06 Boten bij de piramide: De vier richtingen op aarde

Hoe beschouw je jezelf: als een koele noordeling, een gepassioneerde zuiderling, iemand die sterk naar buiten gericht is op contact met mensen, zoals in de Westerse wereld vrij normaal is, of iemand die wat meer naar binnen gekeerd is, misschien wel een hang heeft naar het Oosterse occultisme?  Of heb je van al die vier types iets in je?
Waarschijnlijk niet zonder reden, associëren we mensentypes zoals hierboven genoemd, met de vier hoofdwindrichtingen op aarde. Denk maar eens hoe anders we mensen uit Scandinavië vergeleken met mensen uit Italië ervaren. Of Amerikanen versus Indiase mensen. Dit is het onderwerp van deze fase van de inwijdingstocht. Een fase die te maken heeft met de bootschachten en de bouwpakketten voor boten daarin, die onderzoekers gevonden hebben, verborgen onder het woestijnzand aan de rand van de Grote Piramide.

Figuur 6.1: Plattegrond van het Gizeh piramidecomplex. Aan de oostkant van de Grote Piramide zijn twee bootschachten te zien als verticale streepjes.
 
Iets van richtinggevoeligheid kunnen we ervaren in een meditatie waarbij we ons in gedachten verplaatsen op de aarde. Naar het noorden gaand kunnen we ons denkvermogen gestimuleerd voelen maar niet onze emoties en expressieve kant, die kant lijkt zelfs wat minder te worden vergeleken met Nederland. We kunnen ons dan een ‘koele noordeling’ voelen.

Figuur 6.2: De vier hoofdwindrichtingen op een kompas
 
Gaan we in gedachten naar het westen dan kunnen we het gevoel krijgen tussen de mensen te zijn, in interactie met de mensen. We worden wat extraverter, meer naar buiten gericht. Naar het zuiden gaand, kunnen we proberen een indruk te krijgen de impulsen en het gedrag dat dat oproept. We kunnen ons levendiger gaan voelen, onze passie en expressieve vermogens komen meer naar voren. Naar het oosten wordt het weer anders, dan kunnen we ons meer naar binnen gekeerd voelen, ons innerlijk leven komt wat meer in ons bewustzijn. Zo kunnen we dus zelf ontdekken wat de vier hoofdwindrichtingen op aarde voor ons kunnen betekenen. Overigens is dit een meditatie gericht op het noordelijk halfrond niet op het zuidelijk halfrond waar sprake is van een andere situatie.
 

De persoonlijke gerichtheid in relatie met de vier windrichtingen

Maar zijn dit de hoofdbetekenissen van de vier windrichtingen of hebben die nog meer betekenissen? Als we de piramide als persoonlijke inwijdingsweg betreden gaat het om wat deze richtingen voor ons als persoon te betekenen hebben. De zijkanten van de piramide lopen van het grondvlak tot de top waarbij iedere laag een evolutiestadium van de mens op aarde voorstelt. Dat zou kunnen betekenen dat gedurende de gehele menselijke evolutie op aarde de vier richtingen onverminderd belangrijk zijn.
Blijkbaar verwijst ieder van de vier windrichtingen op aarde tevens naar een menselijke gerichtheid: verstand of emoties, uiterlijk of innerlijk gericht, zie figuur 6.3.

Figuur 6.3 De vier hoofdwindrichtingen op aarde in relatie tot kanten van de mens

Het hele energiesysteem van de draaiende aarde lijkt dus bij ons mensen op specifieke manieren door te werken. Ze stimuleert om die vier kanten in ons tot ontwikkeling te brengen en gezien de afmetingen van de piramide zijn ze waarschijnlijk allen even belangrijk. De plek waar we geboren worden op aarde en opgroeien is waarschijnlijk niet onbelangrijk voor de richting waarin we ons ontwikkelen. Dat zou kunnen betekenen dat als we geboren worden in een wat zuidelijker gebied er meer ‘passie’ in ons leven kan zijn. Meer naar het noorden zouden we bedachtzamer kunnen worden. In ’t westen wat meer naar buiten gericht en meer naar het oosten meer innerlijk gericht. Fascinerend idee nietwaar?
 
Energie-ervaring in het noorden (Zweden) en het zuiden (de Canarische eilanden)

Net toen ik bezig was de tekst voor dit hoofdstuk te bewerken maakte ik een reis naar Zuid-Zweden. Daar aangekomen stelde ik me een aantal keren in op de energie aldaar om de relatie met de plek ervan te ervaren. Hieronder enkele dagboekaantekeningen:
 
Aankomst in Växjö, Zuid-Zweden:
Ik voel hier de rust en uitgestrektheid van een groot land. Als ik me op de energie van dit gebied instel, geeft het me het gevoel van een helder hoofd, helder kunnen denken en daar een soort soepelheid in hebben.
De omgeving van Amsterdam en Schiphol waar ik net vandaan kom, was het veel intenser, heftiger en drukker. Als ik me hier naar het zuiden richt voelen emoties veel vloeiender aan dan in Nederland. Instellen op het Westen geeft me de associatie van een zakengesprek. Bij het instellen op het oosten lijkt het alsof ik melodieuze liederen hoor zingen uit een verre tijd.
 
Later die week maak ik een grote wandeling langs een meer in de omgeving en richt me op de natuurenergieën van de planten en bomen rondom het meer.
Ik word verrast door de zachtheid ervan, even denk ik dat er iets mis is met mij of met de planten want ik mis de uitstralende energie zoals ik die van de planten in Nederland ervaar. Maar dan voel ik hoe heerlijk zacht, loom bijna en toch met schittering de levensenergieën hier door de planten en bomen heen stromen. Alsof ze loom bewegen in de avondzon, terwijl het ochtend is! Zo verschillend van de Canarische eilanden. Midden in de winter was ik enkele jaren geleden een week op vakantie in La Palma een subtropisch eiland in de Atlantische oceaan. Er heerste een rustige wat stille, maar ook aparte sfeer op dit eiland. Midden in de winter was het daar toch nog 20 – 21º C. Maar toen ik me instelde op de energie van de planten achter ons appartement veranderde het rustige beeld. Het was bijna of ik besprongen werd door de natuurenergieën, zo heftig had ik dat nog niet eerder meegemaakt. Ik ging me eerst energetisch beter beschermen alvorens ik opnieuw de energieën ging voelen. Weer kreeg ik hetzelfde beeld en ook de dagen erna: de natuurenergieën waren hier heftig, veel heftiger dan in Nederland. Iets wat ik later ook merkte in de tropen.
Hangt dit samen met het energetisch Noorden en Zuiden? Mogelijk.
Geboren worden op een bepaalde plek op aarde lijkt het energielichaam te ‘polariseren’: te richten naar de plek in het aardse, metafysische energieveld. Als ik me daarop instel zie ik hoe het snel na de geboorte verhuizen naar een andere plek op aarde tot een andere polarisatie kan leiden. Van de oude polarisatie lost dan het een en ander op, maar een deel blijft nog zitten. Een nieuw programma van polariteit in het aardse energieveld bouwt zich dan weer op. Mogelijk dat veel verhuizen op aarde iets bewegends geeft aan iemands energiesysteem. Je hebt ‘zigeunerbloed’ gekregen: je voelt je nergens meer thuis en blijft steeds maar rondtrekken.

 
Op welke plek we ook geboren worden op aarde, we hebben met alle vier de hoofdwindrichtingen te maken. We zullen de kwaliteiten van alle vier de richtingen moeten ervaren en ontwikkelen om die een plek te geven in ons leven. Bij onze tocht door het leven komen we ze alle vier tegen en zullen we ermee moeten leren omgaan. Alle vier de kanten bevatten ook hun uitdagingen: een teveel op het westelijke aspect gericht zijn, kan tot oppervlakkigheid leiden, teveel op het oostelijke aspect gericht zijn tot wereldvreemdheid, teveel op het Noorden tot gevoelsarm zijn en teveel op het zuiden kan ons tot een speelbal van emoties maken.
 

Ook het zonlicht…?

Iedereen die met een vliegtuig wel eens grote reizen heeft gemaakt, kan gemerkt hebben hoe anders de kwaliteit van het zonlicht is in het zuiden van Europa vergeleken met het noorden. Zelf merkte ik dat toen ik eind april aankwam in Griekenland en ’s morgens last kreeg van mijn ogen door het felle zonlicht. Pas na een aantal dagen werd dat beter en raakten mijn ogen aangepast. Terug in Nederland was ik verbaasd over de bleekheid van het licht en de groene kleuren van de bladeren en miste ik de intensiteit van het Griekse zonlicht. Na een aantal dagen was ik wel weer gewend, maar ik vroeg mij wel af in hoeverre het zonlicht ons temperament beïnvloedt.
Volgens Rudolf Steiner[1], grondlegger van de antroposofie,  past de mens zich ook in dit opzicht aan, aan zijn omgeving. Hij zegt daar onder andere het volgende over:
“Zuiderlingen, die direct de uiterlijke werking van de zon ondergaan, worden levendig in hun gebaren en worden ook spraakzaam; zij ontwikkelen een welluidende taal omdat bij deze mensen de warmte die zij innerlijk ontwikkelen samenhangt met die daarbuiten wordt ontwikkeld. Noorderlingen worden zwijgzaam omdat ze de lichaamswarmte die hen kan impulseren, bij zich moeten houden. Kijkt u maar eens naar zulke noorderlingen. Zij staan bekend om hun zwijgzaamheid; zij zitten hele avonden bij elkaar zonder dat ze de behoefte hebben veel te zegen. De een vraagt iets, de ander antwoordt na een uur of twee met nee of ja – of pas de volgende avond. Dit hangt absoluut samen met het feit dat deze noorderlingen genoodzaakt zijn innerlijk sterke impulsen in zichzelf te bewaren voor het produceren van warmte, omdat ze de warmte niet van buiten krijgen.
Dit is een voorbeeld van wat je, al in natuurlijk opzicht, aanpassing van de mens aan de uiterlijke omstandigheden kunt noemen.”
 

De levenszee

Bij deze volgende fase van de inwijdingstocht staat de metafysische ruimte in de Grote Piramide centraal, en dan met name het grondvlak. Dit grondvlak is 5,3 hectare groot en laat zich als een groot intern plein zien. Ter vergelijking: het grondvlak is ruim 10 voetbalvelden groot! De vier zijkanten zijn met een ongelooflijke precisie (meer dan een tiende graad nauwkeurig) op de vier hoofdwindrichtingen gericht. De afmetingen en de precisie zijn zodanig dat het maar de vraag is of we dit met moderne middelen in deze tijd zouden kunnen bouwen!
De piramide reflecteert in zijn zijkanten niet alleen de vier hoofdwindrichtingen maar bevat ook de esoterische betekenis ervan. Astraal verborgen in de zijkanten zijn de vier menselijke ontwikkelingsrichtingen te vinden.
In het astrale grondvlak van de piramide zijn aan de rand enkele traptreden naar boven naar de buitenrand van de piramide. Op een symbolisch niveau kan hier, om de piramide heen, het menselijk leven als navigerend op een levenszee ervaren worden. Door je daarop meditatief te richten kan voor je geestesoog een boot verschijnen waarmee je twee keer een tocht kan maken. Eerst als kind en dan als volwassene. Als kind wordt de boot geleid maar als volwassene moet je proberen de boot zelf te sturen en dat is niet altijd zo gemakkelijk. In de beelden die je bij deze reis krijgt kun je je leven, voor zover dat met één van de energetische richtingen op aarde te maken heeft, symbolisch ervaren. In het nu volgende verslag van de inwijdingstocht gaat Jezus maar één keer per hoofdwindrichting een boottocht maken op de levenszee.
 

Het plein van de vier windrichtingen

In de ondergrondse Passage heeft Jezus de uitdagingen van de slaap en de droom overwonnen. Hij voelt dat zijn weg verder omhoog gaat, en met zijn droomlichaam gaat hij door de lucht terug naar de noordkant van de piramide. Hij focust op de plek waar hij eruit gekomen is, vindt die met enige moeite en gaat de Grote Piramide weer in. Toch gaat hij niet door de lange gang weer naar beneden, maar voor zijn geestesoog wordt een grote ruimte zichtbaar, alsof de piramide ineens hol is. Een plein wordt zichtbaar dat het grondvlak van de piramide vormt en hij gaat naar het centrum van dat plein.
Dan wordt zijn aandacht getrokken door een zijkant van dit plein, de noordkant van de grote piramide. Hij krijgt het gevoel alsof de levenszee hem trekt en roept. Hij loopt naar de noordkant van het plein en voelt dat hij de uitdaging daar aan moet gaan.
 

De noordelijke richting

Bij de rand van het plein aan de noordkant is een trap omhoog over de volle breedte van de zijkant van de piramide. Hij loopt de vier treden omhoog en ziet daar een boot liggen met roeispanen. “Waar wil je heen?” wordt er gevraagd. “Ik wil naar het land van mijn dromen. Daar waar mijn hemelse vader wil dat ik naar toe ga om de mensheid meer licht te brengen”.
“Stap in” hoort hij. Hij stapt in en voelt bijna meteen twee roeispanen in  zijn handen, respectievelijk links en rechts. De boot is al los van de oever en Jezus moet meteen in volle actie om de boot te sturen. Hoge golven komen eraan: de oppositie die hij tegen zal komen van mensen. De argumenten die ze bedenken om hem weg te krijgen, hem voor bedrieger uit maken en in een kwaad daglicht te stellen. Hij moet zowel geestelijk als mentaal zijn krachten inzetten om de boot op koers te houden. Zijn gedachten over het doel van de reis zijn daarbij zijn leidraad, zijn kompas, ze geven hem  de gerichtheid om naar dit doel toe te koersen. Weer komen hoge golven: de tocht is niet gemakkelijk en waakzaamheid blijft nodig. Dan ziet hij de schittering van de zon op het water dat nog steeds in beweging is. Hij voelt dat hij met zijn bootmissie naar het noorden, zijn doel uiteindelijk zal bereiken: ‘Het licht en de gedachten aan liefde en vrede zijn ingedaald in een groep mensen’. Hij koerst nu weer terug naar de ‘noordoever’ van de piramide. Daar aangekomen stapt hij uit en loopt terug naar het centrum van het vierkante piramideplein. Is zijn missie volbracht?
 

De westelijke richting

Nee, zijn missie hier is nog niet volbracht, want opnieuw wordt hij aangetrokken door de levenszee rondom de piramide, maar nu aan de westkant. Ook hier wacht een boot waar hij instapt en komen hem zware zeeën tegemoet: de interactie met mensen bij de realisatie van zijn missie zal niet moeiteloos verlopen. Hij voelt dat golven van sarcasme, venijn en zelfs haat op hem afkomen. Mensen willen hem onderuit halen, willen tegen hem samenspannen en belachelijk maken. Maar hij weet met veel moeite de boot er toch doorheen te koersen. Daarna ziet hij ook hier de zon op het water schitteren: ‘een groep mensen voelt dat het echt is wat hij komt brengen en zullen daar ook voor gaan’.
 

De zuidelijke richting

Terug op het piramideplein trekt de zuidkant van de piramide hem aan. Als hij aan de zuidkant op de boot stapt en de roeispanen vastpakt, voelt hij golven emotie door hem heen gaan. De zee kolkt en draaikolken verschijnen in het water dat lijkt te koken van beroering. Hij voelt hoe mensen proberen met al hun kracht van passie en emotie hem onderuit te halen. De emoties lopen daarbij hoog op. Weer heeft hij al zijn energie nodig om innerlijk gelijkmoedig te blijven en door de woeste golven te navigeren. Uiteindelijk breekt ook hier de zon door: ‘een groep mensen zal de passie voor het licht en het verkondigen daarvan hebben ontwikkeld’. Hij gaat weer terug naar de piramide, loopt naar het centrum van het plein en voelt dat hij ook nog naar de oostkant moet.
 

De oostelijke richting

In het duister ligt daar een boot te wachten: ‘ook de innerlijke mens zal hij moeten bereiken’ komt in hem op. Hij stapt in de boot en pakt de roeispanen. Door het halfduister kan hij de zee niet goed zien maar voelt wel verraderlijke stromingen in het water. Hij realiseert zich dat veel mensen met hem zullen meepraten en instemming zullen veinzen, maar naar binnen toe heel anders denken, hem zullen verraden als het uitkomt, zullen roddelen achter zijn rug en het eigenlijk onzin vinden wat hij zegt. Hij laat zich niet van de wijs brengen door de misleidende stromingen in het water en houdt zijn boot op koers met zijn innerlijke intentie. Dan breekt ten slotte het maanlicht door de wolken en verlicht de golven. Jezus realiseert zich dat zijn boodschap een groep mensen zal bereiken die zeggen wat er in hun hart is en zijn boodschap erkennen en zich aangeraakt voelen door zijn licht. Jezus stuurt de boot terug naar de oostkant van de piramide en stapt uit.
 
Hij heeft nu de vier windrichtingen in zijn levenszee kunnen bedwingen, hoe hoog de golven ook gingen en hoe verraderlijk de stromingen ook waren. Hij heeft het gevoel de mens tegemoet te kunnen treden met zijn missie, hoe verreikend die ook is en hoeveel tegenstand die ook geeft.
 

De boten van de piramide

De Egyptische architect Kamal el-Mallach[2] stootte in 1954, bij het vrijmaken van het terrein rondom de piramides van opgravingspuin en opgewaaid zand, op de resten van muren rondom het piramidegebied. Deze muren omgaven de piramiden aan drie zijden op een afstand van 23,60 meter, aan de zuidkant was de muur maar 18,60 meter van de basis van de piramide verwijderd. Hier vond men bij de Grote Piramide onder een laag stenen platen twee schachten met schepen daarin, althans met bouwpakketten voor een schip. Het waren driehoekige ruimtes afgesloten met veertig grote kalkstenen blokken die ieder tussen de zeventien en twintig ton wogen.

Figuur 6.4: Ruimte naast de oostkant van de grote piramide waarin een bouwpakket van een boot gevonden is.
 
De noordelijkste ruimte werd geopend en het bouwpakket wat hierin lag werd onderzocht. Het schip was van cederhout en was zorgvuldig gedemonteerd, ook de rieten matten en touwen waren er, maar geen metalen bestanddelen.
Enkele mensen zijn hiermee aan de slag gegaan, hebben het materiaal geconserveerd en na tien jaren van puzzelen met de 1224 stukken hout, hebben ze het voor elkaar gekregen de boot weer in elkaar te zetten. Het werd een grote boot van 43,3 meter lang en 5,4 meter breed met 10 roeispanen, twee roeren om te sturen, een dekbaldakijn, een gesloten kajuit achter en een kleine voor, waarschijnlijk voor de loods.

Figuur 6.5: De boot van de Grote Piramide

Na het in elkaar zetten van de boot zag deze er weer net zo uit als 4500 jaar geleden. De planken van de boot waren met elkaar verbonden door middel van touw, zonder dat er spijkers gebruikt waren. Er was Libanees cederhout gebruikt voor het maken van deze boot. Bij onderzoek is gebleken dat deze boot ooit, 4500 jaar geleden, echt gebruikt is. De boot is te zien in het zonnebootmuseum aan de zuidzijde van de Grote Piramide.
Verderop bij de Grote Piramide is nog een overdekte schacht ontdekt met een bouwpakket voor een andere boot erin. Deze heeft men er nog niet uitgehaald zodat er voor toekomstige onderzoekers een intact en goed geconserveerd bouwpakket overblijft dat met de dan ontwikkelde technologieën onderzocht kan worden. Daarnaast zijn er nog meer (lege) bootschachten in de nabijheid van de Grote Piramide gevonden.
 

De levensboot bij de piramide als symbool?

Het bouwpakket dat in 1954 gevonden werd zat als een embryo in de bootschacht. De boot die na tien jaar puzzelen werd opgebouwd had twee roeren om te sturen, was uitgerust met vijf paar roeispanen, een dekbaldakijn en een gesloten kajuit. Maar was dit een gewone boot of hadden deze elementen zo hun eigen betekenis, net als alle andere onderdelen van het piramidecomplex?
 
Je kunt zelf proberen daar een indruk van te krijgen door je meditatief in de boot verplaatsen en de betekenis van de verschillende elementen te peilen. Misschien wordt niet alles in een keer duidelijk, maar kan het toch een paar nieuwe inzichten opleveren. Hieronder een voorbeeld van wat er uit zo’n meditatie tevoorschijn kan komen over de betekenis van de boot en zijn onderdelen:
De kajuit: de eigen vertrouwde leefruimte waar je je  in terug kan trekken; de eigen veilige plek. Symbool voor de persoonlijkheid.
De twee roeren: de twee kanten in ons: de gevoelskant (links) en de krachtkant (rechts), maar als je linkshandig bent is dit net omgekeerd. Hiermee bepalen we de koers in ons leven. Symbool voor onze vrouwelijke en mannelijke kant.
De vijf paar roeispanen waarvan ieder paar roeispanen zijn eigen betekenis kan hebben (1) de groeiperiode van de jeugd, (2) de volwassenwording en het proberen een eigen koers te vinden, (3) in de volheid van het leven zijn, volledig de eigen koers gaan bepalen en snelheid maken, (4) naar het toppunt van kracht en beheersing van wat in dit leven mogelijk is, (5) koers houden in het leven met datgene wat verworven is en zorgen  niet overspoeld te worden door de aanstormende golven van het nieuwe leven om ons heen en dan met alle verworven wijsheid in het leven in rustiger vaarwater komen. De linker- en rechterroeispaan hebben ook te maken met onze vrouwelijke en mannelijk kant. De vijf paar roeispanen lijken dus symbool te staan voor de levensfasen waarin we onze levensmissie realiseren.
De zonnebaldakijn: de innerlijke koers in ons leven die we volgens ons innerlijk levensplan uitzetten. Symbool voor contact met ons innerlijk zelf, onze innerlijke zon.
De boot: symbool van onze gehele menselijke incarnatie waarmee we onze weg vinden door het leven, over de ‘levenszee’.

 

De vier richtingen en warm/koud en vochtig en droog

Rudolf Steiner[3], de grondlegger van de antroposofie,  gaat in zijn beschouwing over de vier hoofdwindrichtingen op aarde nog een stap verder over de betekenissen ervan. Hij verbindt ook de kwaliteiten van koud/warm en vochtig/droog aan de vier hoofdwindrichtingen, zie figuur 6.6.

Figuur 6.6 De vier windrichtingen en bijbehorende kwaliteiten (volgens Rudolf Steiner)

Gaand naar het noorden kunnen we iets meer koude voelen, naar het zuiden warmte. Gaande naar het westen meer vochtigheid en naar het oosten voelt het wat droger. Steiner haalt de Griek Aristoteles aan die hierover Alexander de Grote informeert:  “Als je op aarde naar het Oosten trekt, dan trek je steeds meer een element aan dat je uitdroogt, je trekt het droge gebied binnen. Nu moet u zich niet voorstellen dat als iemand naar Azië trekt, helemaal uitdroogt. Het zijn natuurlijk subtiele invloeden waarvan hier sprake is, maar invloeden die Alexander, naar de aanwijzingen van Aristoteles absoluut in zich voelde. (…) Op deze wijze voelde hij bij zijn trektocht op aarde, de configuratie van de aarde, zoals je bijvoorbeeld iemand aanraakt en over een of ander deel van zijn lichaam strijkt, het verschil voelt tussen neus, ogen en mond. Zo nam iemand als Alexander nog waar hoe anders  een mens zich voelt als hij steeds meer in de droogte komt en hoe anders wanneer hij naar de andere kant, naar het westen, in de vochtigheid komt.”
 

Terugblik op de vier boottochten

Het is frappant dat vier boottochten onderdeel zijn van dit deel van de inwijdingsweg buiten de Grote Piramide en dat er vlak naast deze piramide ook echte boten gevonden zijn. De boottochten bestrijken de vier windrichtingen en hebben te maken met de vier gemoedstoestanden die ermee samenhangen: het noorden dat meer op het denken is gericht, het westen op het naar buiten gericht zijn van de mens, het zuiden op passie en het oosten op de innerlijke roerselen van de mens. Het feit dat de zijkanten van de Grote Piramide zeer nauwkeurig op de vier windrichtingen gericht zijn, geeft het belang aan dat door de bouwers aan deze richtingen en de bijbehorende gemoedstoestanden gehecht werd. Tussen de vier windrichtingen zijn natuurlijk nog vele varianten zoals zuidoosten of noordwesten en bijbehorende gemoedstoestanden.

 

Zelf roeien?

Misschien wil je actiever betrokken worden bij dit deel van de inwijdingsweg. Dan kun je je in gedachten verplaatsen in de Grote Piramide en je voorstellen dat je op het interne plein staat. Loop dan naar de noordkant en misschien hoor en voel je al de levenszee die daar op je wacht. Stel je voor dat daar een boot voor je op ligt te wachten en stap daarin, pak de roeispanen en roei met je innerlijk als kompas. Let op de gevoelens, beelden en associaties die je krijgt en schrijf ze eventueel op. Als je voelt dat je door een moeilijk stuk zee gegaan bent en de zon gaat schijnen, dan kun je terugroeien. Ga verder met de andere windrichtingen en probeer vol te houden want dat is de uitdaging. O ja, neem je eigen associaties serieus, misschien maken ze iets duidelijk in jouw leven! Succes op je tocht!    

► Volgende hoofdstuk: 7 De draaiing van de aarde: centrum van de piramide 

Bronnen:

Over de zonneboot:  http://www.kemet.nl/de-zonneboot-van-farao-choefoe/
 
Over de afmetingen van de grote piramide: http://www.dewereldwonderen.nl/7-wereldwonderen/klassieke-wereldwonderen/piramide-van-cheops/
 
De plattegrond komt van: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-grote-piramide-en-het-orionmysterie

 


[1] R. Steiner. Mysterieplaatsen en inwijdingswegen, 2e voordracht (24 nov. 1923)
[2] Egon Bauer (1994). Die sieben Weltwunder Uitgave: Weltbild Verlag, Augsburg, Duitsland.
[3] Bron: Rudolf Steiner: Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie. Vierde voordracht, Dornach, 27 december 1923, Blz. 80

Vergelijkbare berichten

5 reacties

 1. Zonneboot in Boulogne-sur-Mer

  Hoe wonderlijk kan het lopen? Kort na publicatie van dit hoofdstuk kreeg ik een mail van twee leden van kundalinigroep, met een foto uit Frankrijk: “We moesten aan je denken”


  Het was een replica van de zonneboot die gevonden is aan de voet van de Grote Piramide. Gemaakt ter gelegenheid van ‘Lille, culturele hoofdstad van Europa in 2004’. De boot staat op de ‘Square Mariette’ middenin Boulogne-sur-Mer, ter ere van de beroemde Egyptoloog Auguste Mariette Pacha (1821 – 1881) die uit Boulogne-sur-Mer kwam. 

 2. Mooi geschreven, Pierre!
  Mooi geschreven, Pierre! Interessant hoe de windrichtingen inderdaad op zichtbare verschillen duiden in het menselijk karakter. Terzijde, er lijkt een plaatje te ontbreken, figuur 6.3

 3. Dank
  Dank voor je lovende woorden Maxim en voor het wijzen op het ontbrekende plaatje 6.3. Dat was bij het uploaden blijkbaar zoek geraakt!  Intussen staat het plaatje er in op de goede plek!

 4. Oefening windrichtingen gedaan
  Dank voor hoofdstuk 6!
  Het ondersteunt wederom het bewustwordingsproces en leidt ook tot begrip voor de uitingen van de diverse temperamenten.
  Wat speelt de natuur toch een belangrijke rol in ons leven en wat is het nodig deze als stadsmens ook op te zoeken.
  Heb de oefening die aan het eind van het hoofdstuk staat, uitgevoerd.
  Noorden: rustige zee en de zon een grote lichtende bol.
  Oosten: twee huizenhoge golven waar mijn bootje tegenop klom en weer neerdaalde. Daarna ging ik in mijn bootje liggen en was er overgave. Geen nadrukkelijk aanwezige zon.
  Zuiden: zacht golvende zee met spelende dolfijnen. Gevoelens van vreugde.
  Westen: een gevoel van naar huis varen, rustig en goed.

  Ook weer boeiend! Het Oosten roept bij mij vragen op.
  Met een hartelijke groet,
  Clasina

 5. Meditatieve oefening vier hoofdwindrichtingen
  Leuk dat je de meditatie op de vier hoofdwindrichtingen gedaan hebt. Het Noorden, Zuiden en Westen lijken bij jou allemaal harmonisch te zijn, in ieder geval geen huizenhoge zeeën te geven. Blijkbaar ligt een grote uitdaging in het Oosten en waar dat in deze meditatie voor staat! Misschien is dat wel herkenbaar in je leven… Hartelijke groet, Pierre  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *