3. Bewust prana opnemen in drie energielichamen (oefening)

Pelgrimstocht Innerlijk Licht

Oefening om de de eerste drie energielichamen met prana te doorstromen en activeren.

Gesproken meditatie

AudioFile: 

1. Starten: gronden en activeren van je spirituele hart

Ga lekker op je stoel zitten en voel je lichaam van binnenuit. Grond jezelf met wortels vanaf je voeten en je stuit tot aan het centrum van de aarde en maak daar de wortels aan vast. Activeer je spirituele hart zodat daar een prachtig licht uitkomt. Stel je voor dat in de lucht om je heen een waas zit van hele kleine bolletjes oranje prana-energie, de vitale levenskracht.

2. Opname van prana uit de lucht in het etherische energielichaam zoals in figuur 3

   
                                   Figuur3: Bewust opnemen van prana
 

In het boek 'Ontdekkingsreis Innerlijk Licht' kun je lezen dat we niet alleen een fysiek lichaam hebben maar ook zeven energielichamen. We gaan met het eerste energielichaam, het etherische, aan de slag. Stel je in op de lichamelijke gewaarwordingen in je fysieke lichaam. Als je dit doet stel je je automatisch in op je etherische energielichaam. Adem drie keer prana in. Houd iedere keer enkele seconden je adem in waarbij je je voorstelt dat de oranje energie van de prana via je longen oplost in je etherische lichaam. Voel de prettige, soms tintelende energie van de prana in je lichaam.

 

3. Opname van prana in je etherische aura

Stel je voor dat de prana ook nog 5 tot 10 cm uit je lichaam straalt in de etherische aura. Voel met je hand de uitstraling van deze etherische aura als een iets dikkere laag om je heen. Adem opnieuw drie keer de prana in en laat die uitstralen om je heen. Merk dat je lichaam en het gebied er vlak om heen gevitaliseerd worden.

 

4. Opname van prana in het emotionele energielichaam

Richt je op je lichaam als gevuld met gevoelens. Als je dat doet, stem je je af op je emotionele lichaam. Adem opnieuw drie keer prana in en laat dat naar het emotionele energielichaam gaan. Voel hoe deze energie je emotionele energielichaam vitaliseert.

 

5. Opname van prana in de emotionele aura

Stel je voor dat de prana een gebied van 20 tot 30 centimeter om je heen opvult, dit is het gebied van je emotionele aura. Voel met je hand de uitstraling van deze emotionele aura als net iets dikker als de lucht om je heen. Adem de prana drie keer in en laat die van je uitstralen. Voel het vitaliserende effect van de prana in je emotionele lichaam en aura.

 

6. Opname van prana in het mentale energielichaam

Richt je op je lichaam als gevuld met gedachten. Dit is je mentale lichaam. Adem weer drie keer prana in en houd iedere keer je adem 6 seconden in. Voel hoe deze energie je mentale energielichaam vitaliseert.

 

7. Opname van prana in je mentale aura

Blijf prana inademen en stel je voor dat de prana een gebied van 30 tot 50 centimeter om je heen opvult, dit is de mentale aura. Voel met je hand de uitstraling van deze mentale aura als net iets dikker dan de lucht erbuiten. Voel het vitaliserende effect van de prana in je mentale lichaam en aura.

 

8. Aardeprana opnemen

Ook de aarde bevat prana die je op kunt nemen. Stel je deze prana voor als een wolk kleine groene bolletjes onder je stuit en voeten. Adem diep uit en blijf 6 seconden met (bijna) lege longen zitten. De groene aardeprana komt nu via je bekkenbodem je lichaam in. Stel je voor dat je daardoor opgevuld wordt. Herhaal dit nog drie keer en voel de weldadige energie van de aardeprana in je lichaam.

 

9. Afronding

Voel hoe deze oefening je diepgaand gevitaliseerd heeft en dat het je helpt om bewuster te worden van je energielichamen. Ook de ruimte om je heen kan levendiger voelen. Deze oefening kan helpen om meer alert en beschermd de wereld in te stappen.

Kom dan rustig uit je meditatieve toestand.

Zeven meditaties voor de start van de Pelgrimstocht naar het Innerlijk Licht.

Bij de boeken 'Ontdekkingsreis Koendalinie-energie', 'Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie' en ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ (oefening hoort bij hoofdstuk 3) van Pierjasi.

Terug naar start Volgende oefening