Blog van Pierjasi

Prehistorische advisering op Corsica (Filitosa)

Filitosa is een plek met prehistorische ruïnes in het zuidwesten van Corsica. Daar staan bijzondere, gedeeltelijk uitgeholde stenen (tafoni, zie foto) en stenen menhirs met gezichten. In een klein museum ter plekke zijn oude voorwerpen geëxposeerd die daar opgegraven zijn.
 


Gedeeltelijk uitgeholde steen (tafonu) bij Filitosa

Terugblik op een verlichting: (3) Hogere initiaties

Verslag van een vorig leven in India waar iemand een staat van verlichting bereikte. In de vorige blogberichten wordt beschreven hoe deze persoon op zoek gaat naar een leermeester en spirituele initiaties krijgt waarbij zijn kundalini-systeem in een aparte energietoestand wordt gebracht. Dit geeft hem een eerste eenheidservaring.

Eén worden met het licht van het eeuwige[1]

De tweede initiatie

Pagina's