  Ja (13)/nee(1)/misschien(2)

-Toen ik een derde keer deze meditatie deed, zag ik wel een kamertje: lege ruimte, maar meer niet. Ik heb wel alle muren voorzien van de datum en mijn naam.

Mijn feedback: Het je voorstellen van een kamertje in het centrum van je hoofd en dat zuiveren kan je hoofd helderder maken en je innerlijks waarneming beter. Dit kamertje heeft veel te maken met de werking van je zesde chakra oftewel je derde oog, dus met het innerlijk zien.

4 Lukte het je hartchakra te activeren?       Ja(14)/nee/misschien(1)

Geen specifieke reacties

Mijn feedback: Door je hartchakra te activeren, activeer je de liefdeskrachten in je en daarmee je hogere spirituele vermogens. Dat helpt om bewust contact met je ziel te maken. Je opent daarmee jezelf voor bewust contact met je gevoelsziel.

5 Lukte het om diep in jezelf af te dalen?    Ja(13)/nee/misschien(2)

-Ja en volgens mij ging ik veel dieper dan alleen mijn fysieke lichaam.

Mijn feedback: Door je hartchakra te activeren, activeer je de liefdeskrachten in je en daarmee je hogere spirituele vermogens. Dat helpt om bewust contact met je ziel te maken. Je opent daarmee jezelf voor bewust contact met je gevoelsziel.

6 Lukte het een beeld te krijgen van je gevoelsziel?            Ja(10)/nee(2)/misschien(4)

-Ik merkte dat ik rustig en vredig werd en mij heel goed bewust werd van mijn lichaam, m.n. mijn buik. Ik vond het moeilijk om IN die bol van de gevoelsziel te gaan zitten, het hielp als ik die bol geleidelijk vergrootte tot een grote skippy bal. Ik merkte dat zich in dat gebied nog oude pijn heeft vastgezet, ik merk dat ik voortdurend de neiging heb mijn navelgebied naar binnen te trekken, samen te trekken. Toen ik liefdeslicht vanuit mijn hart naar mijn gevoelsziel stuurde, merkte ik lichamelijk dat mijn darmen op die plek gingen borrelen en dat er wat meer ontspanning en ruimte kwam in dat gebied. Ik denk dat deze meditatie voor mijn gevoelsziel heel goed is, dat ze nog veel achterstallige liefde nodig heeft. En het goede nieuws is, dat ik die haar zelf kan geven! Ik heb nog geen wonderlijke ervaringen gehad bij het contact met mijn gevoelsziel, maar wie weet, komt dat in de toekomst nog.

-Was niet te pakken, wel aanwezig.

-Als een witte bal. Bijzonder.

Mijn feedback: Verschillende mensen kunnen verschillende beelden krijgen van de gevoelsziel. Misschien zag je een zacht lichtende bol ter hoogte van je buikgebied. Of een wazig gebied of nog iets anders. Als je er vanuit je hartchakra innerlijk ‘hallo’ naar zegt maak je een gevoelsverbinding, dat helpt om duidelijker te voelen of dit je diepste kern is. Het visualiseren van een transparante bol in je buikgebied is een goed hulpmiddel om beter afgestemd te raken op je gevoelsziel.

7 Lukte het om een indruk te krijgen van de gevoeligheid van je gevoelsziel? Ja(10)/nee(1)/misschien(2)

-De ziel met de handen aanraken was ook totaal nieuw…

-Indruk gevoeligheid: Het veerde mee. Ik kon het indrukken

Vraag van proeflezer: -Ik begrijp niet helemaal het verschil met de gevoelsziel en de ziel? Ik begrijp dat nu als het deel van mijn ziel dat voelt, sensaties heeft, tastbaar is of waar ik een visueel beeld bij kan hebben…?

Mijn reactie op deze vraag: Dit is een heel interessant punt. We hebben een kernziel in het gebied boven onze aura maar daar innig mee verbinden (met nog een aardse polariteit onderaan onze aura). Maar bij het incarneren dalen zieledelen uit deze kernziel af (zie stap 8) en vormen een energielichaam. Dat zieledeel dat ter hoogte van onze buik zit is de gevoelsziel, kern van ons emotionele energielichaam dat veel te maken heeft met onze persoonlijkheid.

Mijn feedback bij vraag 7:

Als je een beeld hebt van je gevoelsziel op je innerlijk scherm kun je proberen dit in gedachten heel voorzichtig en liefdevol aan te raken met je handen. Dat kan je een indruk geven van de gevoeligheid van dit gebied. Het kan je doen beseffen wat voor iets bijzonders je in je hebt.  Misschien voelde dat gebied nog te kwetsbaar om aan te raken. Forceer het dan niet. Als je meer vertrouwd raakt met dit innerlijke gebied zal het later waarschijnlijk wat gemakkelijker gaan.

8 Lukte het een gevoelsindruk te krijgen van bezieling?                Ja(8)/nee(2)/misschien(4)    

– Indruk bezieling: Ja, mijn werk en hobby’s geven/ geven mij meer energie. Het activeert mij.

Mijn feedback: Het je gevoelsmatig verplaatsen in het zielengebied zal je misschien niet in één keer lukken. Soms is het ook beter dit in een aantal sessies op te bouwen. Maar dan kun je ook steeds verder dit gebied verkennen. Door je in te stellen op bezieling kun je voelen wat voor stuwende krachten in je ziel wakker worden als je je bezield voelt.

9 Lukte het een indruk te krijgen van het licht van liefde in je ziel?  Ja(9)/nee(1)/misschien(3)

-Indruk licht van liefde: Ja, een en al wit licht.

Mijn feedback: Bij het ervaren van liefde kan er iets bijzonders in je gebeuren. Ergens kan dit gevoel van  liefde in je resoneren. Bij deze meditatie kun je ervaren dat de ziel daarbij belangrijk is. En dan vooral de kern van de ziel waar je Godsvonk zit, je diepste innerlijke bron. Alsof het goddelijke in je resoneert met je liefde.

Extra: Welke score heb je en wat betekent dat?

Naar tussenstap 9 naar 10

Terug naar stap 9

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *