Aura-reading over de wonderbaarlijke opwekking van Lazarus

Waarom een aura-reading van Lazarus?

Een aantal keren merkte in gesprek met andere spiritueel geïnteresseerden dat als het over de bijbelse figuur Lazarus ging er verwarring was: is hij door Jezus uit de dood opgewekt of was hij niet echt dood? Ik heb er de bijbeltekst (Johannes 11: 1 tot 11: 54) op nagelezen en daar kom ik dezelfde verwarring tegen. Jezus zegt eerst dat Lazarus ingeslapen is en wat verderop zou hij gezegd hebben dat hij dood is. Hoe zit het nu precies? Verder wordt in het verhaal over Lazarus vermeld dat toen Jezus hoorde dat zijn vriend Lazarus erg ziek was, hij niet meteen naar hem toeging, maar rustig een paar dagen wachtte. Onderweg naar Lazarus toe komt hij Martha (zus van Lazarus) tegen die hem aanspreekt en zegt dat Lazarus (haar broer) al vier dagen dood is. Even later komt hij Maria tegen (andere zuster van Lazarus) en samen gaan ze naar het graf van Lazarus. Hij is bijgezet in een grot waar een grote steen de ingang afsluit. Jezus vraagt om de steen weg te zetten en roept dan luid om Lazarus. Die verschijnt even later, nog gehuld in zijn grafdoeken.

De opwekking van Lazarus, geschilderd door Carl Bloch (1870)

Jezus zegt dat de doek om zijn hoofd moet worden afgenomen en hij weggebracht moet worden. Tot zover het bijbelverhaal. Het moment van deze opwek­king van Lazarus is mogelijk niet toevallig. Het wordt wel als een voorteken gezien van Jezus’ eigen verrijzenis uit de dood.

De aura-reading van de opwekking van Lazarus

Ik ga me instellen op een aurareading van Lazarus en richt me daarvoor op de Christ-Force energie. Een hele prettige, transparante energie die Jezus na zijn kruisdood op aarde heeft achtergelaten als steun voor de mens op aarde. Een energie die nog steeds aanwezig is en een helende kracht heeft. Door me te richten op deze energie krijg ik beter toegang tot gebeurtenissen uit het leven van Jezus en in dit geval de opwekking van Lazarus.

Ik krijg het beeld van Jezus die op weg is. Hij heeft gehoord van Lazarus en voelt dat het nu de tijd is om naar hem toe te gaan. De mensen die met hem meelopen, praten over Lazarus en denken dat hij dood is. Dan heeft Jezus een ontmoeting met een vrouw, waarschijnlijk Martha die in de bijbel genoemd wordt. Ze vertelt hem dat Lazarus dood is. Jezus voelt tegelijkertijd wat de echte toestand van Lazarus is. Als de vrouw weer weg is, is Jezus in gesprek met mensen om hem heen, waaronder zijn leerlingen die zich Lazarus herinneren als een goed mens. Jezus voelt dat het ogenblik om verder te gaan, nog niet gekomen is. Dan komen weer andere mensen aangelopen. Ze vertellen hem over het graf van Lazarus. Ze vinden het jammer dat Jezus te laat is gekomen. Een vrouw komt aangelopen die hem dingen zegt over Lazarus (mogelijk Maria). Dan voelt Jezus dat het moment gekomen is om verder te gaan. Ze lopen verder en om hem heen zijn allerlei gesprekken. Ook klinkt het verwijt dat hij niet eerder gekomen is om Lazarus te genezen. Jezus ziet voor zijn geestesogen dat de geest van Lazarus boven zijn lichaam zweeft én verbonden is met dat lichaam door een doorzichtig koord (ook wel fluïdekoord of zilveren koord genoemd, de gevoelsverbinding tussen het stoffelijke en geestelijke lichaam). Dat betekent dat hij nog niet dood is, maar bewusteloos. Jezus zuivert op afstand de geest-lichaam verbinding zodat het geestelijk energielichaam weer in zijn fysieke lichaam kan komen. Ook lijkt daarbij op lichamelijk niveau een genezingsproces plaats te vinden.

Naar het graf van Lazarus

Jezus voelt dat het moment voor actie is aangebroken en gelast dat de steen voor het graf wordt weggezet. Dat wordt gedaan en Jezus roept met luide stem de naam van Lazarus en dat hij moet komen. Even later verschijnt Lazarus met zijn grafdoeken nog om hem heen. Jezus zegt dat ze het doek dat om zijn hoofd zit er moeten afhalen zodat Lazarus weer vrij kan ademhalen en kan zien. De aanwezigen zijn met stomheid geslagen. Het lijkt voor hen of Lazarus uit de dood is opgestaan en ze hebben gezien dat Jezus dit wonder heeft bewerkstelligd. Jezus zegt dat Lazarus moet worden meegenomen naar huis, wat ook gebeurt. Lazarus is zelf nog diffuus van het hele gebeuren. Hij voelt zich wonderlijk licht en levend, maar ook verward: wat is er toch allemaal gebeurd? Hij wordt weggeleid waarbij de grafdoeken rondom zijn benen alvast wat worden losgemaakt.

Opwekking van Lazarus. Schilderij Vincent van Gogh (1890) geïnspireerd door een ets van Rembrandt uit 1632

Even kijkt hij Jezus in de ogen en is blij hem te zien. Hij voelt hoe de blik van Jezus hem een gevoel van kracht geeft en de uitstraling van Jezus gaat als een licht door hem heen. Teruglopend komt blijheid in hem omhoog dat hij nog leeft en zich lichamelijk weer beter voelt. Ergens, heel diep in hem, heeft hij het gevoel hij dit zo moest gebeuren. Lazarus heeft een onwankelbaar geloof in Jezus als het licht, als de zoon van God, als het licht dat uitstraalt boven iedereen, als een licht van enorme betekenis voor de mensheid op aarde.

Hoe het verder met Lazarus ging

In Wikipedia staan verschillende verhalen over hoe het later met Lazarus is gegaan. Volgens een overlevering op het eiland Cyprus vluchtte Lazarus na zijn ‘opwekking uit de dood’ en na de kruisdood van Christus daar naartoe, omdat hij de stellige indruk had dat de hogepriesters hem naar het leven stonden. Hij vestigde zich in een plaats op Cyprus waar zich nu de havenstad Larnaca bevindt. Weer een ander verhaal vertelt over een boottocht naar Frankrijk samen met zijn zusters Martha en Maria. Toen ik me via aura-reading instelde op het verdere leven van Lazarus kreeg ik enkele beelden uit zijn verdere leven.

De kruisdood van Jezus greep hem aan. Dat mensen deze man, dit stralende licht vol liefde, konden vermoorden! Al voor zijn ziekte die tot zijn bewusteloosheid leidde, was Jezus in zijn beleving het licht. Na zijn genezing werd dit alleen maar sterker en vertelt hij overal over wat hij met Jezus heeft meegemaakt. Nadat Jezus ter dood gebracht was, werd hij voorzichtiger, maar bleef het verhaal van Jezus vertellen en dat hij de zoon van God was. Lichtende figuren (engelen, spirituele gidsen) staan hem daarin bij. Hij gaat daarna op reis, naar Cyprus waar hij zijn predikingswerk voortzet. Uiteindelijk krijgt hij na veel gesprekken en prediking een kleine geloofsgemeenschap bij elkaar. Hij moet veel moeite doen om die gemeenschap voort te zetten. Af en toe komen er bezoekers uit Palestina die de Christus nog gekend hebben  en daarmee de geloofsgemeenschap versterken. Die gemeenschap breidt wat uit, maar er is ook gevaar van de overheid die de gemeenschap onder druk zet. Ze moeten uitkijken om niet vervolgd te worden. Lazarus reist verder om zijn boodschap te verbreiden en gaat naar een paar andere eilanden in de richting van de huidige Turkse kust. Ook daar is hij actief met het onder de aandacht brengen van de boodschap van Christus. Hij wordt ouder en ouder en keert op een bepaald moment weer terug naar Cyprus. Hij moet daar voorzichtig zijn om niet meteen herkend en opgepakt te worden. Hij kan bij een oude vriend overnachten en hoort daar wat er intussen gebeurd is. De Christengemeenschap heeft het moeilijk door vervolgingen vanuit de overheid. Zijn aanwezigheid geeft weer een nieuwe impuls aan die gemeenschap. Men is onderling solidair en helpt elkaar en leeft met een eenvoudig soort geloof in de Christus als degene die licht komt brengen op aarde. De verhalen van Lazarus uit eigen ervaring met de Christus versterken de gemeenschap. Als hij tenslotte overlijdt is de gemeenschap beter geworteld op het eiland en staat in contact met Christusgemeenschappen op andere eilanden in de buurt en in Palestina.

Kende Lazarus Jezus eigenlijk?

In de bijbel wordt hij een vriend van Jezus genoemd. Als ik me erop instel via een aura-reading zie ik inderdaad dat ze elkaar verschillende keren ontmoet hebben voorafgaand aan zijn wonderbaarlijke genezing. Voor Lazarus waren dat heel prettige ontmoetingen waarin hij vervuld werd van licht. Ze hadden diepzinnige gesprekken over het leven, de hemel, hoe belangrijk het was je hart te openen naar medemensen en in het contact met medemensen zelfbewust maar ook begrijpend te zijn. Voor Jezus waren dit ook belangrijke gesprekken. Hij zag dat Lazarus één van de mensen was die speciaal geïncarneerd waren om zijn boodschap te ondersteunen. Met Lazarus kon hij diepgaande gesprekken voeren. En bij Lazarus was zijn innerlijk gevoel zo ontwikkeld dat hij een diepgaand gevoelscontact kon hebben.

Schijndood

Jozef Rulof een trance medium uit de vorige eeuw die als zodanig actief was tussen circa 1930 en 1952, heeft zijn inzichten in een serie bijzondere boeken vastgelegd. Hij antwoordt op vragen van mensen over Lazarus dat hij niet echt dood was maar schijndood. Hij zegt het volgende daarover: “Ook Lazarus beleefde de schijndood, of Christus had hier niets kunnen doen. Straks, wanneer de geleerden de ziel, de geest en het astrale leven kennen, wordt alles anders. Dan behoeft de mens niet weg te rennen van een graf, omdat de gestorvene opstaat, want de dokter weet dan, wanneer de mens schijndood is en dan is er van begraven geen sprake!” (Rulof.nl)

Op de website van Rulof.nl wordt uitgelegd wat schijndood is: ‘Schijndood is een lichamelijke stoornis waarbij geen hartslag of bloedsomloop meer wordt waargenomen. In die zin verschilt schijndood met een toestand van coma waarbij nog wel een hartslag en bloedsomloop aanwezig zijn. Een schijndode kan ‘dood’ verklaard worden door het gebrek aan waarneembare lichaamsfuncties. Een schijndode kan echt overlijden maar ook weer wakker worden. Dit komt omdat de schijndood als een zeer diepe graad van slaap beschouwd kan worden.”

Wat betekent de naam Lazarus?

Lazarus is de Latijnse versie van het Griekse ‘Lazaros’. Dat is weer afgeleid van het Hebreeuwse ‘Eleazar’, wat betekent ‘God heeft geholpen’.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *