Tussen leven en dood: het zilveren koord als verbinding tussen lichaam en geest

Wat scheidt ons eigenlijk van de dood? De dood betekent dat we geen werkend fysiek lichaam meer hebben en alleen geest zijn. Bij leven zijn ze samen, zijn we een geest in een lichaam en zijn we daar innig mee versmolten.
                  
                             Figuur 1: Droomkoord tussen fysiek lichaam en droomlichaam

We merken niet eens het verschil op. Toch is die band niet zo hecht want als we gaan slapen treedt een deel van onze energielichamen uit het fysieke lichaam, zie figuur 1. In die slaap- en droomtoestand kunnen we op onbewust niveau onze activiteiten van overdag verwerken en een plek geven. De emotionele lading van sommige ervaringen kan daarbij oplossen. Nieuwe energie kan tijdens de slaap toestromen maar ook nieuwe inzichten die we zelfs op een bovenpersoonlijk vlak kunnen opdoen in contact met de geestelijke wereld.
Het uitgetreden deel van de energielichamen, hier kortweg het droomlichaam genoemd, komt niet helemaal los van het fysieke lichaam en het achtergebleven etherische lichaam. Er blijft een connectie bestaan, dat wel het ‘droomkoord’ wordt genoemd. Dat lijklt wat op het ‘zilveren koord’ of het ‘fluïdekoord’ dat lichaam en geest verbindt. Het is een verbinding ter hoogte van het middenrifgebied van het fysieke lichaam (en etherische lichaam) met het middenrifgebied van het droomlichaam, de rechtse geel gekleurde verbinding in figuur 1. Het droomlichaam kan er helderziend uitzien als een wolk en het droomkoord kan verschijnen als een wat wazige band. Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, heeft het zelfs over een ‘merkwaardige wolk’ die de slapende mens omhult.  In de figuur is ook nog een energetische band met het borstgebied te zien en ook nog interactie van het droomlichaam met het gebied boven de kruin. Allemaal aspecten van de slaap. Zie voor meer informatie ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht, hoofdstuk 13’.

In het koord kunnen naast zilver verschillende kleuren zitten, afhankelijk van de energie en de informatie daarin. Voor healing daarvan is het belangrijk om te zien of het koord helder is of dat er verstorende vreemde energieën opzitten. Agressieve energieën van anderen of energiekoorden kunnen dan bijvoorbeeld de slaap verstoren maar ook het gevoel van welbevinden in wakkere toestand wat verstoren. Soms kan daar door middel van healing wat aan gedaan worden.

Vorming van het zilveren koord
Wanneer heeft deze lichaam-geest verbinding zich gevormd? De beelden die ik daar over kreeg is het moment van de bevruchting. Als een ziel aangetrokken wordt door een man en een vrouw en de zaadjes van de man naar de eicel van de vrouw gaan in haar eileiders. Dan ontstaat een fluïde transparante energielijn vanaf de ziel van de ‘baby being’ naar de eicel die bevrucht wordt. Tijdens de bevruchting wordt de connectie met ziel van de ‘baby being’ gevormd en kan het leven van het kindje-in-wording beginnen. Vanaf dat moment is de vrucht doordrongen van het geestelijke deel. Tijdens de zwangerschap ontwikkelt het fysieke deel zich én het geestelijke deel. Alle zeven energielichamen van het kindje worden in de eerste maanden van de zwangerschap gevormd en dalen via die fluïdekoord na ongeveer 4 maanden in de vrucht van het kind in wording. Gedurende het gehele leven blijven de ziel en de energielichamen nauw verbonden met het fysieke lichaam. Het hoger zelf bovenin de aura is daarbij de tussenschakel tussen de ziel met daarin de godsvonk en de manifestatie van het zijn in ons fysieke lichaam, de energielichamen en de aura’s.

Het zilveren koord bij een bewuste uittreding
Maakt iemand tijdens zijn leven een bewuste uittreding mee, dan komt iemand met een aantal energielichamen buiten het fysieke lichaam. Het deel dat uittreedt blijft dan wel met een energiekoord ter hoogte van het middenrif verbonden met het fysieke lichaam. Dit verbindingskoord kan er wat zilverachtig uitzien, meer  nog dan het droomkoord, vandaar de naam ‘zilveren koord’.

Oplossing van het zilveren koord
Bij het stervensproces komen de energielichamen los van het fysieke lichaam. Als tot slot het zilveren koord oplost treedt voor het fysieke lichaam de stoffelijke dood in. De geest komt dan vrij van het lichaam. In figuur 2 is daar een schets van gegeven.
                                     

                                                   Figuur 2: Oplossen zilveren koord

Bij dit loskomen komt er een terugblik op het leven waarin iemand in korte tijd terugziet wat hij of zij gedaan heeft en wat dat voor anderen betekent heeft. Vaak wordt iemand opgewacht door een liefdevolle, stralende figuur en bekenden. In dit stervensproces kunnen storingen optreden bijvoorbeeld als iemand zijn dood zelf veroorzaakt heeft. Dan lost een deel van het zilveren koord op maar blijft een wazige verbinding  tussen lichaam en ziel over. Waarschijnlijk heeft dit tot gevolg dat een geest de ontbinding of verbranding van zijn of haar lichaam hierdoor bewust meemaakt. Iets waarover in de boeken van Jozef Rulof meer informatie te vinden is, bijvoorbeeld in ‘Kringloop van de ziel’.
Zoals in figuur 2 zichtbaar is, blijft na het oplossen van het zilveren koord, iets van de aura achter bij het fysieke lichaam. Bij geleidelijke ontbinding van het fysieke lichaam komt ook dit gedeelte van de aura los en keert terug naar de geest van de persoon in kwestie. Meer over dit onderwerp is te vinden in ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht, deel 3, hoofdstuk 3’ dat komend jaar uitkomt.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *